Nieuws, highlights en (best) practices 

 

"'Afrika is meer dan giraffen', jonge Afrikanen willen continent terug"

[4 september 2017]
Piramides bekijken in Egypte, op het strand liggen in Marokko, op safari gaan in Zuid-Afrika. Het zijn de standaardactiviteiten waar je aan denkt bij een reis naar Afrika. Over juicebars in Benin, koffietentjes in Accra en openluchtzwembaden in Bangui vind je online veel minder informatie. Wat ook opvalt bij zo'n online-zoektocht: zoek op 'tourism Africa', en je ziet bijna alleen foto's van witte mensen.

Daar willen onlineplatforms als Tastemakers Africa, Everyday Africa en Visiter l'Afrique iets aan veranderen. Via sociale media promoten ze ongewone en onverwachte bestemmingen in Afrika. En dat doen ze vanuit een Afrikaans perspectief.

"Wij willen het verhaal van ons continent terug", zegt Diane Ngako, oprichtster van Visiter l'Afrique. 

Zo begint het mooie artikel van de Buitenland-redactie van NOS op haar website. 
Lees het hele artikel verder!

Jaarbijeenkomst Volunteer Correct - nieuwe resultaten Transparantie-index

[26 juni 2017]
Op donderdagavond 15 juni waren in Utrecht vertegenwoordigers van 18 vrijwilligersorganisaties bijeen voor de 2e jaarlijkse Volunteer Correct-bijeenkomst. Op het programma stonden de presentatie van de 2017-jaarresultaten van de Volunteer Correct Transparantie-index en een dialoog over mogelijkheden tot het vormen van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties.

De avond werd geleid door Volunteer Corrects Niko Winkel en Reinier Vriend. Er werd gestart met het presenteren van de recente jaarmeting met behulp van het Transparantie-index instrument. De index bestaat uit 20 onderzoeksitems die zijn gegroepeerd in 5 thema’s. Samen leveren de scores een kwaliteitsoordeel op over de online-informatie van een vrijwilligersorganisatie. De 72 meegenomen organisaties bieden in het Nederlands internationaal vrijwilligerswerk aan. De onderzoeksresultaten werden tijdens de bijeenkomst verspreid en worden op korte termijn op de website van Volunteer Correct gepubliceerd.

Lees verder op de website van Volunteer Correct

Vrijwilligerswerk verbeteren: Doingoood in gesprek met Volunteer Correct

[15 mei 2017]
Onlangs ben ik, niet zozeer namens GoTanzania, maar in mijn hoedanigheid als bestuurslid van stichting Volunteer Correct, geïnterviewd door Ineke van Huuksloot van Doingoood. Het interview is nu gepubliceerd: 

Ineke: “Niko, jij bent mede initiatiefnemer van stichting Volunteer Correct. Jullie stichting is bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van vrijwilligerswerk en jullie streven we naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak. VC heeft in 2016 de transparantie index gelanceerd, waarin jullie organisaties langs de meetlat hebben gelegd en kijken hoe goed ze hun vrijwilligers online informeren. Op de TI hebben jullie zowel lovende woorden als kritiek ontvangen.

Is de TI volgens jou een valide meetinstrument? Wat zijn jullie verdere ambities op dit gebied?

LEES HET GEHELE INTERVIEW OP DE WEBSITE VAN DOINGOOOD!

Volunteer Correct-jaarbijeenkomst en release Transparantie-index 2017

Vorig jaar deelde Volunteer Correct de resultaten van de ‘Transparantie-index’ met de vrijwilligers zendende organisaties die betrokken zijn in het onderzoek. En daarnaast natuurlijk met iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten. Volunteer Correct beoogt met dit onderzoek voor de potentiële deelnemers aan vrijwilligersprojectreizen een zorgvuldiger keuze mogelijk te maken. Momenteel legt Volunteer Correct de laatste hand aan het vervolg op dit onderzoek: de 2017-resultaten zijn bijna gereed.

Maar bij het inzichtelijk maken van informatie houdt onze ambitie niet op. Om een nodige stap te kunnen maken, wil Volunteer Correct wil graag met de deelnemende organisaties praten over de toekomst. Hoe kunnen we op de beste in samenwerking onze agenda verwezenlijken?
Onze agenda hierbij is: promotie van de organisaties die op duurzame en verantwoorde wijze internationaal vrijwilligerswerk mogelijk maken. Wat we met u willen bespreken, behelst dus deze twee belangrijke thema’s:

1. Doorontwikkeling en resultaten van de Transparantie-index, versie 2017. Hierbij is veel ruimte voor evaluatie en input.
2. De toekomst van Volunteer Correct. Wij vinden eerlijk en duurzaam vrijwilligerswerk belangrijk. Hoewel we regelmatig worden gezien als criticaster van de ‘voluntourism’-praktijk, werken we vanuit enthousiasme en betrokkenheid. Wij zouden graag doorgroeien naar een vorm van ‘vereniging’ van organisaties, om meer van onze doelstellingen te kunnen bereiken. Zo’n doorontwikkeling valt of staat met samenwerking. En, afhankelijk van welke vorm deze samenwerking krijgt, ook enig commitment. Hoé we deze samenwerking vorm kunnen geven, daarover willen we graag met de organisaties het gesprek aan.

Wij hebben onze jaarlijkse bijeenkomst belegd op donderdagavond 15 juni 2017 en hebben alle organisaties, die onderdeel zijn van het Transparantie-index onderzoek uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats op Ambachtsweg 39 te Utrecht (bedrijventerrein Lage Weide, dichtbij de A2), van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Naast bovengenoemde thema’s willen we ook graag een promotiestudent van de Universiteit van Nijmegen introduceren. Hij zal de komende jaren werken aan zijn proefschrift over vrijwilligerstoerisme. Volunteer Correct wil hem graag een platform bieden en van zijn deskundigheidsontwikkeling gebruik maken.

Voor iedereen die ook om bijzondere redenen betrokken wil zijn bij onze ontwikkelingen mag dit bericht als een uitnodiging worden opgevat. Stuur dan een mail naar info@volunteercorrect.org.

Vier vragen om jezelf te stellen als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen

[14 maart 2017]
Beste vrijwilliger: kom alsjeblieft niet naar Afrika, als je jezelf de volgende vier vragen niet hebt gesteld:
1. Zou je ook naar Afrika komen als je géén camera bij je had?
2. Hanteert de organisatie die je uitzendt dezelfde waarden en bedoelingen als jij?
3. Ga je straks meer bijdrage leveren dan dat je schade gaat aanrichten?
4. Zou je jezelf dit werk laten doen in je eigen land? 

Op de website van het Matador Network worden deze vier vragen uitgewerkt in een erg behartenswaardig artikel. Het spreekt vanzelf dat de schrijfster, Sian Ferguson, geen fan is van het vrijwilligerstoerisme (voluntourism). Tegelijkertijd wil ze benadrukken, dat het met inachtneming van de voorwaarden die uit deze pittige vraagstellingen naar voren komen, wel tot een impactvolle ervaring kan leiden. 

Lees het hele artikel op de website van Matador Network

 

GoTanzania – hoe staat het ervoor na 2 jaar?

[2 februari 2017]
Niko Winkel startte in 2015 het project GoTanzania. Hoe staat het er nu voor? En wat zijn de plannen voor de toekomst. Hier legt-ie e.e.a. uit.

Twee jaar geleden kwam de website GoTanzania in de lucht. GoTanzania was voor mij het platform waarop ik mijn oriëntaties op de wereld van het georganiseerd internationaal vrijwilligerswerk een plaats kon geven. Om deze oriëntaties een concreet handvat te geven, beperkte ik mijn blik vooralsnog op Tanzania en heb ik alle aanbieders van vrijwilligerswerk in Tanzania in kaart gebracht. Een eerste ‘target’ leek mij toen: in Tanzania geïnteresseerde a.s. vrijwilligers van maatwerkadvies voorzien.

Het webplatform GoTanzania heeft de afgelopen twee jaar niet zo veel webverkeer teweeggebracht. Komt deels door mijn eigen gebrek aan focus erop. Er was weinig animo voor de database met informatie over alle vrijwilligersprojecten in Tanzania. Eigenlijk vind ik dat jammer, maar kennelijk is de aandachtsbasis van de aanbieders zelf in Nederland te breed; wordt GoTanzania onvoldoende gevonden en/of had ik er veel meer tijd en publiciteit in moeten steken om dit goed onder de aandacht te brengen en te houden.

Dat laatste lijkt me het belangrijkste. En daarbij het legitimerend argument, want de aandacht is naar aanverwante zaken gegaan, die nooit naar mij toe waren gekomen als ik niet met het GoTanzania-platform was gestart. In 2015 en 2016 meerdere lange periodes in Tanzania doorgebracht, mooie reizen gemaakt en prachtige projecten opgezocht. Zodoende een mooi netwerk opgebouwd. Dat netwerk brengt me volgende week (februari 2017) wederom in Tanzania voor een hele maand.

Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan mijn werkzaamheden voor de stichting Volunteer Correct. Bij Volunteer Correct ben ik verantwoordelijk voor de zogenaamde Transparantie-index: het onderzoek naar de kwaliteit van de wijze waarop de vanuit Nederland of met een Nederlandse website presenterende vrijwilligers zendende organisaties zich online profileren. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe 2017-meting van dit doorlopende onderzoek. 

In 2016 ben ik tweemaal naar Ghana gegaan. De ontwikkeling van mijn netwerk heeft me samengebracht met de Live Now Foundation, dat een ontwikkelingsproject runt in de Eastern Region in Ghana. De organisatie vanuit Nederland ten behoeve van betrokkenheid van vrijwilligers en stagiairs bij dit project in Ghana wordt nu gedaan via de website GoGhana. Daarnaast is nu ook het bureau Ontmoet Afrika een samenwerkingspartner voor mij. Ontmoet Afrika arrangeert projecten voor vrijwilligers en stagiairs bij een groot aantal duurzame projecten in Ghana en Malawi. Tijdens mijn a.s. reis naar Tanzania ga ik verder op zoek naar mogelijke nieuwe projecten/partners voor Ontmoet Afrika.

Het webplatform GoTanzania zal blijven bestaan en ik zal het frequent onderhouden. Maar dat geldt vooralsnog alleen de voorkant, de nieuwsberichten. De database (zie: ‘Totaalaanbod vrijwilligerswerk’) wordt momenteel niet onderhouden. Daarvoor ontbreekt me de tijd.

Niko Winkel, 2 februari 2017 

De Groene Amsterdammer over voluntourism: "Een eigen aandeel in de liefdadigheidsmarkt

[23 januari 2017]
In de Groene Amsterdammer van afgelopen week is een uitgebreide reportage te lezen over vrijwilligerstoerisme. Het is geschreven door Bob Pierik en Anas Aremeyaw Anas. Het artikel schrijft vooral over uitwassen in Ghana, waar het bijna onmogelijk blijkt om het uitbaten van de op verkeerde leest geschoeide kindertehuizen aan te pakken.
Daarnaast komt ook de uitzendpraktijk in Nederland over het voetlicht, vooral door in te zoomen op de wijze waarop aanstaande vrijwilligers worden voorbereid op hun reis.
Het bestuur van Volunteer Correct is benaderd voor reflecties. Deze worden uitstekend verwoord in het artikel.
Je kunt het gehele artikel lezen op de website van de Groene Amsterdammer. We laten hier ook de inleiding zien met een ‘lees verder’.

Een eigen aandeel in de liefdadigheidsmarkt: ‘Goed doen in Afrika
Westerse vrijwilligers en gelddonaties houden een malafide Afrikaanse kindertehuisindustrie in stand. Ondanks onthullingen van wantoestanden blijft strengere controle van oplichterspraktijken uit.

‘Ik wil graag een mama zijn voor de kinderen en ze liefde en aandacht geven.’ Hermien Codrington gaat vrijwilligerswerk doen in Afrika, net als de twintig andere vrijwilligers die vandaag zijn verzameld op een zolderkamer in een voormalig gebouw van de protestantse diaconie in de Amstelhoven. Ze volgen een training van Stichting Muses die hen moet voorbereiden op het grote avontuur. De groep van vandaag ontbreekt het niet aan idealisme en energie om goed te doen in Afrika. Ze hebben hun reis al geboekt bij organisaties die hen begeleiden en van een plek voorzien in een kindertehuis, school, ziekenhuis of ergens anders. ‘Hoeveel van jullie gaan met kinderen werken?’ vraagt trainer Bianca Smit. De helft van de handen gaat omhoog. ‘Ik ben ook een huiler, ik smelt van die Afrikaanse smoeltjes. Ik hoop iets voor ze te kunnen betekenen’, reageert een deelnemer.

Duizenden Nederlandse jongeren trekken er jaarlijks op uit om in de Derde Wereld vrijwilligerswerk te doen. Vaak nemen ze na het behalen van het middelbare-schooldiploma een ‘tussenjaar’ en willen ze een paar maanden wat nuttigs doen. Vanuit Nederland zijn zestig à zeventig uitzendende organisaties in deze sector actief. Een van de grotere, Travel Active, zond in 2015 ruim drieduizend vrijwilligers uit. Vorig jaar werden bij Stichting Muses elfhonderd vrijwilligers getraind, dit jaar is het doel twaalfhonderd.

Wereldwijd lopen de schattingen uiteen van enkele miljoenen tot tien miljoen vrijwilligers per jaar, in een industrie die zo’n twee miljard dollar per jaar omzet. De kritiek neemt echter toe op dit voluntourism, zoals deze mengvorm van toerisme en vrijwilligerswerk inmiddels wordt genoemd. Niet alleen hebben de vaak ongeschoolde jongeren in de paar maanden dat ze bij een project zijn weinig toegevoegde waarde, ook zouden in de ontvangende landen malafide individuen en organisaties misbruik maken van de stroom mensen en vooral geld die hun kant op komt. Tijdens de Vakantiebeurs vorige week stelde het Better Care Network zelfs dat toeristen moeten stoppen met excursies naar weeshuizen in arme landen.

Lees verder

Better Care Network: 'Stop met toeristenexcursies naar weeshuizen'

[8 januari 2017]
Touroperators moeten stoppen met het aanbieden van excursies naar weeshuizen in het buitenland. Better Care Network Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence For Children, bevestigt berichtgeving in het AD dat bezoeken van toeristen de weeskinderen meer kwaad dan goed doen.
Zeker 19 Nederlandse reisorganisaties bieden hun klanten de mogelijkheid om op vakantie een kindertehuis te bezoeken. Die excursies leveren de weeshuizen geld op, maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, zegt Better Care Network. "Het houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand." In Nepal en Cambodja komen er zelfs steeds meer weeshuizen bij omdat er vraag naar is bij toeristen.

Geld verdwijnt
Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat de toeristen geld inzamelen. Dat verdwijnt dan in de zakken van de eigenaren en gaat niet naar de kinderen.
Volgens Better Care Network zijn van veel van die kinderen een of beide ouders nog in leven. Wereldwijd zou het gaan om 80 procent. De kinderen zijn naar het weeshuis gestuurd omdat hun ouders geen schoolgeld of eten kunnen betalen.

Slachtoffer van misbruik
Toch zijn ze vrijwel altijd beter af bij familie, zeggen de kinderrechtenorganisaties. In de tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel.
Daarnaast is dat kortstondige contact met bezoekers niet goed voor de kinderen. Het leidt tot onrust en het levert weinig op, zegt Defence for Children. "Als toeristen echt iets goeds willen doen voor weeskinderen, dan kunnen ze beter lokale organisaties steunen die zich inzetten voor pleegzorg. Dat is beter voor kinderen dan wonen in een weeshuis."

De ANVR, de koepelorganisatie van touroperators, gaat komende week tijdens de Vakantiebeurs leden ontmoedigen nog langer weeshuisbezoeken aan te bieden. Defence for Children houdt dan ook een workshop om reisorganisaties bewust te maken van de nadelen van zo'n excursie.

(Bericht van NOS)

VARA's Rambam zet bijl aan de wortel van (fout) vrijwilligerswerk

[11 december 2016]
Wij waren al een tijdje op de hoogte van de plannen van Rambam om zich eens kritisch en scherp te verdiepen in het wereldje van het internationaal vrijwilligerswerk. De redactie hing regelmatig aan de telefoon bij het bestuur van Volunteer Correct. De interesse was oprecht, een programma als Rambam stelt het maatschappelijke dilemma voorop, zo is onze indruk, maar direct daar achteraan gelden moderne televisiewetten: de honger naar kijkers. De doelgroep wordt niet gezocht niet bij de contemplatieve volwassene met levenservaring, die een goed gesprek wil beluisteren. Rambam is een flashy en hip programma, shots duren niet meer dan 30 seconden, met wervelstormen aan snelle informatie. Vóórdat de verwachte vervolgvragen worden gesteld is het volgende shot alweer gestart. Vijfentwintig minuten sneltreintelevisie zet heel veel op de kop. Voor nuancering is geen tijd.
Dat een hele kwalijke praktijk wordt blootgelegd, juicht Volunteer Correct van harte toe. Maar de vraag is: in hoeverre lijden, als gevolg van zo’n hippe flashdocu, de goeien (duurzame ontwikkelingsprojecten die óók graag met inzet van vrijwilligers en stagiairs werken) onder de kwaaien (de door Rambam gehekelde commerciële vrijwilligerstoerismebureaus)?

Schrijver van deze redactionele beschouwing van onderhavige Rambam-uitzending is net terug na een reis naar Ghana. Ghana is een stabiel land met een vredelievend volk, dus is altijd een ‘vrijwilligers-darling’ geweest. Maar vier jaar geleden dook in West-Afrika de ziekte ebola op. Jarenlang gingen er nauwelijks meer vrijwilligers naar Ghana. Daar hebben veel lokale projecten met een belang in de inzet van vrijwilligers flink onder geleden. In Ghana is echter nooit sprake geweest van ebola. Alle vrijwilligerswerk in Afrika heeft geleden onder ebola, zelfs tot aan Tanzania en Zuid-Afrika aan toe, waar de ziekte ook nooit is opgedoken. En dan te bedenken dat vanuit Ghana bezien Europa dichterbij ligt dan Tanzania en Zuid-Afrika! Zo primair werkt het met de mens; zo weinig zoekt men… de nuance. Dat Rambam zo’n ‘ebola’-achtige invloed zou kunnen hebben (‘waar rook is, is vuur’, dus doe maar helemáál geen vrijwilligerswerk’), dat zou tragisch zijn. Bovendien is de uitzending voor 90% opgehangen aan één segment: het vrijwilligerswerk met jonge kinderen, met name in weeshuizen.

Fun-vrijwilligerswerk
Toch is Volunteer Correct blij met de Rambam-uitzending. De ‘markt’ van internationaal vrijwilligerswerk is een hele diffuse en kwetsbare. Het is een instrumenteel bemiddelende markt, waarbij het doel niet zou moeten liggen bij het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger, doch bij een zingevende interculturele relatie, die zich vertaalt naar de juiste inzet van expertise en daadkracht ten behoeve van een bijdrage aan een concreet en positief maatschappelijk doel. Daar hoort het door Rambam zo krachtig aan de oppervlakte gebrachte foute vrijwilligerswerk gewoon niét bij! In dit vooral op ‘voluntourism’ gerichte vrijwilligerswerk, georganiseerd door commerciële vrijwilligersreisbureaus, staan de fun-ervaring van de vrijwilliger en het verdienmodel van het bedrijf centraal.

Volunteer Correct is in het verleden vaker verweten, een particuliere vete uit te vechten met de Nederlandse marktleider in internationaal vrijwilligerswerk, de onderneming Projects Abroad. Ook in deze Rambam-uitzending wordt een flinke klemtoon gelegd op de praktijken van Projects Abroad. De achtergrond is heel simpel: iedereen die zich waagt in het wereldje van internationaal vrijwilligerswerk, komt vanzelf bij Projects Abroad uit. Google zet de organisatie bovenaan (waarvoor ze goed betaalt), de organisatie werkt in een enorm aantal landen met een diversiteit aan projecten en sluit het nauwst aan bij de oppervlakkige wijze waarop de jonge aanstaande en onwetende vrijwilliger zich op deze markt begeeft. Rambam laat het licht goed schijnen op de schaamteloze prijsstellingen van Projects Abroad: een interview met één van Projects Abroad’s eigen lokale partners in het bestemmingsland toont aan, dat ongeveer eenderde deel van de kosten daadwerkelijk daar worden uitgegeven. Waar de wereld van internationaal vrijwilligerswerk uniek in is: de enige markt waarbij de marktleider tevens veruit de duurste productaanbieder is.

Rambam besteedt veel aandacht aan het weeshuisvrijwilligerswerk, waar (gelukkig) de laatste tijd een flink vergrootglas op wordt gezet. Juist dit marktsegment is aantrekkelijk voor jonge, vooral vrouwelijke (80%!) vrijwilligers: je hoeft er niks voor te kunnen en het werken met jonge kinderen appelleert erg makkelijk en snel aan een bijzondere persoonlijke ervaring. (Het woord ‘knuffelen’ duikt dan steevast op.) De opgenomen telefoongesprekken met aanbiedende organisaties doen ons huiveren van schaamte en boosheid: je zou er liefst een officiële inspectie-instantie op af sturen. Het zou gewoon verboden moeten worden. Volunteer Correct heeft nog heel veel werk te doen!

Training
Tot slot is vermeldenswaard hoe de marktleider op het terrein van voorbereiding en training voor a.s. vrijwilligers, de stichting Muses, over het voetlicht wordt gebracht. De redactie van Rambam is ‘under cover’ bij een training aanwezig geweest en heeft stiekem film- en geluidsopnamen gemaakt. Je mag je afvragen, of deze werkwijze moreel verantwoord is. Het is wel zo, dat op deze wijze bijzondere achtergronden inzichtelijk worden. Veel organisaties – ook organisaties die zich graag profileren met uitgangspunten als duurzaamheid en transparantie – vertellen op hun website, dat deelname aan deze Muses-training gratis is. Dat is misleidend. De training is wel relatief goedkoop, vooral doordat de trainingen goeddeels door (ex-)vrijwilligers worden gegeven. In de Rambam-uitzending komt naar voren, welke implicaties dit heeft: de vrijwilligersorganisaties, die de Muses-training afnemen, worden niet gescreend. Projects Abroad, als klant van Muses, is gewoon nodig: ze levert veel betalende klanten. Stiekem gefilmd laten de trainers dit onverbloemd weten. Een blikje in de keuken van zo’n training maakt duidelijk dat het hier om een erg oppervlakkige training gaat en niet om een degelijke voorbereiding op een intensieve interculturele ervaring.

Er is ook goed vrijwilligerswerk!
Onze ‘pijn’ zit ‘m vooral in het cynisme-verhogende effect dat een Rambam-uitzending als deze kan hebben. Het is onthutsend zo’n blik te kunnen werpen in een wereld met zoveel valse praktijken. Tegelijkertijd heb je dit wel nodig om iets te kunnen aanpakken.
Het zou geweldig zijn geweest, als de uitzending tien minuten langer had geduurd en deze tien extra minuten zouden worden besteed aan het licht werpen op de praktijken van een aantal duurzame, niet-commerciële projectorganisaties, die vrijwilligers zinvol inzetten in een interculturele setting met alleen maar maatschappelijke, sociale ‘winst’ en bijzondere persoonlijke ervaring en groei tot gevolg, zowel aan de kant van de vrijwilliger alsook aan de kant van de ontvanger. Daar zijn er namelijk ook heel veel van.
De Transparantie-index van Volunteer Correct is een bruikbaar instrument dat aansluit bij de pijn van deze aflevering en waar nog veel meer gebruik van gemaakt kan worden.

Niko Winkel, 11 december 2016 

[Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van Volunteer Correct]

President Magufuli, jaar 2: vooruitgang in Tanzania

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 44 2016

Tanzania2Prosperity Year 2; Week 1

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Nov 9th

2016

Democracy: Tanzania President John Magufuli has denied criticism that his regime is “suppressing democracy” for the sake of developing the country’s economy.

http://eastafricamonitor.com/tanzania-president-denies-suppressing-democracy/

Nov 5th

2016

One year Magufuli: Magufuli’ s hard-line approach to governmental reform is dividing opinion. It is too early to see how his economic and political policies will impact Tanzania in the long-term. Tanzania’s economy should be watched with anticipation. If Magufuli is able to navigate the tricky political waters, Tanzania stands to experience a dramatic escalation in economic growth.

http://globalriskinsights.com/2016/11/a-year-on-magufulis-reforms-and-tanzanias-economic-outlook/

Nov 15th

2016

Human rights: Tanzania's current legal framework has failed to address women's rights and gender equality due to the prolonged and continued existence of forced child marriages, killings of elderly women, female genital mutilation and limited access to reproductive health services. Is the proposed new constitution likely to do a better job at protecting and promoting women's rights in Tanzania?  The proposed new constitution can present a way forward on advancing women's rights. While it is not an all-inclusive solution, it spurs and supports debate of how women's rights could be legally protected.

http://allafrica.com/stories/201611160049.html (SouthAfricanInstitute InternationalAffairs)

Nov 15th

2016

Economics: Tanzania has put in place new regulations that make it mandatory for mining companies holding special mining licences to offload at least 30 per cent of their shares at the Dar es Salaam Stock Exchange.

http://allafrica.com/stories/201611150757.html (The East African)

Nov 17th

2016

Banking: Commercial banks in Tanzania have recorded poor performance caused by reduced liquidity and bad debts. President John Magufuli has now directed the central bank to stop supporting under-performing lenders, including Twiga Bancorp, which is state-owned, saying they pose a risk to the economy.

http://allafrica.com/stories/201611180193.html (East African)

Nov 18th

2016

Environment: The country’s northern Mwanza region authorities are strengthening security patrols against illegal fishing in Lake Victoria, the largest in Africa. Illegal fishing has hugely contributed to depletion of fish in the lake. People found using illegal fishing gear should be prosecuted in courts of law.

http://www.herald.co.zw/tanzania-orders-ban-on-illegal-fishing-in-lake-victoria/

Nov 18th

2016

Economics: The Tanzanian government has launched a one-stop shop to improve services for investors. The aim is to raise the country's position in global doing business ranking. The facility, by the Tanzania Investment Centre (TIC), has departments that deal with matters such as land, taxation and product standards. The goal is to shorten the time taken to register an organisation or venture from 14 days to three.

http://allafrica.com/stories/201611180670.html (East African)