"'Afrika is meer dan giraffen', jonge Afrikanen willen continent terug"

[4 september 2017]
Piramides bekijken in Egypte, op het strand liggen in Marokko, op safari gaan in Zuid-Afrika. Het zijn de standaardactiviteiten waar je aan denkt bij een reis naar Afrika. Over juicebars in Benin, koffietentjes in Accra en openluchtzwembaden in Bangui vind je online veel minder informatie. Wat ook opvalt bij zo'n online-zoektocht: zoek op 'tourism Africa', en je ziet bijna alleen foto's van witte mensen.

Daar willen onlineplatforms als Tastemakers Africa, Everyday Africa en Visiter l'Afrique iets aan veranderen. Via sociale media promoten ze ongewone en onverwachte bestemmingen in Afrika. En dat doen ze vanuit een Afrikaans perspectief.

"Wij willen het verhaal van ons continent terug", zegt Diane Ngako, oprichtster van Visiter l'Afrique. 

Zo begint het mooie artikel van de Buitenland-redactie van NOS op haar website. 
Lees het hele artikel verder!

Jaarbijeenkomst Volunteer Correct - nieuwe resultaten Transparantie-index

[26 juni 2017]
Op donderdagavond 15 juni waren in Utrecht vertegenwoordigers van 18 vrijwilligersorganisaties bijeen voor de 2e jaarlijkse Volunteer Correct-bijeenkomst. Op het programma stonden de presentatie van de 2017-jaarresultaten van de Volunteer Correct Transparantie-index en een dialoog over mogelijkheden tot het vormen van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties.

De avond werd geleid door Volunteer Corrects Niko Winkel en Reinier Vriend. Er werd gestart met het presenteren van de recente jaarmeting met behulp van het Transparantie-index instrument. De index bestaat uit 20 onderzoeksitems die zijn gegroepeerd in 5 thema’s. Samen leveren de scores een kwaliteitsoordeel op over de online-informatie van een vrijwilligersorganisatie. De 72 meegenomen organisaties bieden in het Nederlands internationaal vrijwilligerswerk aan. De onderzoeksresultaten werden tijdens de bijeenkomst verspreid en worden op korte termijn op de website van Volunteer Correct gepubliceerd.

Lees verder op de website van Volunteer Correct

Vrijwilligerswerk verbeteren: Doingoood in gesprek met Volunteer Correct

[15 mei 2017]
Onlangs ben ik, niet zozeer namens GoTanzania, maar in mijn hoedanigheid als bestuurslid van stichting Volunteer Correct, geïnterviewd door Ineke van Huuksloot van Doingoood. Het interview is nu gepubliceerd: 

Ineke: “Niko, jij bent mede initiatiefnemer van stichting Volunteer Correct. Jullie stichting is bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van vrijwilligerswerk en jullie streven we naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak. VC heeft in 2016 de transparantie index gelanceerd, waarin jullie organisaties langs de meetlat hebben gelegd en kijken hoe goed ze hun vrijwilligers online informeren. Op de TI hebben jullie zowel lovende woorden als kritiek ontvangen.

Is de TI volgens jou een valide meetinstrument? Wat zijn jullie verdere ambities op dit gebied?

LEES HET GEHELE INTERVIEW OP DE WEBSITE VAN DOINGOOOD!

Volunteer Correct-jaarbijeenkomst en release Transparantie-index 2017

Vorig jaar deelde Volunteer Correct de resultaten van de ‘Transparantie-index’ met de vrijwilligers zendende organisaties die betrokken zijn in het onderzoek. En daarnaast natuurlijk met iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten. Volunteer Correct beoogt met dit onderzoek voor de potentiële deelnemers aan vrijwilligersprojectreizen een zorgvuldiger keuze mogelijk te maken. Momenteel legt Volunteer Correct de laatste hand aan het vervolg op dit onderzoek: de 2017-resultaten zijn bijna gereed.

Maar bij het inzichtelijk maken van informatie houdt onze ambitie niet op. Om een nodige stap te kunnen maken, wil Volunteer Correct wil graag met de deelnemende organisaties praten over de toekomst. Hoe kunnen we op de beste in samenwerking onze agenda verwezenlijken?
Onze agenda hierbij is: promotie van de organisaties die op duurzame en verantwoorde wijze internationaal vrijwilligerswerk mogelijk maken. Wat we met u willen bespreken, behelst dus deze twee belangrijke thema’s:

1. Doorontwikkeling en resultaten van de Transparantie-index, versie 2017. Hierbij is veel ruimte voor evaluatie en input.
2. De toekomst van Volunteer Correct. Wij vinden eerlijk en duurzaam vrijwilligerswerk belangrijk. Hoewel we regelmatig worden gezien als criticaster van de ‘voluntourism’-praktijk, werken we vanuit enthousiasme en betrokkenheid. Wij zouden graag doorgroeien naar een vorm van ‘vereniging’ van organisaties, om meer van onze doelstellingen te kunnen bereiken. Zo’n doorontwikkeling valt of staat met samenwerking. En, afhankelijk van welke vorm deze samenwerking krijgt, ook enig commitment. Hoé we deze samenwerking vorm kunnen geven, daarover willen we graag met de organisaties het gesprek aan.

Wij hebben onze jaarlijkse bijeenkomst belegd op donderdagavond 15 juni 2017 en hebben alle organisaties, die onderdeel zijn van het Transparantie-index onderzoek uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats op Ambachtsweg 39 te Utrecht (bedrijventerrein Lage Weide, dichtbij de A2), van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Naast bovengenoemde thema’s willen we ook graag een promotiestudent van de Universiteit van Nijmegen introduceren. Hij zal de komende jaren werken aan zijn proefschrift over vrijwilligerstoerisme. Volunteer Correct wil hem graag een platform bieden en van zijn deskundigheidsontwikkeling gebruik maken.

Voor iedereen die ook om bijzondere redenen betrokken wil zijn bij onze ontwikkelingen mag dit bericht als een uitnodiging worden opgevat. Stuur dan een mail naar info@volunteercorrect.org.

Vier vragen om jezelf te stellen als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen

[14 maart 2017]
Beste vrijwilliger: kom alsjeblieft niet naar Afrika, als je jezelf de volgende vier vragen niet hebt gesteld:
1. Zou je ook naar Afrika komen als je géén camera bij je had?
2. Hanteert de organisatie die je uitzendt dezelfde waarden en bedoelingen als jij?
3. Ga je straks meer bijdrage leveren dan dat je schade gaat aanrichten?
4. Zou je jezelf dit werk laten doen in je eigen land? 

Op de website van het Matador Network worden deze vier vragen uitgewerkt in een erg behartenswaardig artikel. Het spreekt vanzelf dat de schrijfster, Sian Ferguson, geen fan is van het vrijwilligerstoerisme (voluntourism). Tegelijkertijd wil ze benadrukken, dat het met inachtneming van de voorwaarden die uit deze pittige vraagstellingen naar voren komen, wel tot een impactvolle ervaring kan leiden. 

Lees het hele artikel op de website van Matador Network

 

GoTanzania – hoe staat het ervoor na 2 jaar?

[2 februari 2017]
Niko Winkel startte in 2015 het project GoTanzania. Hoe staat het er nu voor? En wat zijn de plannen voor de toekomst. Hier legt-ie e.e.a. uit.

Twee jaar geleden kwam de website GoTanzania in de lucht. GoTanzania was voor mij het platform waarop ik mijn oriëntaties op de wereld van het georganiseerd internationaal vrijwilligerswerk een plaats kon geven. Om deze oriëntaties een concreet handvat te geven, beperkte ik mijn blik vooralsnog op Tanzania en heb ik alle aanbieders van vrijwilligerswerk in Tanzania in kaart gebracht. Een eerste ‘target’ leek mij toen: in Tanzania geïnteresseerde a.s. vrijwilligers van maatwerkadvies voorzien.

Het webplatform GoTanzania heeft de afgelopen twee jaar niet zo veel webverkeer teweeggebracht. Komt deels door mijn eigen gebrek aan focus erop. Er was weinig animo voor de database met informatie over alle vrijwilligersprojecten in Tanzania. Eigenlijk vind ik dat jammer, maar kennelijk is de aandachtsbasis van de aanbieders zelf in Nederland te breed; wordt GoTanzania onvoldoende gevonden en/of had ik er veel meer tijd en publiciteit in moeten steken om dit goed onder de aandacht te brengen en te houden.

Dat laatste lijkt me het belangrijkste. En daarbij het legitimerend argument, want de aandacht is naar aanverwante zaken gegaan, die nooit naar mij toe waren gekomen als ik niet met het GoTanzania-platform was gestart. In 2015 en 2016 meerdere lange periodes in Tanzania doorgebracht, mooie reizen gemaakt en prachtige projecten opgezocht. Zodoende een mooi netwerk opgebouwd. Dat netwerk brengt me volgende week (februari 2017) wederom in Tanzania voor een hele maand.

Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan mijn werkzaamheden voor de stichting Volunteer Correct. Bij Volunteer Correct ben ik verantwoordelijk voor de zogenaamde Transparantie-index: het onderzoek naar de kwaliteit van de wijze waarop de vanuit Nederland of met een Nederlandse website presenterende vrijwilligers zendende organisaties zich online profileren. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe 2017-meting van dit doorlopende onderzoek. 

In 2016 ben ik tweemaal naar Ghana gegaan. De ontwikkeling van mijn netwerk heeft me samengebracht met de Live Now Foundation, dat een ontwikkelingsproject runt in de Eastern Region in Ghana. De organisatie vanuit Nederland ten behoeve van betrokkenheid van vrijwilligers en stagiairs bij dit project in Ghana wordt nu gedaan via de website GoGhana. Daarnaast is nu ook het bureau Ontmoet Afrika een samenwerkingspartner voor mij. Ontmoet Afrika arrangeert projecten voor vrijwilligers en stagiairs bij een groot aantal duurzame projecten in Ghana en Malawi. Tijdens mijn a.s. reis naar Tanzania ga ik verder op zoek naar mogelijke nieuwe projecten/partners voor Ontmoet Afrika.

Het webplatform GoTanzania zal blijven bestaan en ik zal het frequent onderhouden. Maar dat geldt vooralsnog alleen de voorkant, de nieuwsberichten. De database (zie: ‘Totaalaanbod vrijwilligerswerk’) wordt momenteel niet onderhouden. Daarvoor ontbreekt me de tijd.

Niko Winkel, 2 februari 2017 

De Groene Amsterdammer over voluntourism: "Een eigen aandeel in de liefdadigheidsmarkt

[23 januari 2017]
In de Groene Amsterdammer van afgelopen week is een uitgebreide reportage te lezen over vrijwilligerstoerisme. Het is geschreven door Bob Pierik en Anas Aremeyaw Anas. Het artikel schrijft vooral over uitwassen in Ghana, waar het bijna onmogelijk blijkt om het uitbaten van de op verkeerde leest geschoeide kindertehuizen aan te pakken.
Daarnaast komt ook de uitzendpraktijk in Nederland over het voetlicht, vooral door in te zoomen op de wijze waarop aanstaande vrijwilligers worden voorbereid op hun reis.
Het bestuur van Volunteer Correct is benaderd voor reflecties. Deze worden uitstekend verwoord in het artikel.
Je kunt het gehele artikel lezen op de website van de Groene Amsterdammer. We laten hier ook de inleiding zien met een ‘lees verder’.

Een eigen aandeel in de liefdadigheidsmarkt: ‘Goed doen in Afrika
Westerse vrijwilligers en gelddonaties houden een malafide Afrikaanse kindertehuisindustrie in stand. Ondanks onthullingen van wantoestanden blijft strengere controle van oplichterspraktijken uit.

‘Ik wil graag een mama zijn voor de kinderen en ze liefde en aandacht geven.’ Hermien Codrington gaat vrijwilligerswerk doen in Afrika, net als de twintig andere vrijwilligers die vandaag zijn verzameld op een zolderkamer in een voormalig gebouw van de protestantse diaconie in de Amstelhoven. Ze volgen een training van Stichting Muses die hen moet voorbereiden op het grote avontuur. De groep van vandaag ontbreekt het niet aan idealisme en energie om goed te doen in Afrika. Ze hebben hun reis al geboekt bij organisaties die hen begeleiden en van een plek voorzien in een kindertehuis, school, ziekenhuis of ergens anders. ‘Hoeveel van jullie gaan met kinderen werken?’ vraagt trainer Bianca Smit. De helft van de handen gaat omhoog. ‘Ik ben ook een huiler, ik smelt van die Afrikaanse smoeltjes. Ik hoop iets voor ze te kunnen betekenen’, reageert een deelnemer.

Duizenden Nederlandse jongeren trekken er jaarlijks op uit om in de Derde Wereld vrijwilligerswerk te doen. Vaak nemen ze na het behalen van het middelbare-schooldiploma een ‘tussenjaar’ en willen ze een paar maanden wat nuttigs doen. Vanuit Nederland zijn zestig à zeventig uitzendende organisaties in deze sector actief. Een van de grotere, Travel Active, zond in 2015 ruim drieduizend vrijwilligers uit. Vorig jaar werden bij Stichting Muses elfhonderd vrijwilligers getraind, dit jaar is het doel twaalfhonderd.

Wereldwijd lopen de schattingen uiteen van enkele miljoenen tot tien miljoen vrijwilligers per jaar, in een industrie die zo’n twee miljard dollar per jaar omzet. De kritiek neemt echter toe op dit voluntourism, zoals deze mengvorm van toerisme en vrijwilligerswerk inmiddels wordt genoemd. Niet alleen hebben de vaak ongeschoolde jongeren in de paar maanden dat ze bij een project zijn weinig toegevoegde waarde, ook zouden in de ontvangende landen malafide individuen en organisaties misbruik maken van de stroom mensen en vooral geld die hun kant op komt. Tijdens de Vakantiebeurs vorige week stelde het Better Care Network zelfs dat toeristen moeten stoppen met excursies naar weeshuizen in arme landen.

Lees verder

Better Care Network: 'Stop met toeristenexcursies naar weeshuizen'

[8 januari 2017]
Touroperators moeten stoppen met het aanbieden van excursies naar weeshuizen in het buitenland. Better Care Network Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence For Children, bevestigt berichtgeving in het AD dat bezoeken van toeristen de weeskinderen meer kwaad dan goed doen.
Zeker 19 Nederlandse reisorganisaties bieden hun klanten de mogelijkheid om op vakantie een kindertehuis te bezoeken. Die excursies leveren de weeshuizen geld op, maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, zegt Better Care Network. "Het houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand." In Nepal en Cambodja komen er zelfs steeds meer weeshuizen bij omdat er vraag naar is bij toeristen.

Geld verdwijnt
Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat de toeristen geld inzamelen. Dat verdwijnt dan in de zakken van de eigenaren en gaat niet naar de kinderen.
Volgens Better Care Network zijn van veel van die kinderen een of beide ouders nog in leven. Wereldwijd zou het gaan om 80 procent. De kinderen zijn naar het weeshuis gestuurd omdat hun ouders geen schoolgeld of eten kunnen betalen.

Slachtoffer van misbruik
Toch zijn ze vrijwel altijd beter af bij familie, zeggen de kinderrechtenorganisaties. In de tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel.
Daarnaast is dat kortstondige contact met bezoekers niet goed voor de kinderen. Het leidt tot onrust en het levert weinig op, zegt Defence for Children. "Als toeristen echt iets goeds willen doen voor weeskinderen, dan kunnen ze beter lokale organisaties steunen die zich inzetten voor pleegzorg. Dat is beter voor kinderen dan wonen in een weeshuis."

De ANVR, de koepelorganisatie van touroperators, gaat komende week tijdens de Vakantiebeurs leden ontmoedigen nog langer weeshuisbezoeken aan te bieden. Defence for Children houdt dan ook een workshop om reisorganisaties bewust te maken van de nadelen van zo'n excursie.

(Bericht van NOS)

President Magufuli, jaar 2: vooruitgang in Tanzania

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 44 2016

Tanzania2Prosperity Year 2; Week 1

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Nov 9th

2016

Democracy: Tanzania President John Magufuli has denied criticism that his regime is “suppressing democracy” for the sake of developing the country’s economy.

http://eastafricamonitor.com/tanzania-president-denies-suppressing-democracy/

Nov 5th

2016

One year Magufuli: Magufuli’ s hard-line approach to governmental reform is dividing opinion. It is too early to see how his economic and political policies will impact Tanzania in the long-term. Tanzania’s economy should be watched with anticipation. If Magufuli is able to navigate the tricky political waters, Tanzania stands to experience a dramatic escalation in economic growth.

http://globalriskinsights.com/2016/11/a-year-on-magufulis-reforms-and-tanzanias-economic-outlook/

Nov 15th

2016

Human rights: Tanzania's current legal framework has failed to address women's rights and gender equality due to the prolonged and continued existence of forced child marriages, killings of elderly women, female genital mutilation and limited access to reproductive health services. Is the proposed new constitution likely to do a better job at protecting and promoting women's rights in Tanzania?  The proposed new constitution can present a way forward on advancing women's rights. While it is not an all-inclusive solution, it spurs and supports debate of how women's rights could be legally protected.

http://allafrica.com/stories/201611160049.html (SouthAfricanInstitute InternationalAffairs)

Nov 15th

2016

Economics: Tanzania has put in place new regulations that make it mandatory for mining companies holding special mining licences to offload at least 30 per cent of their shares at the Dar es Salaam Stock Exchange.

http://allafrica.com/stories/201611150757.html (The East African)

Nov 17th

2016

Banking: Commercial banks in Tanzania have recorded poor performance caused by reduced liquidity and bad debts. President John Magufuli has now directed the central bank to stop supporting under-performing lenders, including Twiga Bancorp, which is state-owned, saying they pose a risk to the economy.

http://allafrica.com/stories/201611180193.html (East African)

Nov 18th

2016

Environment: The country’s northern Mwanza region authorities are strengthening security patrols against illegal fishing in Lake Victoria, the largest in Africa. Illegal fishing has hugely contributed to depletion of fish in the lake. People found using illegal fishing gear should be prosecuted in courts of law.

http://www.herald.co.zw/tanzania-orders-ban-on-illegal-fishing-in-lake-victoria/

Nov 18th

2016

Economics: The Tanzanian government has launched a one-stop shop to improve services for investors. The aim is to raise the country's position in global doing business ranking. The facility, by the Tanzania Investment Centre (TIC), has departments that deal with matters such as land, taxation and product standards. The goal is to shorten the time taken to register an organisation or venture from 14 days to three.

http://allafrica.com/stories/201611180670.html (East African)

 

Volunteer Correct: "Vergelijking prijzen internationaal vrijwilligerswerk: marktleider driemaal duurder dan de rest!"

[10 oktober 2016; persbericht Volunteer Correct, 9 oktober 2016]
Bij  de enigszins kritisch beschouwende consument is inmiddels bekend, dat er flinke prijsverschillen bestaan in het brede productaanbod van arrangementen voor internationaal vrijwilligerswerk. Een eerste verklaring wordt terecht gevonden in de diversiteit van de arrangementen. Een nadere blik op de verschillen nuanceert de praktijk in niet geringe mate. Eigenlijk zijn de prijsverschillen helemaal niet zo groot. Er is echter één organisatie die zich écht onderscheidt op prijsniveau en dat is vreemd genoeg ook  de marktleider, Projects Abroad. Projects Abroad is schrikbarend veel duurder: de prijs is maar bijna drie keer hoger dan het gemiddelde van de rest.

De gemiddelde prijs voor een vrijwilligerswerkreis voor 2 maanden is €1270. Een vijftal organisaties biedt mogelijkheden onder de €1000. Eentje zelfs minder dan €500. Aan de bovenkant van de prijsmarkt bevinden zich zes organisaties met een prijsstelling van €1500 of meer. De prijsverschillen zijn ook bínnen termen van dit vergelijkingsmodel enigszins plaatsbaar. Relatief dure organisaties als “Het Andere Reizen” en “ActLocal” bieden wellicht meer service en dienstverlening dan de goedkoopste organisaties. Bovendien geldt dat organisaties ook verschillende organisatiemodellen hanteren. Een organisatie als “SIW” bestaat bijvoorbeeld geheel ook zélf uit vrijwilligers. De prijsstelling van de overgrote meerderheid van de organisaties bevindt zich in de buurt van de mediaan voor wat betreft de verschillende prijzen: tweederde van alle in dit onderzoek betrokken organisaties bevindt zich binnen €200 van het gemiddelde.

De resultaten geven licht aan de conclusie, dat het met de prijsverschillen in het algemeen erg meevalt. De prijsverschillen tussen het gros van de organisaties kunnen goed geïnterpreteerd worden, door de kritische consument, binnen termen van niveau van uitgebreidheid van het arrangement, specifieke voorzieningen en/of begeleiding, etc. etc. Bovendien zijn ze ook in absolute zin niet significant groot: ongeveer 20% plus en min ten opzichte van het gemiddelde.
Aan de ondergrens is sprake van enige organisaties die 30% tot 50% goedkoper zijn dan het genoemde gemiddelde. Dat geldt ook voor de bovengrens.
Eén organisatie beweegt zich echter ver weg van de totale onderzoekspopulatie. Het bijzondere is, dat deze organisatie bekend staat als de marktleider: geen enkele organisatie bedient meer vrijwilligers dan Projects Abroad. Voor het goedkoopste vrijwilligersarrangement bij Projects Abroad betaalt je als vrijwilliger echter bijna €3200! Dat is 266% van het genoemde prijsgemiddelde.

De meeste van de organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden, profileren zich als ‘nonprofit’-organisaties, vaak ook stichtingen, veelal zelf werkend met vrijwilligers. Daarnaast zijn er organisaties die beklemtonen, dat ze ‘sociale ondernemingen’ zijn: ondernemingen zónder reëel winstoogmerk, maar wel als “serieus bedrijf waar mensen eerlijk hun brood verdienen”.
Ook Projects Abroad poogt zich te profileren als een sociale onderneming, getuige ook deze tekst op de website: “Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze partnerorganisaties waarmee we samenwerken in onze bestemmingen. Wij zijn in staat om onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze vrijwilligers aan ons betalen. Al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door jouw bijdrage als vrijwilliger.”
Projects Abroad is echter een commerciële multinational. De openbare informatie over de financiële resultaten van dit bedrijf (te vinden op de webpagina’s van de Britse Kamer van Koophandel) toont aan dat serieus winst wordt gemaakt.

Stichting Volunteer Correct adviseert iedereen die van plan is een internationaal vrijwilligerswerkarrangement te boeken, zorgvuldig te bekijken wat hij waarvoor betaalt. Dieper duiken in de informatie die het extreme prijsverschil tussen Projects Abroad en de andere organisaties zou kunnen verklaren, heeft helaas Volunteer Correct geen enkel prijsverschilvaliderend inzicht gegeven.

 

Op de website van Volunteer Correct worden de resultaten uitgebreid getoond. Daarbij ook een tabel met de specifieke kosten van de organisaties die in de vergelijking zijn betrokken.

Zie verder: http://volunteercorrect.org/nl/prijsverschillen-internationaal-vrijwilligerswerk-vallen-mee-maar-er-is-een-uitzondering/

 

 

'Rigoreus stopzetten hulp Nederland aan Tanzania kost 4000 levens per jaar!'

[3 oktober 2016]
De kabinetten Rutte I en II besloten budgetten voor ontwikkelingssamenwerking scherp te korten en de focus te verleggen naar het bevorderen van het handelsverkeer. Een motie van de Tweede Kamer verzocht de minister om de effecten van de bezuinigingen onder Rutte-I te onderzoeken. De IOB-evaluatie The gaps left behind is daarvan het resultaat. IOB heeft zes landenstudies uitgevoerd waarin de effecten van het stopzetten van de Nederlandse hulp zijn onderzocht: Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia.
IOB komt tot de conclusie, dat door het veel te rigoreus stopzetten van de ondersteuning nu jaarlijks rond de 4000 mensen in Tanzania komen te overlijden.

Een motie van de Tweede Kamer verzocht de minister om de effecten van de bezuinigingen onder Rutte-I te onderzoeken. De IOB-evaluatie The gaps left behind is daarvan het resultaat. IOB heeft zes landenstudies uitgevoerd waarin de effecten van het stopzetten van de Nederlandse hulp zijn onderzocht: Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia.

De evaluatie concludeert onder andere dat het verminderen van het aantal partnerlanden vooral een gevolg was van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Efficiency- en effectiviteitsoverwegingen speelden in de praktijk nauwelijks een rol. Een andere conclusie uit het rapport is dat, ondanks alle afspraken over een betere arbeidsdeling en grotere coördinatie, Nederland de partnerlandenkeuze niet vooraf heeft overlegd met andere donoren. Het ministerie slaagde er zelden in om andere donoren te interesseren voor de Nederlandse programma’s.

Deze conclusies en conclusies over de effecten van de bezuinigingen trekt IOB in het rapport 'The gaps left behind: An evaluation of the impact of ending aid. Het rapport is hier te downloaden. Lees de afzonderlijke landenstudie betreffende Tanzania!
De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload.

= = =

Summary & Conclusions report Tanzania

The joint exit evaluation of 2008 specified a number of recommendations for donors who intended to end their aid relationship in a specific country. The Netherlands wanted to observe these recommendations when it decided in 2011 to phase out the delegated bilateral aid relationship with Tanzania. However, the desire to exit quickly, and the limited and late character of consultations undermined the possibility to comply with the spirit of the recommendations. There was not much consultation with the GoT to discuss an exit strategy or how to phase out the exit, nor with other development partners on how to take over Dutch programmes. Although most obligations have been respected officially, and there was some budget flexibility, the strategy did not sufficiently take into account the interests and institutional capacity of the recipients (government and NGOs). The idea that other stakeholders would take over Dutch programmes was too optimistic. The position of the embassy was weakened, because it had to negotiate with other stakeholders even though the decisions were already final and the embassy therefore had nothing to offer.  The exit was not based on an assessment of its consequences. Therefore, the prevention of the loss of capital was not assured.

In spite of considerable economic growth in the country, the Dutch exit has a significant impact. Tanzania will face a serious challenge in coming years to find employment for its fast-growing population. This may have an adverse effect on efforts to reduce poverty and may undermine the effectiveness of pro-poor policies. Major investments are needed. The Tanzanian government has been forced to curtail its budget, including poverty related expenditures, due to a combination of disappointing tax revenues and changes in the composition of aid.33 Cuts in transfers to local governments have impacted teacher recruitment and the delivery of social services. If the Netherlands had decided to provide general budget support again in 2011, then this would initially have slightly reduced the deficit. In the long run, it would have enabled GoT to increase expenditure, especially in the social sectors. The decision not to provide GBS again has had an impact particularly on the education and health sectors. Rigorous impact evaluations show that this has an impact on enrolment and learning achievements.

One way that the Netherlands has tried to improve service delivery is through its support to the decentralisation programme. For more than 10 years, it has been a key donor supporting local government reform in Tanzania. It played an important role setting up the Local Government Development Grant (LGDG) system in 2005, and in the following years it was the largest donor. The Netherlands also helped to design, fund and implement the Local Government Reform Programme (LGRP), and for many years was co-chair of the Development Partners Group for Local Government. Nevertheless, the Dutch contribution to local government does not mean that the exit had a large impact. When the Netherlands decided to phase out its bilateral cooperation programme, the LGRP faced serious implementation problems and was all but dysfunctional. The collaboration between PMO-RALG and the development partners was difficult. Moreover, it was already agreed upon much earlier that the government would take over the funding of the LGDG.

The Dutch exit in the health sector was a major loss, on the other hand, as a result of the severe shortages in the sector, the central Dutch role in the policy dialogue and the withdrawal of other development partners. As a major donor to the health basket, to SRHR programmes and programmes to fight HIV/AIDS and malaria, the Netherlands had made a substantial contribution to improved service delivery (increase in health facility attendance, attended births, vaccination coverage and malaria, tuberculosis and HIV/AIDS prevention and treatment) and the reduction of infant and child mortality. The Netherlands largely observed its financial commitments, but did not devote much attention to the consequences of its country’s exit, despite repeated warnings by the Dutch health sector specialist at the embassy in Dar es Salaam. The Dutch withdrawal has had a negative impact on service delivery and the further improvement of the sector. As a result of the Dutch, Norwegian and German exits, as well as reduced contributions by Canada and Denmark, the health basket has gone down from USD 90 million to USD 50 million. Earmarked support, such as from the Global Fund, is decreasing as well. In spite of significant increases in government funding, the health sector faces a major deficit. The new Health Sector Strategic Plan (HSSP IV) for 2015-2020 envisages a funding gap of about USD 250-1,250 million. Public health facilities continue to experience a severe lack of medicine and medical supplies. There is a dramatic drop in the non-salary budget. Performance is going down, leading to significant risks. Local facilities in particular are feeling the impact of a reduction of the HBF. This is having a particularly harsh impact on maternal, newborn and child health care. NGOs, previously supported by the Netherlands, were not able to attract other donors and had to scale down their activities on HIV/AIDS, malaria and SRHR. Therefore, an overall estimate would suggest that the continuation of Dutch support to the health sector, on average about USD 34 million (including USD 6 million GBS), could have saved about 4,000 lives (annually), in addition to improving the health of a much larger group of people via better access to essential drugs at the local level and better functioning health posts.

The Dutch exit also had a strong negative impact on several other supported NGOs, mainly because other development partners were not willing to take over Dutch core funding. These organisations include the institute Research on Poverty Alleviation (REPOA) and the Foundation for Civil Society (FCS). REPOA has not been able to find other donors to replace the Netherlands, and as a result it has a major deficit in its research budget and is now depending more on commissioned research. The latter is having a negative impact on the quality of independent scientific socio-economic and poverty oriented research in the country. FCS has lost three major donors (the Netherlands, Norway and Canada) within two years. This is having important consequences for FCS’s budget and scope of activities.

The Netherlands has closed its embassies in other partner countries, such as Zambia, Burkina Faso, Bolivia, Nicaragua and Guatemala. This was not the case in Tanzania. Therefore, in Tanzania it would have been much easier to achieve a more gradual shift from aid to trade by means of a more strategic phasing-out process. A mechanical focus on a maximum of 15 partner countries, rather than on budgetary constraints and the impact of the exit decision, rendered this option impossible.

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 38)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 38 2016

MAGUFULI'S WEEK 47

 

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

 

Sep 23th 2016

Economics: The government is set to advertise a tender for construction of the Standard Gauge Railway earlier in December, The railway would link Tanzania and the landlocked East African countries of Uganda, Rwanda and Burundi towards facilitating transport in the central corridor. 1tri/- ($500 billion)  have been set aside for that work and the joint venture would help the locals to grab the opportunity.

http://allafrica.com/stories/201609230683.html (Daily News)

Sep 25th 2016

Corruption: The Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has ordered an investigation of medical personnel at Mafia District Hospital who own pharmacies around the hospital premises.  Patients are forced to pay 20,000/- for one box of 'Panadol' while when we buy the same box direct from the market, one pay only 8,000/-. [Note: Pharmacies were widely used by doctors to sell drugs which were given for free to hospitals]

http://allafrica.com/stories/201609250172.html (Daily News)

Sep 25th 2016

Law enforcement: The government has announced verification and identification of all civil servants starting October 3. It will effective that date embark on a two-week vital registration across the country for a centralised data of all public servants. The exercise will cater for employees in public institutions, parastatals, agencies, local authorities, government departments, regional authorities, ministries and all utilities that fall under the government. The country is estimated to have more than 561,000 public servants. Stern measures will be taken against employees who will not submit the needed documents within the two week's time.

http://allafrica.com/stories/201609250174.html (Daily news)

Sep 26th 2016

Health: The supply of drugs to public hospitals is being hampered by serious shortage of funds after the government provided only 32 per cent of the money that the Medical Stores Department (MSD) needs for quarter ending September 30. The government has only released Sh20 billion to MSD for the purchase of essential medicine and medical supplies out of the Sh62.5 billion that should have been released for the July-September quarter. The Parliament approved for the MSD an annual budget of Sh250 billion for the 2016/17 fiscal year. Underfunding has immensely weakened MSD's ability to procure supplies for use in public hospitals, health centres and dispensaries, leading to a countrywide shortage of medicine

http://allafrica.com/stories/201609261164.html (The Citizen)

Sep 27th 2016

Economics: The Tanzania Revenue Authority (TRA) in Arusha region has surpassed its July and August revenue collection targets of 63.1bn/- ($ 30 million) by collecting a total of 64.6bn/-. ($ 31 million). Tourism is among sectors that are recording high performance in revenue collections in the region.

http://allafrica.com/stories/201609270012.html (Daily news)

Sep 27th 2016

Accountability: President John Magufuli has directed Tanzania Ports Authority (TPA) to review its contract with Tanzania Internal Container Terminal Services Limited (Ticts), five months after Controller and Auditor General (CAG) Musa Assad revealed that it is marred by numerous shortfalls. In his maiden tour of Dar es Salaam Port yesterday, the President tasked the ministry of Works, Transport and Communication to oversee talks between the two parties and ensure the country gets what it actually deserves from the contract.

http://allafrica.com/stories/201609270725.html (The Citizen)

Sep 27th 2016

Law enforcement: Prime Minister Kassim Majaliwa yesterday imposed an indefinite ban on the harvesting of forest products in Rufiji District. Mr Majaliwa also ordered the suspension of four officials accused of failing to properly manage forest resources in the district.

http://allafrica.com/stories/201609270739.html (The Citizen)

Sep 27th 2016

Traffic: Tanzania Roads Agency (TANROADS) has been directed to remove bumps along highways because they highly contribute to road accidents. The road bumps in highways were among the major sources of road accidents that occur in the country

http://allafrica.com/stories/201609270676.html (Daily News)

Sep 27th 2016

Economics: Acacia Mining (LON:ACA) on Tuesday announced the successful restart of operations at its Bulyanhulu gold mine in Tanzania. Acacia said guidance for Bulyanhulu remains unchanged and is and at a group level it continues to expect third quarter production to be broadly in line with Q1 2016, with unchanged full year production guidance of at least 780,000 ounces of gold.

http://www.mining.com/acacia-back-speed-tanzania/

Sep 28th 2016

Corruption: Tanzania's president has sacked two senior officials for opening a fake account to siphon money from an earthquake fund. The two dismissed officials had opened a bank account which bears the same name as the one opened by the government. The two, along with the suspended official, intended to use the account to collect money for their benefit while it was meant to help the victims of the earthquake

http://www.bbc.com/news/world-africa-37493496 (BBC)

Sep 28th 2016

Insurance: The Financial Sector Deepening Trust (FSDT) and the Tanzania Insurance Regulatory Authority (Tira) have launched a programme that seeks to increase the insurance penetration in a country. Data shows that Tanzania's insurance industry has a penetration level of just about one per cent of the country's gross domestic product (GDP). This is far below the world average of 2.3 per cent.

http://allafrica.com/stories/201609280521.html (The Citizen)

Sep 28th 2016

Corruption: Tanzania has asked the international community to support her efforts against corruption and hold their multinational companies accountable in payment of due taxes. Multinationals must as well return assets and funds they stole from developing countries and hid in their countries....poor countries need those funds to finance development endeavours. National efforts to curb corruption could not yield sustainable results unless supported by the international community.

http://allafrica.com/stories/201609290153.html (Daily News)

Sep 29th 2016

Development: Tanzania is seemingly on the right track to attain Sustainable Development Goals (SDGs) number one and two, thanks to the government and private sector joint initiatives to support farmers. While SDG number one envisages ending poverty in all its forms everywhere, goal number two seeks to end hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture. Through eloquently executed strategies to support especially small and medium scale farmers, Tanzania's agricultural prospects are bright.

http://allafrica.com/stories/201609290292.html (Daily news)

Sep 29th 2016

Human rights: Bongo Flava musician Fulgency Mapunda aka Mwana Cotide and his producer are charged over an allegedly provocative song that was uploaded on Youtube. The two circulated a song titled 'Udikteta Uchwara' (Petty Dictatorship).

http://allafrica.com/stories/201609290233.html (The Citizen)

Sep 29th 2016

Economics: According to this year's Global Competitive Tanzania ranks 116 out of 138 countries. In 2013/2014, Tanzania ranked 125th out of 148 countries, while in 2014/2015 it moved four places up, raking 121st out of 144.

http://allafrica.com/stories/201609290129.html (Daily News)

 

 

Tanzania, the second largest economy in the East Africa, grew 7.9 percent in the second quarter of 2016, compared to 5.8 percent during the same time last year

http://www.africapropertynews.com/east-africa/3264-tanzania-economy-shows-solid-growth-in-second-quarter.html

Sep 29th 2016

Law enforcement: The Ilala magistrate court on Thursday September 29, 2016 slapped a 34 years old man with a 30 years jail sentence and fined him Sh5 million ($10,500) for defiling a six years old girl.

http://allafrica.com/stories/201609300739.html (The Citizen)

Sep 30th 2016

Polity: The Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, will today shift to Dodoma officially as part of implementation of the government's decision to move to the country's capital. The presence here is an indicator that Dodoma is really our country's capital. 

http://allafrica.com/stories/201609300009.html (Daily news)

Sep 30th 2016

Statistics: A whopping 80 per cent of Tanzanians want the Opposition to accept defeat and help the government to develop the country, only 11 per cent think Tanzania is currently being led by a dictator compared to 58 per cent who think otherwise. A total of 60 per cent support the President's ban on political rallies.

http://allafrica.com/stories/201609300549.html (The Citizen)

Oct 1th 2016

Education: The vast majority of teachers in the country lack necessary academic and pedagogical skills to teach. An average 14 per cent teachers are absent from schools, but absence from classrooms was much higher with 47 percent teachers who were in school but not in class, teaching. Tanzania pupils lose more than 50 per cent of the scheduled teaching time. Only 41 per cent of schools had required minimum infrastructures.

http://dailynews.co.tz/index.php/home-news/54054-students-get-raw-deal-as-most-teachers-lack-skill-research

Oct 1th 2016

Health: The government should open up more training facilities to produce pharmacists because at the moment Tanzania faces acute shortage of these important medical professionals in the country. Apparently, there are only 1200 qualified pharmacists in the country, despite mushrooming private drug stores, dispensaries, medical laboratories and health centres. In a country of 50 million residents, the ratio between pharmacists and ordinary residents is gaping.

http://allafrica.com/stories/201610010147.html (Daily News)

 

Doingoood: "Scholen belemmeren studenten om op buitenlandstage te gaan"

[1 oktober 2016]
Oprichtster van de vrijwilligerscentrale Doingoood, Ineke van Huuksloot, doet ervaringen op met scholen, die niet goed meewerken aan de wens van studenten om in een ontwikkelingsland een stage te volgen. En dat terwijl met de mond wel degelijk een 'internationaliseringsbeleid' wordt gestimuleerd. Lees het artikel van Ineke van Huuksloot.

Scholen belemmeren studenten om op buitenlandstage te gaan
Ondanks het advies van de Onderwijsraad, om internationalisering in het onderwijs ambitieuzer aan te pakken, blijken veel scholen nog niet klaar voor een concrete stap naar internationalisering als integraal onderdeel van het onderwijs. Studenten die op buitenland stage willen moeten soms behoorlijke hindernissen nemen om hiervoor medewerking van hun onderwijsinstelling te krijgen.

Regelmatig hoor ik van studenten dat de school niet positief staat tegenover buitenland stages. Scholen raden studenten, in sommige gevallen, een buitenland stage zelfs af. De school vindt het dan teveel rompslomp om studenten (op afstand) te begeleiden gedurende de buitenland stage. Voornamelijk MBO opleidingen zijn vaak (nog) niet toe aan het stimuleren van hun studenten om zich internationaal te oriënteren op een stage. Dit staat in schril contrast met de voortvarendheid van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dat juist heel daadkrachtig is bij het erkennen van buitenlandse stageplaatsen als geschikte leerplaats voor MBO studenten.

Lees verder op de website van Doingoood.

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 36)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 36 2016

MAGUFULI'S WEEK 45

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Sep 11th 2016

Sentiment: What Would Mwalimu Nyerere Say If He Came Back to Life? [unfortunately not a real answer is given on the question in the title]

http://allafrica.com/stories/201609120078.html (Daily News)

Sep 11th 2016

Corruption: The 2007 Traffic Report was a revelation on how millions of dollars worth of timber revenue are being lost due to poor governance and rampant corruption in the sector. According to the report, illegal logging and corruption in the forest sector is a complex problem to which there is no simple solution. Timber harvesting permits will only be granted to people with farms, industries and a commendable track record in planting trees. For this year associations have filed 19,800,000 cubic metres as applications for timber harvesting while the capacity is 640,000 cubic metres.

http://allafrica.com/stories/201609120098.html (Daily News)

Sep 12th 2016

Economics: If joining the EPA Tanzania will lose $865 million (Sh1.7 trillion) in revenue during the 25 years of implementing the Economic Partnership Agreement (EPA). This if the East African Community signs the pact with the European Union (EU). This would mean that Tanzania will remain a supplier of raw material and a market to value added products from the EU.

http://allafrica.com/stories/201609120500.html (The Citizen)

Sep 12th 2016

Opinion: Tanzanian President John Magufuli’s quick action to stem corruption and government waste won praise from so many graft-weary East Africans that it triggered the internet meme #WhatWouldMagufuliDo. Now, there are growing concerns that the man nicknamed “bulldozer” is going too far. There is a clear risk that short-term gains for government could come at the cost of long-term investment, And with government officials across the spectrum under enormous pressure to deliver results and increase revenue generation, conversations which were previously being held along technical lines are now increasingly being driven by a political agenda.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/luster-wears-off-tanzanian-president-s-anti-corruption-drive

Sep 13th 2016

Economics: Italian companies are ready to support the Tanzanian companies in building up industrialization of the economy. According to the Italian ambassador, the fifth government's strategies to build up industrial driven economy fits well with Italian companies interests of developing trade partnership with their counterparts in Tanzania.

http://allafrica.com/stories/201609130613.html (Daily news)

       

 

 

Sep 14th 2016

Polity: Tanzania will soon have seven cities after completion of the ongoing process to upgrade Moshi and Dodoma municipalities. Presently, the country has five cities--Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha and Tanga.

http://allafrica.com/stories/201609140743.html (The Citizen)

Sep 14th 2016

Politics: The opposition party Civic United Front (CUF) is engaged in an ongoing power struggle within the party.  There is intelligence to the effect that ruling political parties, those that have been in power for far too long, have a tendency to highly control opposition politics in their regions. To do so, they usually establish some small political parties in the name of opposition. They finance these small parties divide the opposition and earn more votes during hard times. The same thing applies to Zanzibar, and it was evident in the last general election. Some small political parties were financed to conduct campaigns and cause confusion in the election

http://allafrica.com/stories/201609140705.html (The Citizen)

Sep 15th 2016

Corruption: The Bank of Tanzania (BoT) has said there is sufficient money in circulation to keep the economy going while attributing the tight liquidity situation to tight tax collection measures, cost cutting and crackdown on corruption by the government. The bank was closely monitoring money in circulation, including all transactions conducted through commercial banks.

http://allafrica.com/stories/201609150155.html (The Citizen)

Sep 15th 2016

Freedom of speech: Five people appeared before a Tanzanian court Wednesday charged with insulting President John Magufuli on social media. The court later released them on bail of Tsh500,000 (about $230) each after defence lawyer Tundu Lissu objected to a request by the prosecution that they be remanded pending completion of ongoing investigations. The cases were adjourned to September 27.

 

If convicted, they face time in prison and hefty fines. In June, a 40-year old man in Arusha, Tanzania was sentenced to three years in prison and a Sh7 million ($3,190) fine for insulting president John Magufuli on Facebook.

http://allafrica.com/stories/201609150983.html (The East African)

 

 

 

 

http://qz.com/782239/five-tanzanians-were-charged-with-cybercrime-for-insulting-president-john-magufuli-on-social-media/

Sep 15th 2016

Concerns: Tanzania's industrialisation and tourism goals are likely to be an illusion unless the investment environment is improved, experts warn. The calls on the government to ensure smooth water and power services are made available and the tax regime and policies become friendly for investors. The government should go an extra mile by encouraging investments in industries to produce inexpensive but quality products to achieve its industrialisation target.

http://allafrica.com/stories/201609150599.html (The Citizen)

Sep 15th 2016

Economics: According to the central bank Tanzania's economy is on track to expand by 7.2 percent in 2016, up from 7 percent in 2015, boosted by construction, an anti-corruption drive and better management of public resources. The shilling had been steady in the first half of 2016 thanks to growing exports of goods and services and a slide in import costs, largely due to weaker global oil prices.

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/09/15/tanzania-on-track-to-hit-72-pct-growth-in-2016-central-bank/

Sep 16th 2016

Statistics: President John Magufuli enjoys a 96 per cent approval rating, according to a new study by the advocacy organisation Twaweza. 88% of respondents were confident that President Magufuli can maintain his current momentum to the end of his term The actions that have drawn the most approval are the removal of ghost workers (69%), free education (67%) and dismissal of crooked public servants (61%). 58% of respondents said they do not disapprove of any of the actions. Only 6% of respondents disapproved of the  actions that are seen in some quarters as having restricted "democratic space".

http://allafrica.com/stories/201609160870.html

Sep 16th 2016

Polity: The government has announced major reforms in public institutions and its entities to reduce audit queries and increase efficiency. They also aim at ending government assistance to its commercially operating institutions, which are performing poorly.

http://allafrica.com/stories/201609160036.html (Daily News)

Sep 16th 2016

Land reform: District councils have been instructed to identify abandoned farms and plots countrywide so as to initiate legal process for revocation of their title deeds in a bid to check recurring land conflicts. The process for calling off the ownership must be completed before the people of the communities can be given a part of the farms.

http://allafrica.com/stories/201609160020.html (Daily News)

Sep 17th 2016

Women rights: A government review of the outlived Marriage Act 1971 seeking to empower women and curb child marriage is now at advanced stage.  Earlier a divorced woman walked away with nothing. But the new laws embed requirements for matrimonial property distribution. Women now own property ... for the record, a huge number of people in prison today are serving long jail terms for abuse and gender based violence.

http://allafrica.com/stories/201609170110.html (Daily News)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 35)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 35 2016

MAGUFULI'S WEEK 44

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

Sep 3th 2016

Democracy: President John Magufuli on Friday told the opposition Civic United Front (CUF) to stop day dreaming as there will not be another round of elections in Zanzibar until 2020. Chairman of CUF Interim Leadership Committee Julius Mtatiro, told The Citizen on Sunday that such a statement was unfortunate to come from the Head of State at this time when efforts were needed to re-unite the Zanzibari people.

http://allafrica.com/stories/201609050369.html (The Citizen)

Sep 4th 2016

Economics: The country’s major sea gateway has been experiencing a massive decline of 42% in transit cargo traffic in recent months. The reason for the decline ranges from the country’s introduction of Value Added Tax (VAT) on transit goods and strict tax collection measures imposed by the government.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/53301-pm-likely-to-attend-dar-port-talks

Sep 5th 2016

Economics: Transit Trade stakeholders from Rwanda have expressed satisfaction on the business grounds between Tanzania and Rwanda promising to continue using Dar es Salaam port for shipping in their cargo. According to the records, at least 70 percent of Rwanda cargo pass through Dar es Salaam port.

http://allafrica.com/stories/201609050735.html (Daily News)

Sep 5th 2016

Education: Mtwara Regional Commissioner Halima Dendego has directed that all schoolgirls in the region be regularly tested for pregnancy. The RC added that the directive was aimed at ensuring that schoolgirls completed their studies without having to drop out. She accused "old" men of misleading young girls and luring them into "destructive" relationships.

http://allafrica.com/stories/201609050873.html (The Citizen)

Sep 7th 2016

Economics: According to Travelport [Company that handles arrivals at the airports] tourist arrivals to Tanzania are forecast to total 1,632,000 by 2025, generating revenues of 5.702tri/- ($ 2.7 billion) representing an increase of 5.8 per cent per annum.

http://allafrica.com/stories/201609070008.html (Daily News)

Sep 7th 2016

Analyse: The "Future generator" is projecting that media sentiment towards Tanzania will continue to be positive over the next week. The green spot furthest to the right on the graph (above) is the starting point of the signal. We predict that the line will continue to slightly project upwards, which indicates positive media coverage. Considering the strong correlation between media sentiment and political events, EE draws the conclusion that the Tanzanian political environment will continue to improve until at least September 12.

http://globalriskinsights.com/2016/09/future-generator-tanzania/

Sep 8th 2016

Justice: The Economic, Corruption and Organised Crime High Court's Division has started to operate following the decision by President John Magufuli to assent the bill passed by the Parliament to establish such special court. Currently, there are three special courts established as divisions of the High Court, specifically handling labour, commercial and land cases.

http://allafrica.com/stories/201609080140.html (Daily News)

Sep 8th 2016

Justice: Thirty-four judicial officers, including magistrates from different levels have been sacked for misconduct. The Judicial Service Commission (JSC) is also considering the fate of about 28 to 34 other magistrates who were acquitted of corruption cases. Among reasons behind the disciplinary measures taken against the officers include using court seals for personal benefit against the law and procedure, helping individuals to open cases in two different courts, which amounts to abuse of court process and judicial mischief.

http://allafrica.com/stories/201609080135.html (Daily News)

Sep 8th 2016

Human rights: Tanzania has threatened to ban non-governmental groups that "promote" the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people in the first public statement the government has made against the minority group. Gay sex is illegal in Tanzania and punishable by up to 30 years in prison. The East African country has a reputation for being more tolerant towards LGBTI people than its neighbour Uganda but recent comments attacking the group have sparked fears and condemnation from activists.

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3780223/Tanzania-threatens-ban-groups-supporting-gay-rights.html

Sep 9th 2016

Economics: Tanzania's economic growth slowed in the first quarter of 2016 compared with the same period last year, hurt by a slump in construction, transport and manufacturing sectors, official data showed on Thursday. [Note: official statistical data used to be inaccurate]

 

The government said yesterday there was no concrete evidence the economy has not been performing well in recent months.

http://mobile.reuters.com/article/idUSL8N1BK3N5

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201609090594.html (The Citizen)

Sep 9th 2016

Economics: Tanzania's annual inflation rate has decreased to 4.9 per cent in August compared with 5.1 per cent recorded in July, the National Bureau of Statistics (NBS) announced yesterday. This is the first time this year that the annual headline inflation rate has decreased below 5 per cent, which is the government's mid-term target for the inflation rate.

http://allafrica.com/stories/201609090598.html

(The Citizen)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 34)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 34 2016

MAGUFULI'S WEEK 43

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Aug 27th 2016

Economics: Tanzania aims to become the first in oil and natural gas exploitation in East Africa in ten years. Since the sector is new in the country, we intend to have at least 500 trained experts in the area of oil and natural gas in 10 years' time.

http://allafrica.com/stories/201608291037.html (Daily News)

Aug 30th 2016

Press freedom: Two privately owned stations Radio stations, Five and Magic FM are ordered to cease broadcasting immediately. The stations had broadcast "seditious" material that could incite the public and disturb the peace.  It is suspected the ban is connected to the ban of the  demonstration planned by the opposition on Sept 1th.

https://www.cpj.org/2016/08/tanzania-bans-two-radio-stations.php

Aug 31th 2016

Democracy: Tanzania's main opposition party on Wednesday postponed for a month promised protests against what it says are anti-democratic actions by President John Magufuli. Earlier this month police banned political party meetings saying they incite violence after four police officers were killed in a shootout outside a bank in the commercial capital Dar es Salaam.

 

The Council of Political Parties (CPP) - an advisory arm of the Registrar of Political Parties,  stands accused of dilly-dallying and letting the situation get out of hand after it pushed back a crucial meeting that could have brought together CCM, Chadema and the other key stakeholders before September 1 tomorrow - the day the opposition has code-named 'Defiance Day'

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3767300/Tanzania-opposition-postpones-protests-against-dictatorship.html

 

http://allafrica.com/stories/201608310188.html (Citizen)

Aug 31th 2016

Discussion: From the unresolved political issues in Zanzibar to the unfolding drama in the Mainland, Tanzanian diaspora have weighed in on the raging debate - is the country touted as one of the few shining examples of democracy and stability in the continent headed in the right direction?

http://allafrica.com/stories/201608310308.html (The Citizen)

Aug 31th 2016

Tax: A total of 1,354 appeals worth over 4 trillion/- ($ 2 billion)  have been filed by tax payers for the past 15 years at the Tax Revenue Appeals Tribunal (TRAT) against Value Added Tax (VAT), income tax and custom duty. The Deputy Minister for Finance and Planning, Dr Ashatu Kijaji, said such appeals do not include cases worth 443 million US dollars. The deputy minister explained that there were 440 appeals pending and 914 appeals have been disposed

http://allafrica.com/stories/201608310132.html (Daily News)

Sep 1th 2016

Corruption: President John Magufuli has at one point considered printing new currencies in a bid to win fight against corruption.  According to Bank of Tanzania currencies in circulation were 4.13tri/- ($ 2 billion) at the end of May 2016.

http://allafrica.com/stories/201609020175.html (Daily News)

Sep 3th 2016

Law enforcement: Tanzania's Land Act No. 4 of 1999 explicitly states that no foreigner can own land in the country. Foreign users of land are given rights of occupancy for periods of 33, 66 and 99  for investment purposes only. [this law was already existing; all land in Tanzania is owned by the government, right of use is given by title deeds, also for citizens]

http://allafrica.com/stories/201609030177.html

 

Verantwoord ‘loslaten’ van een kinderhuisproject - bijeenkomst Better Care Network

[1 september 2016]
Vrijwilligerswerk in kinderhuizen is een veelbesproken onderwerp in de afgelopen jaren. Better Care Network Nederland (BCNN) heeft als missie het ondersteunen van kinderen in ontwikkelingslanden en merkt dat de sector in beweging is en dat onder andere de vraag “Hoe ga ik op een verantwoorde manier om met het ‘loslaten’ van een kinderhuisproject?” leeft onder vrijwilligersorganisaties. Op 28 oktober aanstaande organiseert BCNN daarom een bijeenkomst voor uitzendende organisaties rond deze vraag.

De bijeenkomst is bedoeld als mogelijkheid voor organisaties om met elkaar in gesprek te gaan rond de dilemma’s die ze hierin in de praktijk tegen komen en om gezamenlijk kernpunten die van belang zijn bij het loslaten van een kinderhuisproject te formuleren. Travel Active zal de vraag vanuit haar perspectief toelichten en verder zal een aantal organisaties vertellen hoe zij dit loslaten hebben aangepakt in de praktijk.

Met deze bijeenkomst wil BCNN faciliteren dat organisaties die met deze vragen te maken hebben met elkaar in gesprek gaan, ideeën opdoen en samen tot vervolgstappen komen.

BCNN presenteert op korte termijn een programma met meer details. De middag zal van 14:00-16:30 uur duren. De locatie wordt op korte termijn bepaald (Utrecht, Leiden of Den Haag).

Voor elke organisatie die erbij wil zijn, neem contact op met Better Care Network Nederland via emailadres info@bettercarenetwork.nl.

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 33)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 33 2016

MAGUFULI'S WEEK 42

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Aug 21th 2016

Fraud: A total of 16,127 ghost workers have been identified and removed from the government's payroll. The verification exercise has saved 16.15b/- ($ 7.7 million) that would have been paid to the phantom workers as August 2016 salaries.

As the purge on phantom workers continues countrywide, the government has issued a two-day ultimatum to 136 public institutions to submit records of non-existent employees lest they are reported to the president for further action.

http://allafrica.com/stories/201608220162.html (Daily news)

 

http://allafrica.com/stories/201608230121.html

Aug 21th 2016

Accountability: Over 5000 trustees of civil societies, associations, religious bodies and other non-governmental organisations have been lined up for deregistration for failure to comply with the country's laws.  180 out of 200 non -profit institutions under the agency that were called for verification would be struck off register after failing to respond to the notice. Only 20 of them had responded to the notice. Another 320 non-profit institutions also are in the process for failing to meet required conditions.

http://allafrica.com/stories/201608220729.html (Daily news)

Aug 21th 2016

Law enforcement: Four people, including two brothers have been sentenced to 60 years in jail after they were found guilty of possessing 25 pieces of ivory weighing 46 kilogrammes and valued 371,600,000- without legal permits ($ 180,000).

http://allafrica.com/stories/201608220311.html (Daily News)

Aug 14th 2016

Health: The advocates of family planning yesterday disapproved of President John Magufuli’ s call for zero use of contraceptives for the purpose of family planning to enable them give birth to as many children as possible since education is now free. [this might be a joke]

http://www.ippmedia.com/en/news/send-contraceptives-leave-jpm-tells-women

Aug 24th 2016

Statistics: Tanzania is facing a deep institutional crisis with trust in Parliament slumping to worrying levels, a recent survey by an internationally respected body reveals. Tanzania is in the same group with Kenya where nearly 80 per cent of the respondents have expressed no trust in the legislature. The MPs' bribery scandals, the handling of the Constitutional Reforms debate and other controversies could have largely played a role in damaging public trust.

http://allafrica.com/stories/201608240880.html (The Citizen)

 

 

Aug 24th 2016

Development: The government has started giving special consideration to Tanzanians living abroad to exploit various opportunities available in the country as it contemplates on duo citizenship The conference is crucial for the Diaspora to look on various investment opportunities for personal and national benefits.

http://allafrica.com/stories/201608240181.html (Daily news)

Aug 26th 2016

Analyse: During the first six months of his presidency Dr John Pombe Magufuli has proved that he is the right leader the country has been waiting for. This country is not poor but simply poorly managed.

http://allafrica.com/stories/201608260152.html (Daily News)

Aug 26th 2016

Fraud: Former Prime Minister and current opposition leader Edward Lowassa has been implicated in a questionable joint venture agreement between the National Housing Corporation (NHC) and Mbowe Hotels Limited (MHL) entered in 1997 where the latter acquired 75 stake of the building housing Club Bilicanas.

http://allafrica.com/stories/201608260108.html (Daily News)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 32)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 32 2016

MAGUFULI'S WEEK 41

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Aug 13th 2016

Discussion: President Magufuli’ s government is causing tremors with the changes it is making, to the chagrin of some people bent on amassing wealth to themselves.  Is that dictatorship? When the dishonest have stolen the public’s billions meant for development or when others have evaded paying tax with glaring evidence of immovable assets in place attesting to their embezzlement, he has forced them to repay and blocked the loopholes through which they looted the nation’s coffers.

http://www.m.dailynews.co.tz/index.php/columnist/153-lawi-joel/52617-the-avaricious-corrupt-think-magufuli-dictator

Aug 14th 2016

Economics: Trade between China and Tanzania has hit $5billion. The Deputy China Ambassador to Tanzania Gou Haodong confirmed that they will continue to invest in Dar while improving their bilateral ties and economic cooperation as trade between the two countries.

http://allafrica.com/stories/201608150453.html (Business week)

Aug 16th 2016

Analyse: With porous African borders and the possibility of an African common market, can the goals of job-creation, poverty reduction and industrial development be achieved without the highest level of engagement with the international community? Is the president forgoing important opportunities by not playing personally on the world stage? Magufuli's administration would be well served to build upon the legacies created by Julius Nyerere and subsequent leaders marrying the domestic and international arenas to create a better Tanzania.

http://allafrica.com/stories/201608150520.html (South African Institute of International Affairs-Johannesburg)

Aug 16th 2016

Politics: Since independence, Tanzania’s president has always led the ruling party too. But the appointment of Magufuli to the head of CCM last month has raised concerns amongst many within the party. Magufuli’ s approach to governance and his decisiveness could be seen as good attributes for president, but they more likely to be an impediment in his role as CCM chair. If Magufuli doesn’t get his hands dirty in party business, it will be tough for him to lead it.

http://africanarguments.org/2016/08/16/tanzanias-president-magufuli-man-of-the-people-man-of-the-party/

Aug 16th 2016

Fraud: A total of 32,456 households that were enrolled with the Tanzania Social Action Fund (TASAF), Phase Three, have been removed from the programme after intensive verification, which established that they lacked qualification. Among the dismissed households, it was discovered that 7,819 members of those households had already, 2,999 were leaders in different local government locations, 3,948 were those who were relocated to different areas before the programme was implemented, 9,342 were ghost households while 8,348 were households that lacked the necessary qualifications.

http://allafrica.com/stories/201608160114.html (Daily News)

Aug 16th 2016

Corruption: Right on the Masai doorsteps, unscrupulous people operate one of the most notorious gemstone smuggling ring in the world, carting away loads of the blue jewel - tanzanite - to Kenya where it is then transported to India and China. The Commissioner for Minerals in the ministry, Mr Paul Masanja, announced that the government would tighten the noose on mineral smugglers by building a fence to regulate entry into a 10-sq km area.

http://allafrica.com/stories/201608170084.html (Daily News)

Aug 16th 2016

Law enforcement: The government is set to conduct inspections at all tourist hotels in the country to establish if services offered meet standards, threatening to take action against those operating contrary to their licences. Poor customer service rendered by most tourist hotels was among the reasons discouraging visitors from coming to Tanzania. The government is planning before the end of this year to provide short courses in customer care services to hotel staff through the state colleges of tourism.

http://allafrica.com/stories/201608170231.html (daily news)

Aug 16th 2016

Economics: Following the announcement a few weeks ago by the Tanzanian government that two Bombardier Q400NG turboprop aircraft have been purchased for national airline Air Tanzania, due for delivery from next month, has the airline also made plans to re-open several routes it dropped due to lack of aircraft in recent years.

http://www.eturbonews.com/73751/big-plans-announced-air-tanzania

Aug 17th 2016

Corruption: Some of the top leaders of the ruling party's youth wing (UVCCM) including chairman Sadifa Juma were heavily implicated in the illegal sale of the wing's 210-acre farm in Iringa Region, among other things and that they should have been kicked out together with the three national and regional leaders who were suspended on Sunday for their involvement in the scandal.

http://allafrica.com/stories/201608170888.html (The Citizen)

Aug 17th 2016

Infrastructure/Tax: Where does the money tour operators pay as a road licence go to? Tour operators are concerned about the appalling state of a road leading to the Serengeti National Park. They say the road from the Lodoare gate in the Ngorongoro Conservation Area to the park has potholes, making driving a nightmare.

http://allafrica.com/stories/201608170579.html  (The Citizen)

Aug 17th 2016

Press freedom/analyse: The government has signed various international agreements that directly or indirectly touch on press freedom. These include the 1948 Paris Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights, and the African Charter on Human and Peoples' Rights. While some agree with the need to protect public interests and national security from falsehoods, and abuse of media freedom, many are still of the opinion that the Act has been used to muzzle the press to avoid media scrutiny.

http://allafrica.com/stories/201608170878.html (The Citizen)

Aug 17th 2016

Business: Kenyan dealers complain they are not allowed to conduct business in the neighbouring country freely. Tanzania authorities at Holili along the Kenya-Tanzania border recently ordered me to return several bags of maize I had bought from farmers in the country. Traders from Tanzania were now transporting cereals to Taveta border for the local traders to buy stuff using the Kenyan currency to make huge profits.

http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000212299/taita-taveta-traders-accuse-tanzania-border-officials-of-harassment

Aug 17th 2016

Infrastructure: The government and the World Bank yesterday signed a Memorandum of Understanding (MoU) in which the latter will provide 209 million USD (about 456bn/-) for the implementation of six-year Rural Electrification Expansion Programme.

http://allafrica.com/stories/201608170076.html (Daily News)

Aug 18th 2016

Fraud: Former Director General of the National Identification Authority (NIDA), Dickson Maimu, and seven other senior officials appeared before the Kisutu Resident Magistrate's Court in Dar es Salaam yesterday charged with 27 counts, including abuse of position and occasioning loss of over 1.2bn/- ($ 500 million).

http://allafrica.com/stories/201608180066.html (Daily news)

Aug 18th 2016

Fraud: The government has suspended loans for 2,192 students from various universities who did not show up for verification and ordered their respective institutions to return the funds amounting to 3.9bn/- ($ 1.8 million) they have been receiving for them within seven days. It is believed that the 2,192 students are ghost ones

http://allafrica.com/stories/201608180054.html (Daily News 18-8-16)

Aug 18th 2016

Discussion: The notion of democracy does not always guarantee either fairness or development for all in society. One could argue that Chadema is merely claiming their 'democratic right to free speech' at their demonstrations - but if this is at the cost of undermining Tanzania's recent and significant moves towards a better and more socially just society for most of our citizens under President Magufuli, one should also ask if such demonstrations should be allowed?

http://allafrica.com/stories/201608180133.html (Daily news)

Aug 19th 2016

Infrastructure: The government has revealed that it can currently move 75 per cent of its servants to Dodoma, following an assessment, which showed they will get housing and other social amenities without any problem. An assessment also showed that 70 per cent of the government offices can presently move to the Capital City.

http://allafrica.com/stories/201608190022.html (Daily News)

Aug 19th 2016

Infrastructure: The ministry of development is set to enable title deeds and other documents on land be prepared and issued electronically within short time. The system would make it easy for land owners to apply for and get title deeds and other document from where they live without the need to travel to the to the ministry headquarters. [Note: In Tanzania all land has to be leased from the government. The proses to get these tile deed however was used be long and complicated and subject of corruption]

http://allafrica.com/stories/201608180901.html (The Citizen)

Aug 19th 2016

Environment: The government has reiterated that it won't back down on its decision to ban the use of plastic bags effective January next year. Owners of plastic bags manufacturing factories have been advised to take steps towards easing production before the deadline and invest in production of alternative bags and plastic waste recycling facilities.

http://allafrica.com/stories/201608190071.html (The Citizen)

Aug 19th 2016

Education: Funds for free education have been increased from 18.77bn/- ($ 8.9 million) per month to 21bn/-($ 10 million) , with Prime Minister Kassim Majaliwa directing intensive verification to unearth ghost pupils and students in public schools. District Commissioners (DCs), District and Regional Education Officers are directed to conduct a special inspection in schools countrywide in a move aimed at ensuring that the money does not end in individual pockets.

http://allafrica.com/stories/201608190137.html (Daily News)

Aug 20th 2016

Accountability: All ministers have been ordered with effect from next week August 25, to announce to the public through the media on how they are implementing the 2016/17 financial year budget in their respective ministries.

http://www.ippmedia.com/en/news/ministers-tasked-monthly-reports-sectors

Aug 20th 2016

Traffic safety: The government would make it mandatory for all bus owners to install tracking gadgets on their buses for easy monitoring. The new system would monitor the speed of the bus, manage its route and schedule for better service delivery.

http://www.ippmedia.com/en/news/new-system-track-country-buses-being-installed-0

 

Tizia uit Duitsland startte Viva Tanzania (Arusha) - hier vertelt ze haar bijzondere verhaal

[19 augustus 2016]
Viva Tanzania (www.-tanzania.com) is een jonge organisatie die toerisme en vrijwilligerswerk op een verantwoorde en duurzame wijze hand in hand probeert te laten gaan. Tizia - ze komt uit Duitsland - en haar Tanzaniaanse echtgenoot hebben de organisatie opgezet. Tizia vertelt hier haar verhaal.

I want to share my life with you
I am Tizia, 25 years old and originally from Germany. I want to tell you about my life in Tanzania, how I got here and what I am doing here.

But let's start from the beginning:

In Autumn 2009, half a year before graduation conversations where just about one topic: What should I do after my A-Levels? Working? But what? Studying? But which subject? Or should I do something totally different? In this time two of my friends talked about that they applied for „Weltwärts“ (German, word by word: „towards the world“). A year abroad that's what I wanted to do! But where to? The world is big and “Weltwärts”, the programme from the Federal Ministry of Economic Collaboration and Development offers the work in many countries in Asia, Africa, Latin America, Oceania and Eastern Europe. The preselection was easy: I wanted to go to Africa, since I spoke English and France and after 13 years of school and studying I didn't want to learn another foreign language.

No sooner said than done, I checked the Weltwärts website for thrilling projects and organizations, wrote ca. six applications and in January 2010 I was accepted at IN VIA belonging to the Catholic Association for Girls and Women Social Work who invited me to work in a kindergarten in Dar es Salaam, Tanzania's biggest city.

In mid August the adventure started. With two suitcases and not too many ideas and expectation together with an another volunteer I moved in a convent of the Sisters of Maria Immaculata.

But a convent in Tanzania is not what you imagine if you know European convents. It was just a normal house with a chapel on the same compound. The other volunteer, let's call her Lena, and I got two rooms. One bed and one living room. We were introduced to the work in the kindergarten and it all started: I got my own class and war supposed to teach. Since I am White I would know what to do. There I was, only 18 years old in front of 20 children in their diapers with a stick in my hand and supposed to teach English. I guess you can imagine how this ended since I am not the only one who made the following experiences.

The children were not able to communicate in their mother tongue Swahili but were supposed to learn English. The children didn't show any respect or gave me attention since I didn't use the stick for beating even a single time. Most of the time the work in the kindergarten was quite frustrating, because the nuns in the kindergarten beat the children and this is not compatible with how I was raised. Handicraft work was broken and thrown away as the parents should not see this and think their children wouldn't learn anything in that kindergarten. We had to fight hard to do painting and handicraft sessions on Wednesdays and Fridays.

Nevertheless there were also many great experiences daily: The work with the children was fun and what I denied in first place, to learn a new language, started to make more and more fun. The relation to the other volunteer was okay, but I have to confess that it's not easy if you don't have privacy for a whole year and not even a meter space between the beds, but I believe that we did quite well. All in all was this year abroad one of the best decisions in my live and influenced my future life 100%. Because in April 2011 the whole future thing started over again: What should I do after this year when I am back in Germany?

One day I met a German student in the bus. We started chatting and after I introduced myself and explained what I am doing here he told me that he studies Cultural Anthropology and is doing a research on soap operas in Tanzanian television. I was blown away: to study and to travel at the same time? Sounded like a dream! At home I informed myself more about this degree programme and my heart started beating fast. That’s it! That's what I wanted to study! This and nothing else! Thereupon I applied for different universities and got accepted in Göttingen (central Germany). During my studies I was obligated to learn a non-European language and they even offered Swahili. What a lucky coincidence. In the 5th semester we got a chance to do a semester abroad. An opportunity I didn't want to miss. Since I participated in the Swahili class it made sense to do the semester abroad in East Africa. The University of Göttingen maintains a partnership with the University of Dar es Salaam, so I went back to my second home. In the beginning I was disappointed, I wanted to see more from the world and not go back to the place, where I already spend a year. But that's how it was.

So I packed my suitcases again and said goodbye to friends and family. From August 2013 I would be in Tanzania for eight months. After one week in Dar es Salaam I went to Arusha for a one month internship with an NGO. Through friends I met Tini, my today's husband. We spent eight awesome months in which I travelled more then I studied and at the end of my eight months it was clear: I will come back.

Another part became very important in my life: The debate about (Africa-) stereotypes and racism. I've always been aware of injustices in the world and these issues affected me particularly. So it was understandable that I wanted to settle my bachelor thesis in this area. I wrote about the Maasai, probably the most known ethnic group in Africa. My thesis had the title: “Who benefits from stereotypes? Depiction of the Maasai in Media and Tourism”. I wanted to continue this work and the fight against stereotypes and racism in Tanzania. I finished my studies within one year and on April 1st 2015 I moved to Tini to Arusha. A really brave step, in hindsight. First of all were we separated for a whole year and secondly I didn't have a job. I had tried to find work while still in Germany but this wasn't easy at all. When I arrived in Arusha I learned that a churchy volunteer organization had a job offer in the field of communication as a Volunteer Coordinator. I did not hesitate, went to the office and promptly got the job. In the six months I've been working for the volunteer organization, I learned a lot of what is very helpful in my current self-employment. Another three months, I spent in Moshi as an Internet Marketing Coordinator, for which I especially revised a well known German travel guide. Nevertheless, both employments were not very satisfactory, work days were long, the salary low and with one job I faced great difficulties to obtain a work permit and a contract. Thus Tini and I only saw one way: Self-Employment.

Since I moved to Arusha, Tini and I rented out rooms in our house. After a short while we launched the Nyumbani Hostel (“Nyumbani” in Swahili means “at home”). From the beginning we not just offered vacation (day trips, safaris and mountain climbing), but also helped interested people in finding projects for volunteering and internships. By the end of 2015 we wanted to become more professional and established our organization for volunteering and internships Viva Tanzania. We founded this organization because we see a great need for intercultural exchange and people who want to help to connect with projects and institutes. On the other hand is the demand for affordable project intermediation and very good in-country support huge. We do everything to ensure this, also because e.g. of my rather poor experience as a volunteer.  By now I have more than three years living experience in Tanzania. I know well what it means to live in a totally different culture and environment so I am a good advisor for the volunteers and interns. At the same time we do everything to ensure that the volunteers will have a good time and can participate in meaningful work. Our prices are quite reasonable and the participant's preparation is excellent since we put great emphasis on critical analysis of their own patterns of thought and ideas. We also live together with the volunteers & interns, have common daily dinners, do excursions at the weekends and so much more. We offer placements in the fields of kindergartens, primary schools, women empowerment, health and animal welfare. More projects like the work with street children and HIV-infected and Aids patients will follow soon.

In February 2016 Tini and I got married and I like my life in Tanzania very much. With our three dogs Bella, Takwa and Luna we live together with our guests and I really enjoy the international exchange. Of course, life is not always easy here. Once in a while we don't have electricity and no matter how much you customize yourself, you will always be the foreigner and stranger, because you're already visually seen from a distance as such. Nevertheless, I feel free here, can live with my family and pursue the work that I really enjoy: to show our guests, volunteers and interns the country and the culture in which I live and which I love.

If you also want to become part of the community, whether as a tourist, traveller, for in internship or volunteer works and everything else, then get in touch!

We are excited to get to know you!

Hostel: info@nyumbani-hostel.com, www.nyumbani-hostel.com, on Facebook and TripAdvisor

Volunteering and Internships: info@viva-tanzania.com, www.viva-tanzania.com and on Facebook. Anytime, I am also available via Skype at "Viva Tanzania" and via Whatsapp under +255686490500.

Ghana - bericht van One Love Foundation: "Our paradise is for sale!"

[17 augustus 2016]
De 'One Love Foundation' is te koop. Het Europese (half-Nederlandse) stel dat deze organisatie aan de kust in Ghana een achttal jaren heeft opgezet, biedt het nu ter overname aan.


De organisatie meldt Volunteer Correct het volgende:
"OUR PARADISE IS FOR SALE!
Well, after 8 years living and working in Paradise unfortunately it all must come to an end. With everything in life the positive always has a negative, and now with Indie in the equation the negative out weight the positive. So for us its time to move on and find someone to take over what we have started. To all The One Love Family and all our sponsors we say thank you for all your support you have given the Asaafa community from the school to the clinic, you will always be remembered here. To all our sponsors who sponsoring (students) THAT WILL CONTINUE. We have organized direct payments to the schools and we are always in contact with them and the students.
So if you want a change in life, maybe downsize, live a life where time doesnt exist there is a beach waiting here for you, and if not please pass the word around that if there is anyone looking for their own piece of paradise at an incrediably low price then get in contact with us immediately (info@one-love-foundation.com).

Kijk verder op de website van de One Love Foundation (en/of kijk naar de Volunteer Correct-pagina over deze organisatie).

 

AGF: "Druiventelers in Tanzania moeten hervormen"

[16 augustus 2016]
Volgens analisten merken druiventelers in Dodoma in Tanzania niets van de wereldwijd toenemende vraag naar druiven. De reden hiervoor is het gebrek aan moderne teeltmethodes.
 
"De meeste telers halen geen voordeel uit wat ze produceren, omdat hun druiven niet voldoen aan de internationale standaarden," aldus Gabriel Maganga van Makutupora National Services Farm.
 
Volgens Gabriel Maganga moeten de druiventelers uit de regio van Dodoma hun marketingstrategieën herzien en deze op een lijn met de veranderende wereldmarkt zien te krijgen. "Onze telers moeten meer actief zijn. Ze kunnen veel leren van de voorlichting die in deze regio wordt gegeven," zegt Gabriel Maganga.
 
Uit recente verslagen blijkt dat de wereldwijde consumptie van druiven voor het zesde opeenvolgende jaar gaat stijgen. In 2009/10 werd een volume van 15,6 miljoen ton geconsumeerd, terwijl het geconsumeerd volume van 2015/16 wordt geraamd op 20,9 miljoen ton. Dit komt neer op een groei van 34%. De vijf grootste markten voor consumptiedruiven zijn China, India, de EU, Turkije en Brazilië.


Publicatiedatum: 16-8-2016

Bron: http://www.agf.nl/artikel/144791/Druiventelers-in-Tanzania-moeten-hervormen

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 31)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 31/2016

MAGUFULI'S WEEK 40

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jul 31th 2016

Analyse: The man known as The Bulldozer, because of his single-mindedness in fulfilling his promise as a public servant, is shaming his peers across the continent. Magufuli is only 56. If he continues in this vein, and hopefully gets a second term, Tanzania might just reclaim its place as the hub of East Africa.

 

http://www.iol.co.za/sundayindependent/the-bulldozer-shows-we-still-have-fighting-chance-2051469

Aug 1th 2016

The United States pledged $407 million aid to Tanzania on Monday, months after cancelling a similar payment due to an election that it said had violated the country's commitment to democracy.

 

http://www.reuters.com/article/us-tanzania-usa-aid-idUSKCN10C2RD

Aug 1th 2016

President John Magufuli's yesterday banned transporting mineral sands from gold mines for smelting outside the country. The government was losing the much deserved revenue due to poor follow-up on the amount and value of minerals recovered from the sands. Gold miners should invest in smelters right here in Tanzania instead of "exporting" sands to recover minerals in them that include tin, copper and silver.

http://allafrica.com/stories/201608010674.html (The Citizen)

Aug 1th 2016

Tanzania Revenue Authority (TRA) in Mara Region has uncovered a gang of unscrupulous traders who ferry huge consignments of goods through illegal routes at the Sirari border in Tarime District using motorcycles to evade tax. TRA officials here have teamed up with their counterparts from the Kenya Revenue Authority (KRA) to identify the traders who are claimed to use various tricks to evade taxation.

http://allafrica.com/stories/201608020834.html (Daily news)

Aug 2th 2016

Touts are expelled from the new bus stand at Ng'erenge're area, a few kilometres from the Tanzanian/Kenya border post.  Sirari is one of the country's busiest border posts connecting the country with the neighbouring Kenya. Every bus company should have not over five people and they should be wearing uniforms and carrying identity cards. Revenues accrued from the bus stand will be directed towards improving facility infrastructure as well as supporting other development activities in area.

http://allafrica.com/stories/201608030110.html (Daily news)

Aug 3th 2016

Tanzanians have moved against the reinstatement of a Nigerian oil firm as bulk fuel supplier after it allegedly imported substandard fuel products – The Nigerian oil firm has reportedly flouted Tanzanian regulations on proper standard of products twice in six months – Tanzanian authorities have called for a review of how the Nigerian company won the bid when it is not even qualified to participate in the process

https://www.naij.com/914021-scandal-tanzania-govt-war-nigerian-oil-firm-sad-thing.html

Aug 3th 2016

Tanzania aims to raise sugar production by about 31 percent over the next four years to meet domestic demand. Local growers produce around 320,000 tonnes of raw sugar per year against demand of 420,000 tonnes, with imports from Brazil and elsewhere filling the deficit. President John Magufuli in February tightened restrictions on sugar imports, leading to nationwide shortages and pushing up the local price.

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/08/03/tanzania-plans-to-boost-sugar-output/

Aug 5th 2016

Child rights activists say they will oppose the move by the government to appeal against the High Court ruling that outlaws the marriage of children below the age of 18. The Tanzania Ending Child Marriage Network (TECMN) has condemned the government for what it says is a portrayal of failure in its obligation to guarantee protection of children's rights.

From <http://allafrica.com/stories/201608050186.html (The Citizen)

Aug 5th 2016

Tanzania Commodity Exchange (TCX) is set to make Tanzania a hub for commodity trading in East African region that will involve setting up exchange associations and fostering relationships with International agencies. Commodity Exchanges integrates functioning of several key components of agriculture trade namely farmers, traders to services like Warehouse and Warehouse receipt system. It brings in standardization of quality and allows people to trade using efficient banking channels making transactions more transparent and fast for the participants.

http://allafrica.com/stories/201608050515.html> (Daily News)

     

Aug 5th 2016

The government yesterday announced hard-hitting measures, including introduction of a points' penalty system and straight arraignment of reckless drivers, a fresh move aimed at checking the increasing wave of road accidents. The six-month project aims to reduce road accidents by 10 per cent. Road accidents had increased from 23,578 road accidents in 2012 to 23,842 road accidents in 2013, claiming the lives of 3,969 people in 2012 and an increase of 1,043 deaths in 2013.  Between 2013 and 2014 after introduction of stern measures against reckless drivers, deaths from road accidents decreased from 3,969 in 2013 to 3,760 in 2014.

http://allafrica.com/stories/201608050181.html (Daily News)

Aug 7th 2016

From now on science subjects are compulsory to all students from Form One up to Form Four. Currently, according to the education policy, secondary school students may opt either to quit science subjects or continue with other subjects at Form Three level. This measure should, of course, force students to pull up their socks and study the subjects, despite the fact that in the current situation many students consider subjects as very difficult. So, most of them opt for the arts streams.

http://allafrica.com/stories/201608080145.html (Daily news)

Aug 8th 2016

Tarime District Commissioner Glorious Luoga has banned the use of mobile phones at the District Hospital during working hours. He said the decision was aimed at improving service delivery at the hospital which serves hundreds of patients, particularly from poor families.

http://allafrica.com/stories/201608080166.html (Daily News)

Aug 2th 2016

The Minister for Energy and Minerals, Professor Sospeter Muhongo, revealed yesterday that the government will invest at least 30 billion USD (over 60 trillion/-) for the construction of a gas processing plant in Lindi Region. He said the government is already embarking on the grand plan and that Lindi residents and Tanzanians in general should expect economic revolution in few years to come.

http://allafrica.com/stories/201608020173.html (Daily news)

 

 

Aug 8th 2016

Tanzania plans to spend 7 trillion shillings ($3.21 billion) over the next five years to connect about 1 million rural households to electricity by  use some of its natural gas reserves to end power shortages and boost industrial growth. It is expected to benefit up to 5 million people. An estimated 40 percent of Tanzania's population of around 47 million currently has access to electricity. The government wants to lift the proportion of the population with access to electricity to 85 percent by 2025.

http://news.trust.org/item/20160808115855-xjlql/

Aug 9th 2016

The country benefited from a jump in tourist arrivals and rising gold prices, and paid less for oil imports. Earnings from tourism rose 7 percent to $2.3 billion due to more visitor arrivals, the bank said, while revenue from gold rose 4 percent to $1.28 billion, reflecting higher export volumes.

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3731255/Tanzanias-current-account-benefits-strong-gold-prices-tourism-boost.html

Aug 9th 2016

The government is doing everything in its powers to deliver quality services to Tanzanians, insisting that every citizen must engage in both social and economic activities for the country's better future. Tanzania is tired of begging for aid and support from donors and that it is high time Tanzanians learn to pay tax for the betterment of their nation. We must build and own our economy," he said. Mr Mwijage said Tanzanian farmers have a big role to play in building up the industrial economy.

http://allafrica.com/stories/201608100108.html (daily news)

Aug 9th 2016

The Prevention and Combatting of Corruption Bureau (PCCB) has saved a total sum of 8,864,158,680/- ($ 4.2 million) following several tips on bribery incidents that were foiled between January and June, this year. Statistics released by the PCCB recently shows that the anti-corruption bureau received a total of 4,138 cases within the period, whereas 412 case files were opened.

http://allafrica.com/stories/201608090114.html (Daily news)

Aug 10th 2016

Three media outlets have been fined a total of 19m/- for violating regulations governing broadcasting services in the country. These are the Independent Television ( ITV), which has been ordered to pay 10m/-, Clouds Television and Clouds Entertainment FM both ordered to pay 4m/- and 5m/- respectively.  During the interview the presenter failed to control the interviewee, thus providing room for him to give out statements that insulted the National Assembly Deputy Speaker

http://allafrica.com/stories/201608100239.html (Daily news)

 

 

Aug 10th 2016

Transporters on the Central Corridor now save up to 78 per cent of weighbridge stoppage times, thanks to an April directive by Tanzanian President John Magufuli for transit trucks to stop only three times instead of eight at weighbridges in the country.

http://allafrica.com/stories/201608100015.html (The New times)

Aug 11th 2016

Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa initiated the development of six Special Economic Zones. The RCs for Coast, Morogoro, Iringa, Njombe, Mbeya and Songwe regions, will have to initiate economic zones linked with the Tanzania Zambia Railway Authority (TAZARA).

http://allafrica.com/stories/201608110143.html (Daily news)

Aug 12th 2016

Seven out of every 10 children in Tanzania are living in poverty, according to a new report by the National Bureau of Statistics. The Child Poverty in Tanzania 2016 survey shows that 26 per cent of children are from poor households, and are thus deprived of basic needs like health, education and sanitation in what the report refers to as "multidimensional poverty". The study was conducted in three phases from 2008 to 2013 and involved 5,010 households, of which 3,947 had children. Data was obtained from 11,843 children involved in the study.

http://allafrica.com/stories/201608120154.html (The Citizen)

Jul 31th 2016

All hell broke loose this week when the president of the United Republic  announced that the government is moving from Dar to Dodoma.   Does that mean that we will now have to travel to Dodoma to get basic government services?  What exactly does that move mean? That aside; Dodoma is about to become the most expensive city in the country.

http://allafrica.com/stories/201608010583.html (Daily news)

Aug 12th 2016

Kiswahili weekly tabloid, Mseto, has been suspended for three years after the government accused it of running stories with the intention of inciting hatred against President John Magufuli. The tabloid invoked the wrath of the authorities in an article published on August 4, this year. The article was headlined "Waziri amchafua JPM"(literal translation, "Minister tarnishes JPM image")

http://allafrica.com/stories/201608120163.html (The Citizen)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 30)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 30 2016

MAGUFULI'S WEEK 38

 

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

Jul 21th 2016

The government hired a team to restore the lost glory of Air Tanzania Company Limited (ATCL) The aim is to restructure the cash-strapped Atcl in an effort to revive it. The team is told to come up with the nitty-gritty surrounding ATCL and propose ways of managing it, and the aviation sector as a whole, profitably. It will also look at the right number of employees to run the organization.

http://allafrica.com/stories/201607210841.html (The Citizen)

Jul 25th 2016

The government is looking for temporary premises to begin tractor assembling by Polish tractor firm, Ursus S. A, as construction of an assembling plant is scheduled to begin this financial year at Kibaha in Coast Region. The assembling factory is to produce about 2,400 tractors annually for local consumption and for selling to other East African countries

http://allafrica.com/stories/201607250027.html (Daily News)

Jul 23th 2016

Biography: The President of the United Republic of Tanzania, Dr John Pombe Magufuli, was born on October 29, 1959 in Chato village, Biharamulo District in Kagera Region. Currently, Chato is a district in Geita Region. He is married to Janet Magufuli, a primary school teacher.

http://allafrica.com/stories/201607250095.html (Daily News)

Jul 25th 2016

Tanzania has approved the use of urea deep placement (UDP), an innovative technology which increases rice production by more than 20 percent per acre. Farming is Tanzania's economy mainstay, contributing nearly 30 percent to its GDP and 67 percent to total employment during 2014.

http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=331576

Jul 25th 2016

The government of Tanzania requires schools to teach basic computer lessons but with only 5% of schools having computers, ICT competence remains a mirage. With Tigo’s shot in the arm and other stakeholders’ support, the goal-posts are bound to change and might catapult the government’s resolve to hit the 700-target of schools with internet-connected computers.

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=5417&pLv=3&srI=69&spI=221&cI=11

Jul 26th 2016

Tanzania has a surprisingly solid fiscal outlook. The nation’s GDP has increased by about 7% for the last several years, and its current account deficit is narrowing. It continues to attract more foreign direct investment (FDI) than most of its East African neighbours, with FDI rising 14.5% in 2015 and 61.7% in the last six months alone. It is sitting on 25-30 trillion cubic feet of prime natural gas reserves and 54 billion cubic feet of newly discovered helium. The national debt is around $19.6 billion as of February 2016 – quite manageable for the size and trajectory of the economy. Perhaps the two biggest issues confronting Tanzania’s fiscal and broader economic prospects are the relative lack of FDI in high-growth areas – namely, infrastructure and agriculture.

http://globalriskinsights.com/2016/07/tanzania-solid-fiscally-needs-investment/

Jul 27th 2016

Analyse: President John Magufuli, who succeeded Mr Jakaya Kikwete as CCM chairman at the weekend, will now have to face on two fronts -- at the national level and within the ruling party. He urged Tanzanians to focus on building the nation, stressing that elections were over and that there was no time for cheap and divisive politics. Magufuli had a political career spanning 20 years before he ascended to the presidency early November last year. He has been much of an outsider in the CCM establishment.

http://allafrica.com/stories/201607270641.html (Daily News)

e urged Tanzanians to focus on building the nation, stressing that elections were over and that there was no time for cheap and divisive politics. Magufuli had a political career spanning 20 years before he ascended to the presidency early November last year. He has been much of an outsider in the CCM establishment.

Jul 28th 2016

Chadema (opposition) has declared September 1 "Defiance Day" to mark the start of a nationwide campaign against "dictatorship". The party said opposition supporters and other well-wishers across the country are expected on that day hold peaceful processions and rallies against what it claimed as President John Magufuli' s growing "dictatorial tendencies".

http://allafrica.com/stories/201607280071.html (The Citizen)

Jul 28th 2016

Two officials of the Geita Savings and Credit Cooperative Society (Saccos) appeared before the Resident Magistrate's Court on Wednesday where they were charged with forgery and negligence. The two are accused of accepting false documents and erroneously granting a Sh10 million loan to Gideon Kagoro, who didn't meet the conditions. (Note: Saccos is known from several corruption scandals in the past)

http://allafrica.com/stories/201607280061.html (The Citizen)

Jul 29th 2016

A centuries-old local tradition, called ‘nyumba ntobhu’ or ‘house of women’, has been given a modern revival by members of the Kurya tribe in remote villages in the north of the country. Under the tradition, a woman is permitted to marry a younger woman if she is widowed or her husband chooses to leave her. This means she can keep the family home which is jointly owned with the younger woman, despite a tribal law which dictates that only males can normally inherit property. The younger woman is then able to take a male partner and potentially give birth to male heirs on the older woman's behalf.

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/straight-women-kurya-tanzania-africa-married-property-domestic-violence-fgm-a7162066.html

Jul 30th 2016

Government institutions that use worn-out or dirty national flags together with those who will be walking while the national flag is being raised or lowered shall face fines or an imprisonment term of not less than two years. Most printers don't get it right on the blue colour on the flag. Instead they make it dark blue, which is legally wrong. The Constitution states that it is only the president who has powers to modify the flag.

http://allafrica.com/stories/201607300152.html (Daily news)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 29)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 28 2016

MAGUFULI'S WEEK 37

 

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

Jul 18th 2016

As academicians and analysts welcome President John Magufuli's plan to introduce a centralized tax collection system, the e-Government Agency (e-GA) guarantees that it will use sophisticated technology to protect the information flow from hackers.

http://allafrica.com/stories/201607180492.html (Daily News)

Jul 18th 2016

The government says it will make sure the Sh59 billion ($ 27 million) set aside by President John Magufuli to empower villagers is not misused. The money will only be enough for 1,180 villages out of 12,433 villages. The government will review its budget in December to reallocate a total Sh562.6 billion to the remaining villages.

http://allafrica.com/stories/201607180814.html (The Citizen)

Jul 20th 2016

The battle lines are now clearly drawn in Tanzania between the country's tourism industry and the government, after President Magufuli told the sector off over their dissent about the Value Added Tax (VAT) of 18 percent, which was unexpectedly heaped on services across the board, national park entrance fees included. Some termed President Magufuli' s decision  was the first major mistake in his presidency.

http://www.eturbonews.com/73030/less-tourists-are-okay

Jul 20th 2016

African Development Bank (AfDB) has announced a 200 million US dollars (over 400bn/-) support to the country's transport sector reforms during the 2016/17 fiscal year.

http://allafrica.com/stories/201607200038.html (Daily News)

Jul 22th 2016

Tanzania has secured a $110-million soft loan from Poland to establish a tractor assembling factory that will enhance the agriculture sector, the government has confirmed.

http://allafrica.com/stories/201607220038.html (The Citizen)

Jul 22th 2016

The government has guaranteed local and foreign investors full support and promised to continue improving the business environment.

http://allafrica.com/stories/201607220455.html (Daily News)

Jul 22th 2016

Tanzania’s long-anticipated rail renewal took a step closer this week when it secured a $7.6bn loan from China's Export-Import Bank (Exim) to build a railway network linking the coastal metropolis of Dar es Salaam to the African nation’s landlocked neighbours. President John Magufuli thanked the Exim bank in a statement announcing the deal on 20 July, and said construction would begin this year

http://www.globalconstructionreview.com/news/china-lends-tanzania-76bn-its-cove7ted-ne7w-ra7il/

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 28)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

 

WEEK 28 2016

MAGUFULI'S WEEK 36

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jul 10th 2016

The newly-appointed District Executive Directors (DEDs) have been directed to present their original academic certificates to the State House while taking an integrity pledge with the Public Ethics Secretariat on Tuesday. Issuing the directives in Dar es Salaam yesterday, the Chief Secretary (CS), Ambassador John Kijazi, said each DED should bring original certificates and not photocopies. The move has been taken as a reminder to the public that strict measures will be taken against any individual who will try to forge certificates to gain access into government employment.

http://allafrica.com/stories/201607110094.html (daily news)

Jul 10th 2016

 

 

 

 

 

 Jul 11th 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul 12th 2016

 

 

Indian Prime Minister Narendra Modi on Sunday held talks with Tanzanian President John Pombe Joseph Magufuli on a wide range of issues aimed at boosting ties in the African continent, particularly in the economic sphere.

 

Indian Prime Minister Narendra Modi has said his country is willing to provide additional funding to the tune of over 1 trillion/- ($ 500 million) to support priority sectors in Tanzania. Police have warned that people who intend to disrupt the Special CCM National Congress planned for Dodoma late this month would face punitive action.  Mr Modi noted the two countries were working on a number of water projects for 17 cities in Tanzania. "For this, India is considering giving an additional USD 500 million US dollars (over 1 trillion/-) line of concessional credit," he said.

 

The visit by the Indian leader is expected to provide a massive boost to Tanzania's industrialization strategy as the two countries agreed to deepen diplomatic and economic ties in agriculture, food security, trade, natural gas and other vital sectors.

http://m.thehindu.com/news/national/narendra-modis-tanzania-visit/article8831099.ece

 

 

http://allafrica.com/stories/201607110033.html (Daily News)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201607130246.html (Daily news)

Jul 12th 2016

The Minister for Works, Transport and Communication, Prof Makame Mbarawa has called on Contractors and Engineers in the country to educate themselves thoroughly on the new system for Civil (Roads and Bridge) construction contracts, where the government will verify services found along the road. The New system which is currently being employed by developed countries will enable the contractor in the country to build roads through long term contracts where the contractor will be paid according to the outcome

http://allafrica.com/stories/201607120590.html (Daily news)

Jul 12th 2016

Minister of Justice and Constitutional Affairs, Dr Harrison Mwakyembe said yesterday that at least 30 people have been sentenced to death after they were found guilty of murdering elders and people with albinism.

http://allafrica.com/stories/201607120591.html (Daily news)

Jul 13th 2016

The Deputy Minister for Lands, Housing and Human Settlement Development, Ms Angelina Mabula, said yesterday that the government is looking forward to establish an authority that will oversee and regulate all operations in the real estate sector.

http://allafrica.com/stories/201607130019.html (Daily news)

Jul 13th 2016

Analyse: Tanzania’s new president promises to shake things up. The economy is among the fastest growing in Africa, but big challenges lie ahead The new president, accused by opponents of authoritarian tendencies, will have to institutionalise change rather than take on everything himself. If the new government can rationalise the business environment, Tanzania — stable, economically diversified and growing quickly — is ripe for further investment. If corruption is tackled, this country has tremendous potential.

PDF version: http://im.ft-static.com/content/images/5233c230-47c6-11e6-8d68-72e9211e86ab.pdf

https://next.ft.com/content/e67b0afc-41c7-11e6-9b66-0712b3873ae1

Jul 14th 2016

The government has annulled the registration of a total of 473 newspapers and magazines for being inactive for three consecutive years. The newspapers had been deregistered through public notice published in a government gazette dated June 10, 2016, number 195 (Supplement No. 23). Tanzania has a total of 881 legally registered newspapers and magazines.

http://allafrica.com/stories/201607140110.html (Daily news)

Jul 14th 2016

The Prevention and Combatting of Corruption Bureau (PCCB) in Kilimanjaro Region has warned journalists who engage in corrupt practices to refrain from the practice forthwith. He said there are about six cases involving journalists who move from place to place demanding bribes from sources so as to write positive stories and stop the negative ones against some people and institutions. (Note: before Magufuli it was common practice to demand bribes for writing articles)

http://allafrica.com/stories/201607140844.html (Daily News)

Jul 15th 2016

Another, over 300 Ghost Workers Deleted From Payroll in Morogoro — A seven-man team has identified 315 ghost workers in the region who have reportedly caused the government a total loss of Sh2.2 billion. ($ 1 million)

 

https://next.ft.com/content/0e8b56ee-41ca-11e6-9b66-0712b3873ae1 (The Citizen)

Jul 15th 2016

Government has nabbed a number of electronic devices used for producing fake documents, including Tanzania Revenue Authority (TRA) receipts. Other dubious documents that have been impounded include residence permits for foreigners, motorcycle permits, secondary school and marriage certificates. Others are Kampala University certificates, police report forms, birth certificates and various government receipts and boxes of car insurance stickers that were being transported to Tanga.

https://next.ft.com/content/0e8b56ee-41ca-11e6-9b66-0712b3873ae1 (The Citizen)

Jul 15th 2016

Senior secondary schools in Tanzania are to get internet access points to complement the e-schools project for 2 years. The access points will be provided by telecom giant, Tigo. Tanzania’s ministry of communication, Works and Infrastructure signed and MOU with Tigo to that effect. It is the first time the Tanzanian government and a mobile network operator will be cooperating on an ICT project on a large scale.

http://www.africanews.com/2016/07/14/tanzania-s-secondary-schools-to-get-access-points-in-boost-for-e-schools-project/

 

 

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 27)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

 

WEEK 27 2016

MAGUFULI'S WEEK 35

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jul 3th 2016

Rwandan President Paul Kagame has just finished his state visit to Tanzania, where he was the guest of honour at the Dar es Salaam International Trade Fair. Tanzanians have attached great importance to President Kagame’s visit as it continues taking the two countries to new heights of bilateral cooperation.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/editorial/51299-rwanda-tanzania-bilateral-relations-set-high-standards

Jul 4th 2016

The government has launched a countrywide ‘Be Proud, Buy Tanzanian’ campaign to promote and market locally-made products to reduce trade gaps with imported products. She elaborated that the initiative is in line with the government’s plans to transform the country into an industrial-powered economy. "All local producers should register their products with Tanzania bar-code 620.

(Note: This is in contradiction with the last TRA directions to buy products from shops like Nakomat instead of local shops since Nakomat is VAT registered. Nakomat is a Kenyan company.)

http://dailynews.co.tz/index.php/home-news/51291-tanzanians-urged-to-buy-locally-made-products

Jul 4th 2016

Tanzania has introduced a special high court to fast-track economic and corruption cases which will be presided over by 14 judges appointed by the Chief Justice. Scheduled to begin operations this month, the court to be situated in the capital Dar es Salaam was instituted after the government amended its founding 1984 legislation awaiting presidential approval.

http://www.africanews.com/2016/07/04/14-judges-to-preside-over-tanzania-s-new-anti-corruption-court/

Jul 4th 2016

Trade volume between Tanzania and Germany is set to grow even more from the current US$320 million (about 300 million Euros) per annum as more companies from the European country eye investment opportunities in the country.

Major exports from Tanzania to Germany include minerals, metal and agricultural produce such as coffee and spices while it imports technology, machinery, motor vehicles and industrial machinery from the European country.

http://allafrica.com/stories/201607040860.html

Jul 4th 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul 8th 2016

 

 

 

 

 

 

 

Jul 9th 2016

Tanzanian men who marry schoolgirls or get them pregnant now face 30 years in prison as the government takes tougher measures to tackle child marriage and teenage pregnancy. The east African nation has one of the highest adolescent pregnancy and birth rates in the world, and 21 percent of girls aged 15 to 19 have given birth, according to a 2015/16 survey conducted by the Tanzania Bureau of Statistics. girls who are kicked out of school for getting pregnant should be allowed to return to their studies after giving birth

 

Police in Ruvuma Region have arrested a man, Justine Ambrose (30), suspected to have raped a 14-year-old student of Mbinga Girls Secondary School. Ruvuma Regional Police Commander (RPC), Zubery Mwombeji, said the suspect committed the offence on July 2 at Kitai village.

 

Human Rights Watch (HRW) has applauded a landmark decision by a Tanzanian High Court which ruled that the marriages for girls and boys under age 18 was unconstitutional. The court ruled as unconstitutional sections 13 and 17 of the Tanzania Law of Marriage Act, which allowed girls to marry at age 15 with parental permission and at age 14 with the permission of a court. According to HRW, ‘‘The decision represents a critical step forward in the struggle to end child marriage in Tanzania, which has one of the highest rates in the world.

 

http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0ZK1US

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201607080518.html (Daily News)

 

 

 

 

http://www.africanews.com/2016/07/09/human-rights-watch-applaud-tanzania-s-ban-on-child-marriages/

Jul 4th 2016

By Jakaya Kikwete: When it comes to education,  if successful, the establishment of a well-functioning education system can change a country’s face – and redefine its fate. That is what happened in my country, Tanzania. From 2000 to 2009, primary-school enrolment rates in Tanzania more than doubled, from just over four million pupils to 8.5 million, or 96% of all primary-school-age children. In other words, at the primary level, Tanzania now boasts near-full enrolment. (Note: It looks like mister Kikwete is trying here to clean his street since education never went that bad like during his presidency where the schools where left with ghost teachers and a few real, unmotivated ones, a shortage of desks, books and rooms and terrible results which is now cleaned up by our present president Magufuli)

http://www.azernews.az/analysis/98807.html

Jul 6th 2016

Six major mobile phone firms were yesterday fined a total of 649m/- ($ 309,000) for malpractices and misuse in SIM card registration. They have also been given a seven-day ultimatum, starting yesterday, to deactivate all unregistered SIM cards.

http://allafrica.com/stories/201607060079.html>( Daily News)

Jul 6th 2016

The Tanzania Revenue Authority (TRA) said yesterday it surpassed revenue collection target by 0.04 per cent during the last financial year. TRA commissioner general Alphayo Kidata told reporters here that Sh13.371 trillion was collected in 2015/16, up from Sh13.366 trillion in 2014/15

http://allafrica.com/stories/201607060606.html (The Citizen)

Jul 6th 2016

Coffee exports earned the country US$135 million (about 294.4bn/-) in foreign exchange during the 2015/2026 farming season as the country produced 59,000 metric tons, which is above average annual production of 50,000 tons.  Tanzania is the fourth coffee producing country in Africa after Ethiopia, Ivory Coast and Uganda, while in East Africa it is placed on position number two after Uganda.  Local consumption of coffee is currently at between five and seven per cent.  The majority of Tanzanians consume tea, which is less costly as compared to coffee.

http://allafrica.com/stories/201607060529.html (Daily News)

Jul 6th 2016

Tanzania e-commerce is growing at an average of 50 per cent, thanks to government and stakeholders' initiative to improve mobile data.

http://allafrica.com/stories/201607060521.html (Daily News)

Jul 6th 2016

Transport authorities yesterday shut down the operations of three bus companies following the recent spate of accidents that claimed the lives of nearly 100 people in less than one week.

 

http://allafrica.com/stories/201607060066.html (The Citizen)

Jul 7th 2016

President Magufuli said he was aware of many complaints from Muslim institutions over their properties, particularly lands being grabbed by investors through deceptive contracts entered with their clerics. “I know this problem has become rampant as the Mufti (Chief Sheikh) has shared with me in the past. I promise to offer experienced legal experts from my government to recover the properties,” he promised.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/51416-religious-bodies-assets-assured

Jul 7th 2016

Disaster' for safaris in Tanzania as government unleashes tourism tax. Tanzania’s safari industry has been thrown into “absolute pandemonium in every conceivable way”, after the African country’s government introduced an 18 per cent VAT tax on tourist services with just a week’s notice.

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/africa/tanzania/articles/tanzania-vat-hike-sends-safari-industry-into-pandamoneum/

Jul 7th 2016

Kilimanjaro Machinery and Tools Ltd (KMT) has resumed production after being dormant for over a decade the National Development Corporation (NDC) revealed. NDC injected a total of Sh450 million ($ 215,000) into the company that was spent on buying iron smelting machines. He added that KMT had started manufacturing various products, including grinding and sawmill machinery.

http://allafrica.com/stories/201607070135.html (Citizen)

Jul 8th 2016

Some independent analysts say the recently discovered helium gas in Lake Rukwa could be worth $3.5 billion. The analysts from Global Risk Insights, however, say the discovery of 54.2 billion standard cubic feet of helium could escalate land disputes and conflicts between villages and investors.

http://allafrica.com/stories/201607080534.html (The Citizen)

Jul 8th 2016

President John Magufuli has announced a line-up of 185 District Executive Directors (DEDs) that has seen 120 new faces, including Tanzania Standard Newspapers (TSN) accountant, Mr Shafi Kassim Mpenda. Among the 185 DEDs, apart from the 120 new faces, 65 retained their positions although some of them were transferred to new duty stations.

http://allafrica.com/stories/201607080380.html (The Citizen)

Jul 9th 2016

Tanzanian authorities have said they were pulling out of the Economic Partnership Agreements (EPAs) with the European Union (EU) bloc. It had no benefits to Tanzania as it favoured Kenya with its flowers and vegetables exports to EU countries duty free. EPA won’t help in promoting our local industries but rather, will benefit a lot given that developing countries have standard goods to sell in EA markets

http://www.coastweek.com/3928-TEXIT-Tanzania-pulls-out-of-EU-sponsored-economic-partnership.htm

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 26)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

 

WEEK 26 2016

MAGUFULI'S WEEK 34

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jun 26th 2016

Summary: There is disbelief in Tanzania and East Africa in general as new elected President John Pombe Magufuli breaks with the past - introducing policies which a growing base of displeased elites are angrily branding as "arrogance" and a creepy Dictator.

President John Magufuli has been a darling of ordinary Africans and he has massive support throughout the continent and better yet, in his own Tanzania. He is seen as the saviour of the poor, the one man who has given himself to the fight against the corrupt systems of governance that the continent was now used to.

http://cameroon-concord.com/editorial/item/6304-meet-john-pombe-magufuli-president-of-tanzania-a-darling-ruler-that-most-african-countries-desire-to-have-as-their-leader

Jun 27th 2016

Leaders of the main opposition party Chadema in Coast Region have vowed to boycott all activities officiated by President John Magufuli in protest of his decision to ban political rallies.

http://allafrica.com/stories/201606271128.html The Citizen

Jun 27th 2016

President John Magufuli yesterday dropped 100 District Commissioners in the long-awaited appointments that seek to reshape the fifth phase administration. President Magufuli has said in various occasions in the past that performance would be the key determinant to whether or not one would be retained as a DC.

http://allafrica.com/stories/201606271182.html (The Citizen)

Jun 27th 2016

The National Assembly yesterday passed The Written Laws Miscellaneous Amendments Act 2016 which, among others, endorses the Corruption and Economic Crimes Division of the High Court whose penalties for grand corruption charges carries a minimum of 20 years imprisonment. Moreover, witness protection is guaranteed under the amendment whereas the Whistle-blower and Witness Protection Act rules will be applied in Corruption and Economic Crimes contrary to the current law whereas the Inspector General of Police (IGP) was tasked with protection of the witness and his/her family.

http://allafrica.com/stories/201606270865.html (Daily news)

Jun 27th 2016

The government has revealed that 80 per cent of Tanzania's labour force is unskilled, a situation that pose an obstacle to moving into a middle income economy. That means 16 million Tanzanians are unskilled. "The government is aware about this problem. We need to upgrade the current composition of unskilled labour. We have to move from 80 per cent to 54 per cent of unskilled working population,"  The problem gives Tanzania an uphill task as it eyes to become a middle income country come 2025.

http://allafrica.com/stories/201606271174.html (The Citizen)

Jun 27th 2016

Analyse: Tanzania’s new president shakes up east Africa’s ‘sleeping giant’ In a crowded street in Dar es Salaam, where tailors and scrap-iron merchants vie for space with vegetable hawkers, barber shops and butchers displaying slabs of meat, one incantation is on everybody’s lips: “Magufuli”. Last October, to virtually everyone’s surprise, John Pombe Magufuli, a less-than-glamorous cabinet member who had done two stints as public works minister, became president of Tanzania. He is hopeful the new president will get the economy working for the poor

http://www.ft.com/cms/s/0/0eae9b54-3c5c-11e6-9f2c-36b487ebd80a.html

Jun 27th 2016

Tanzania Fair Competition (FCC) has warned dishonest traders to refrain from importing substandard goods and ensure they stick to business ethics. The commission's Communication and Public Relations Officer, Mr Frank Mdimi, said this when destroying counterfeit goods seized during various operations conducted by the government watchdog.

http://allafrica.com/stories/201606270328.html (Daily news)

Jun 27th 2016

The new master plan for Arusha will cover selected areas in neighbouring districts beyond the city boundaries, according to consultants. Execution of the ambitious plan, prepared by Surbana Consultants Pte Ltd of Singapore, will finally begin in August this year, one of the focus being to overhaul and age-old water supply and sewerage networks.

http://allafrica.com/stories/201606280105.html (The Citizen)

Jun 28th 2016

 

 

 

 

 

Jul 1th 2016

Scientists have discovered helium reserves in Tanzania that are a “game-changer” in addressing a critical shortage of the vital-yet-rare gas, Oxford University said. A research group from Oxford and Durham universities in England, working with a Norway-based helium-exploration company, discovered as much as 54 billion cubic feet, or BCf, of the gas in Tanzania’s Rift Valley

The Minister for Energy and Minerals, Prof Sospeter Muhongo, has ordered the drilling of helium to start immediately. Prof Muhongo told The Citizen that the management of the Helium One Company had been given the go ahead to start drilling at Lake Rukwa where 54.2 billion standard cubic feet of the gas had been found.

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-28/scientists-discover-game-changer-helium-deposits-in-tanzania

 

http://allafrica.com/stories/201607010430.html (The Citizen)

Jun 29th 2016

Tanzania's central bank said on Tuesday it expects economic growth to accelerate to 7.4 percent in 2017 from an estimated 7.2 percent this year, driven by construction, communications and finance.

<http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKCN0ZE1FL

Jun 29th 2016

The Civic United Front (CUF) said yesterday it was gathering evidence it would use in suing President John Magufuli at an international court over crimes against humanity allegedly committed by the police in Pemba and some areas in Unguja. The party - which believes it had won the presidency in the October 2015 General Election, which the Zanzibar Electoral Commission chairman, Jecha Salim Jecha cancelled - said it has every reason to believe that Dr Magufuli is aware of all the atrocities some Pemba residents are going through.

http://allafrica.com/stories/201606290008.html (The Citizen)

Jun 29th 2016

As human activities continue to encroach into game-protected areas, the toll on wildlife across the country is rising by the day. Because of this, the Burunge Wildlife Management Area (WMA), Manyara Region, is now on the verge of collapse. But at the forefront of the ruinous activities, are unscrupulous politicians from 10 villages surrounding the WMA. They have, for years, been fingered in rampant malpractices threatening the protected area.

http://allafrica.com/stories/201606290874.html (The Citizen)

Jun 29th 2016

A World Bank report has ranked Tanzania lowly in policy environment on development and poverty reduction. Tanzania scored 4.0 (out of 6) in economic management; 3.7 in structural policies; 3.7 in policies for social inclusion and equity; and 3.3 in public sector management and institutions. Tanzania's score is still above the average CPIA score for sub-Saharan African countries combined at 3.2 in 2015, which remains similar to last year's performance.

http://allafrica.com/stories/201606290619.html (The Citizen)

Jun 30th 2016

Although originally discovered in April 2015, recent investigations of the Mambakofi 1 gas discovery in the onshore Ruvu Basin in Tanzania have shown it to be much larger than the 160 Bcfg initially announced. 

https://www.geoexpro.com/articles/2016/06/exploration-update-tanzania

Jul 1th 2016

Magufuli’s 'bulldozing' leadership questioned Tanzania’s President John Pombe Magufuli, popularly known as 'the Bulldozer,' has been lauded for tackling corruption head-on. But his critics warn of a diminishing democratic space.

A group of 11 citizens have filed a petition in the High Court seeking an order to reverse the government's decision to end live broadcasts of parliamentary proceedings. The date for the hearing has been set for July 15.

http://www.dw.com/en/magufulis-bulldozing-leadership-questioned/a-19371737

Jun 30th 2016

The government is planning to set up a body to regulate tax practitioners. That was revealed yesterday by an assistant commissioner at the Ministry of Finance and Planning, Mr Shogholo Msangi, during a stakeholders consultative workshop here on regulating tax practitioners. He said the government believes that tax policies and administration play an important role in the country's development, and therefore there is a need to regulate the profession.

http://allafrica.com/stories/201607010264.html (The Citizen)

Jul 1th 2016

As the government insisted yesterday on the deadline in dealing with the shortage of school desks countrywide, the Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, said data collected by June 17 shows that primary schools have addressed the scarcity by 77 per cent while secondary schools registered 93 per cent compliance.

http://allafrica.com/stories/201607010575.html (Daily News)

Jul 1th 2016

Commercial banks have announced an increase in transaction fees of 18 per cent effective today. Stakeholders say the increase threatens to reverse gains made in financial inclusion in the country. Banks have announced that fees charged on services such as withdrawals would increase following the government's decision to impose 18 per cent value added tax (VAT) on the charges. The government is targeting the billions of shillings banks have been earning in transaction fees, but, as expected, the additional cost has simply been passed on to customers. The government has also introduced a *10 per cent excise duty tax on mobile money transfers*, leaving people with no viable alternatives.

http://allafrica.com/stories/201607010056.html (The Citizen)

Jul 1th 2016

The government estimates to have lost at least Sh29 billion ($ 13.8 million) to a tax evasion syndicate allegedly run by a Dar es Salaam businessman and his accomplices between 2010 and 2014 via 4 companies. According to Tanzania Revenue Authority (TRA) Commissioner The businessman, who is in custody, created a fake tax system using electronic fiscal devices and printed and sold to traders fake receipts that they used to demand tax refunds from TRA. 228 other companies were being investigated

http://allafrica.com/stories/201607010057.html (The Citizen)

Jul 1th 2016

The church leader Bishop Dr David Mabushi of the International Evangelical Assemblies of God has urged Tanzanians to support government's determination to improve the economy in the next five years. Community support to government development agenda will help end problems contributing to underdevelopment. Problems facing Sinyanga district include killings of the elderly, rape, schoolgirl pregnancies and killings of people with albinism. "Support of religious leaders is crucial because they have tremendous influence over their followers,"

http://allafrica.com/stories/201607010567.html (Daily News)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 25)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 25 2016

MAGUFULI'S WEEK 33

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jun 17th 2016

Analyse: Tanzania - to Be or Not to Be an Investment Haven

Is Tanzania rising? Riding on the crest of the Africa rising wave, that question elicits different answers depending on whom you ask. Those in the overnment who are politicians may quickly say yes, those in the opposition may say no

http://allafrica.com/stories/201606200820.html (The Citizen)

Jun 17th 2016

The government has revoked ownership of 9,025 hectares out of 49,025 owned by an investor. The minister for Land Housing and Human Settlement Development, Mr William Lukuvi, ordered the repossessed land to be divided among Chikutu villagers after the Tanzania Nuthelds Limited failed to develop the farm.

http://allafrica.com/stories/201606170215.html (The Citizen)

Jun 18th 2016

The Deputy Speaker of the National Assembly, Dr Tulia Ackson, on Friday suspended two Members of Parliament (MPs) from attending between three and five sessions over lying in the House. Ms Lyimo was accused of deceitfully telling the House that the government has spent over 420bn/- in the purchase of 777 water cannons for anti-riot police, a huge amount that could have sufficed to supply ambulances to all wards in the country.

http://allafrica.com/stories/201606180011.html (Daily News)

Jun 19th 2016

Magufuli set for CCM chairmanship July 23 President John Magufuli is to be handed over the baton of the ruling party after a series of meetings of Chama Cha Mapinduzi (CCM) in Dodoma on July 23 when the party holds a special national convention for the purpose.

 

 

After eight months of fighting the ghosts that nearly brought the public service to its knees, President John Magufuli faces his toughest political test yet when he assumes the chairmanship of the ruling party, CCM. President Magufuli has marketed himself as an "outsider within" the party -- a reformist, if not revolutionary.

According to Mr Mbunda, one thing which will put Dr Magufuli at loggerheads with many people within CCM is unshackling the hold on the party some politically-connected businessmen have. "They finance the party hoping for personal favours. There are many such members at all levels of CCM. It becomes very difficult to deal with such people if they are involved, for example, in tax evasion," says the UDSM lecturer

http://www.ippmedia.com/news/magufuli-set-ccm-chairmanship-july-23

 

http://allafrica.com/stories/201606220982.html (The Citizen)

Jun 19th 2016

Lowassa supports JPM in style Yesterday he came out of the closet for the first time to acknowledge President John Magufuli’s industrialization policy, saying he was particularly impressed with his routine “sweet language” over its implementation.

http://www.ippmedia.com/news/magufuli-set-ccm-chairmanship-july-23

Jun 20th 2016

Arusha — Tanzania has started to build its own helicopters in a project that will see the first batch of such choppers taking into the sky sometimes in 2018. "We are complementing President Magufuli's industrialisation policy in pioneering the first locally made helicopters that will be available to ordinary residents at affordable prices," explained the man behind the ATC chopper project, Engineer Abdi Mjema from Mechanical and Engineering Department of the Arusha Technical College

 

A modern hydraulics laboratory costing about $400,000 (Sh864 million) was launched on Saturday at the Arusha Technical College (ATC). The permanent secretary in the ministry of Education, Science and Technology, Ms Maimuna Tarishi, inaugurated the facility which will be used for practical training in civil and irrigation engineering courses

http://allafrica.com/stories/201606200085.html> (Daily News)

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201606200095.html> (The Citizen)

Jun 20th 2016

Sweden will continue to cooperate with Tanzania in the fight against extreme poverty, a senior Swedish government official declared over the weekend. Sweden's Deputy Minister of Development and International Cooperation, Ulrika Modeer, made the pledge at Nkwenda village in Chamwino district, where she toured development projects geared at poverty eradication which are supported by the Tanzania Social Action Fund (TASAF) through Swedish aid.

http://allafrica.com/stories/201606201081.html (Daily News)

Jun 21th 2016

All public leaders in the country, including President John Magufuli, will be subjected to five per cent income tax on their gratuity at the end of their tenure in office. Previously, the leaders enjoyed exemptions on their send-off packages through the Public Service Retirement Benefits Act of 1999. Finance and Planning Minister Dr Philip Mpango proposed waiving the immunity for lawmakers when presenting budget estimates for 2016/2017 in the National Assembly on June 8.

http://allafrica.com/stories/201606210011.html> (Daily nes)

Jun 22th 2016

A Dar es Salaam Resident, Mr Leonard Mulokozi, was yesterday charged with publishing on WhatsApp messages that were abusive to President John Magufuli. Mr Mulokozi denied the charge at the Kisutu Resident Magistrate's Court and was released on bail. The case will come up for mention on July 18 this year. The text, literally translated from Swahili means: "Does it mean this Pombe Magufuli doesn't have advisers? Is he unadvisable? Or is he just a fool? He's real foolish, this fellow: he doesn't consider the applicable laws before opening his mouth; or does he also suffer from an illness like that of Mnyika?"

http://allafrica.com/stories/201606220022.html (The Citizen)

Jun 22th 2016

Judiciary committee on ethics has suggested that five district magistrates who did not attain the goal of meeting a number of cases set in a year be issued with a warning. In February, the magistrates were given seven days by Chief Justice (CJ) Mohamed Chande Othman to state why they should not be taken to task for failure to hear 260 cases set by the judiciary.

http://allafrica.com/stories/201606220623.html (Daily News)

Jun 22th 2016

"The future of the oil and gas industry in Tanzania is bright." regulating of production as well as well as revenue flows from oil and gas is absolutely critical to enable Tanzania to establish or confirm independently the volume of natural gas reserves that the country has. A recent study by Oxford Policy Management (OPM, 2013) estimated that Government revenues through taxes and returns to the planned national gas company will yield an impressive revenue potential of US$1-2 billion a year, equivalent to 2-3% of GDP

http://allafrica.com/stories/201606220641.html (Daily News)

Jun 22th 2016

While a recent warning to Tanzania by the World Bank over the cosying up to China has sparked a backlash from some quarters, it has also re-ignited debate on the sustainability of the country's Look East policy. The value of China's development finance to Tanzania has also grown substantially in recently year.  the Confederation of Tanzania Industries (CTI) has dismissed the report as a veiled attempt by the World Bank to protect Western interests in the country by decampaigning China.

http://allafrica.com/stories/201606220995.html (The Citizen)

Jun 22th 2016

It appeared there is a law that alcohol drinks only can be served between 18:00 and 24:00. All of the sudden this law is enforced widely.

Hotels and companies in Dodoma who did not pay tax got an official letter nailed on their door which was resulting in a fine once removed without payment.

Local experiences

Jun 23th 2016

The World Bank Board of Executive Directors has approved 200m US dollars from the International Development Association for Tanzania Rural Electrification Expansion Programme. A newly approved loan for the programme will connect 2.5 million poor households in rural areas to the national electricity grid over the next five years.

http://allafrica.com/stories/201606230040.html (Daily News)

Jun 24th 2016

The government is producing more medical doctors than it can absorb in its hospitals, a study by healthcare planners revealed yesterday. Over 60 per cent of medical graduates who were trained locally and abroad were not recruited to cover the shortage of doctors in most State-run health facilities. Going by the figures of the medics who have been trained over ten years, it was estimated that the government may have lost over Sh68.3 billion by training the medics it did not absorb. From 2001 up to 2010, a total of 2,248 doctors graduated from medical universities locally and abroad. According to estimates, 1,160 of them cannot be accounted for. They are neither employed in private nor in public health facilities in the country

http://allafrica.com/stories/201606240580.html (The Citizen)

Jun 24th 2016

President John Magufuli said yesterday that elections were over and the Opposition should wait for 2020. Speaking at State House after receiving the official report of the National Electoral Commission (NEC) on the 2015 General Election, Dr Magufuli said he would not let politics distract him from his endeavour to deliver on his campaign promises. He urged Tanzanians to focus on building the nation, saying elections were over and there was no time for cheap and divisive politics.

http://allafrica.com/stories/201606240578.html (The Citizen)

Jun 13th 2016

To boost revenue collection, the Tanzania government imposed new taxes on financial services including mobile money. These new taxes implemented include 18% to bank fees and commissions in the form of value-added tax and 10% excise duty for sending and withdrawing money through mobile phone money transfer. Tanzania has a growing mobile money user base with 16 Million subscribers across various channels. Previously, the costs were limited sending of money. 

http://www.techweez.com/2016/06/13/tax-on-mobile-money-tanzania/

Jun 24th 2016

In a letter sent today to Tanzanian President John Magufuli, The Humane Society of the United States and Humane Society International strongly urged the government to rescind its decision to grant a hunting concession to Green Mile Company Limited, an operator previously expelled from the country for appalling and abusive killing of wildlife. A 2014 promotional video for Green Mile depicts hunting safari participants killing animals with semi-automatic weapons and pistols, running over animals with their cars, shooting at animals from moving vehicles, and engaging in other deplorable forms of animal cruelty. HSUS and HSI called the 2014 series of incidents “disqualifying” and more than sufficient grounds to deny Green Mile the concession.

http://www.humanesociety.org/news/press_releases/2016/06/tanzania-hunting-green-mile-062416.html?referrer=https://www.google.com/

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 24)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

 

WEEK 24 2016

MAGUFULI'S WEEK 32

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jun 12th 2016

Interesting call against corruption: Are Tanzanians fed up living with FRAUD and CORRUPTION? TUMECHOKA !! We are tired of suffering! Enough is enough! Of course we want to know everything about FRAUD and CORRUPTION scandals because we want to see JUSTICE done to those who are caught!  After all, the more who are exposed, the more who are caught, the more who are punished, the LESS will try in the future.

http://allafrica.com/stories/201606120311.html (Tanzania business ethics)

Jun 12th 2016

According to the premier, primary and secondary schools in the country is facing a shortage of over 3,000,000 desks with primary schools having a shortage of 2,800,000 while 200,000 desks are needed in secondary schools.

Performance of government leaders at various levels would be assessed based on how they implement orders of the government towards easing shortage of desks in primary and secondary schools in the country, Prime Minister Kassim Majaliwa has said. In addition, the premier directed the government leaders including education officers and head- teachers in both primary and secondary schools in the country to ensure that funds which are raised are spent on the required purpose.

http://allafrica.com/stories/201606130958.html (Daily news 12-6-16)

Jun 14th 2016

Analyse: The 2016/17 national budget on 8 June was the first for President Dr John Magufuli's administration and may be the most important austerity budget more than ever before tabled in the National Assembly of Tanzania. During the pre-budget consultations, lawmakers, economists, civic groups and other stakeholders, including the Tanzania Private Sector Foundation (TPSF) and the Confederation of Tanzania Industries (CTI), shared great ideas about the 2016/17 budget. The unalloyed truth is that Dr Magufuli's administration just couldn't adopt all the ideas at once. That's exactly why the national budget is the most crucial economic policy instrument for any government to make compromises and reach an accord on spending priorities.

http://allafrica.com/stories/201606140116.html (Daily News)

Jun 14th 2016

Newly appointed Home Affairs minister Mwigulu Nchemba has declared war on drug cartels and criminals in the country. Speaking shortly after taking oath of office at State House in Dar es Salaam on Monday, Mr Nchemba said criminals should now look for other means of livelihood. He replaces, Charles Kitwanga who was sacked last month and called upon drug dealers to start looking for legal businesses as the government was not ready to keep the lives of youth at risk.

http://allafrica.com/stories/201606140107.html (The Citizen)

Jun 14th 2016

Alliance for Change (ACT-Wazalendo) party leader Zitto Kabwe on Monday warned that Dr John Magufuli risked being a one-term president if his government continues to exhibit "dictatorial tendencies" The firebrand opposition politician queried why the Head of State had remained silent amid continued police harassment of opposition leaders and a crackdown on their meetings and other democratic activities countrywide.

http://allafrica.com/stories/201606140099.html (The Citizen)

Jun 14th 2016

The Tanzania national budget which was tabled on Wednesday last week in Dodoma that cemented President John Magufuli’s cost cutting measures has drawn mixed feelings including the criticism from stakeholders despite that it settles within the common sources of revenue, this paper can reliably report. “The government should now expand its sources of revenue in order to attract more Tanzanians to become taxpayers whether they are large or small, this eventually will enable the government to reduce the high taxes rates in all discipline.

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=5270&pLv=3&srI=49&spI=27&cI=10

Jun 14th 2016

The Government of Tanzania has confirmed that it will continue to pursue its quest to attain industrial development pursuing this quest in the context of Tanzania Development Vision 2025. This will be done through the putting up of an internationally competitive business environment to make the country an industrial and logistics hub for the Eastern and Central African region. “The Government of Tanzania Government is committed to working with the private sector, current and new investors, to grow the country together and welcomed more European investors to Tanzania.

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=5245&pLv=3&srI=49&spI=27&cI=10

Jun 15th 2016

The Government longing for industrialisation will continue to remain rhetoric as the dream is not reflected in the first budget by the fifth government budget. Mr Zitto Kabwe, the ACT-Wazalendo party leader noted in his analysis that the government has failed, through the budget, to set clear policies which would have reinforced and directed its industrialisation desire. He noted in his analysis that the budget tabled by Finance and Planning Minister, Dr Philip Mpango, has fallen short of explaining how the government plans to realise its industrialisation drive.

http://allafrica.com/stories/201606151026.html  (The Citizen)

Jun 15th 2016

Retired President Benjamin Mkapa has challenged scholars to make use of freedom of speech to discuss issues of national interest that impact on socio-economic development instead of confining themselves to blame games. By so doing, Mr Mkapa hinted that the country will be in a better position to find solutions to various problems and make the right decisions.

http://allafrica.com/stories/201606150036.html> (Daily News)

Jun 16th 2016

The banking sector has remained sound and stable with levels of capital and liquidity above regulatory requirements. The sector continued to record steady growth with total assets growing by 14.6 per cent to 26.98tri/- at the end of April 2016, compared to 23.55tri/- recorded at the end of April, last year.

http://allafrica.com/stories/201606160415.html (Daily news)

Jun 17th 2016

·         Tanzania is among five African economies whose manufacturing sector are key success stories in Africa after outpacing other countries, which started from similar baselines in 2000, according to the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).  Tanzania's increased exports in the region included vegetable, tea, fruits and various food items, as well as sisal sacks, plastic bags, cotton and coal, the minister said in his presentation of budget estimates for his ministry for the 2016/2017 financial year.

http://allafrica.com/stories/201606170109.html (Daily news)

Jun 17th 2016

AT last the importation of substandard goods in the country that has been costing the nation dearly has got a new drive after the government through the Tanzania Bureau of Standards (TBS) launched a new approach to curb culprits. It is estimated that the government incurs losses of between 540bn/ $ 260 million) and 900bn/, ($ 428)  ( which is around 15 to 25 per cent of the total domestic revenue annually in tax evasions related to counterfeits and substandard goods.

 

At least 50 per cent of goods consumed in Tanzania including drugs, foods, construction materials and other working tools are counterfeit, according to findings of a research commissioned by Confederation of Tanzania Industries (CTI).

http://www.ippmedia.com/features/war-against-dealers-substandard-products-gain-momentum

 

http://allafrica.com/stories/201606170845.html (The citizen)

 

 

Jun 17th 2016

Dar es Salaam Stock Exchange (DSE) initial public offer elicited robust investor response after it was oversubscribed by 377 per cent bringing in new challenges on allotment of funds and reimbursement. As predicted, the IPO received an overwhelming response from investors who put up 35.77bn/-, almost five times the amount earmarked of 8.25bn/-, including 10 per cent of green shoe.

http://allafrica.com/stories/201606170840.html (Daily News)

Jun 17th 2016

Potato growers in the country stand to benefit from a new agreement between Netherlands and Tanzania, targeting to help farmers in the country boost the tubers production as well as being provided with potential market outlets abroad. The Netherlands Minister for Agriculture; Mr Martijn Van Dam and the Tanzania Deputy Minister for Agriculture, Livestock and Fisheries William Ole Nasha, have just inked a special agreement on potato seed importation requirements as well as launching the Potato Trade Mission.

http://allafrica.com/stories/201606170809.html (Daily news)

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 23)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 23 2016

MAGUFULI'S WEEK 31

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Jun 5th 2016

Analyse: Fraud, dishonesty, hostility, bestiality, nudity and every other evil one can think of had become the norm rather than the exception. It became normal for Tanzanians to tell tale and narrate how they were getting away with theft, murder , dishonesty in every facet of life. Every employer had issues with certificates that were forged in order to get good jobs. Today the weights and measures department is advertising measures to protect consumers just as much as Fair Competitions Commission. In other words, the reputation of President Dr Magufuli as a no nonsense manager who will fire lazy public servants has got them to rethink and begin to deliver.

http://allafrica.com/stories/201606060216.html (The Citizen )

Jun 6th 2016

Tanzanian police have arrested an army officer and seized 10 pieces of ivory, put at 100,000 U.S. dollars, from his car. Simon Sirro, the Dar es Salaam special zone police commander, said the sergeant and two accomplices were arrested in the city of Dar es Salaam during a police patrol on Thursday.

An investigation is under way, the police officer told a news conference on Friday. The Tanzanian government has committed itself to curbing poaching to protect elephants in the country.

http://www.coastweek.com/3923-Tanzania-arrests-army-officer-seize-dollars-and-ivory.htm

Jun 6th 2016

The Kinondoni Municipal Council suspended four ward executive officers (WEOs) and two others on Saturday for allegedly swindling Sh400 million ($ 180,000).

http://allafrica.com/stories/201606060599.html (The Citizen)

Jun 6th 2016

State to Double Jobs, Augment Tourism Earnings: The Government has stated that the Kilimanjaro Tourism and Industry Fair (KILIFAIR) is a shot in the arm in the tourism sector in the country, anticipating that its spill over effect will increase tourists, jobs in the sector and bring more foreign currency for the Government.

http://allafrica.com/stories/201606060422.html (Daily news)

Jun 7th 2016

The government of the United States has announced that it will pump 2.650 trillion/- (1.21 billion US dollars) to Tanzania, just two months after its foreign aid agency - Millennium Challenge Corporation (MCC), pulled 472 million USD (nearly 1tri/-) of funding in protest over alleged suppression of democratic rights.

<http://allafrica.com/stories/201606070158.html (Daily news)

Jun 7th 2016

Tanzania will soon receive a $800 million (about Sh1.8 trillion) grant from the US government to finance development projects, the State House has said. The Directorate of Presidential Communications has said in a statement the country would also sign the agreement with the United States Agency for International Development (USAID) for support next year.

http://allafrica.com/stories/201606070129.html (The Citizen)

Jun 6th 2016

ACT-Wazalendo party leader Zitto Kabwe yesterday asked President John Pombe Magufuli to change his modus operandi, saying his style is a threat to democracy. Addressing hundreds of ACT supporters at Mbagala Zakhem grounds in Dar es Salaam, Mr Kabwe also appealed to Zanzibar President Ali Mohammed Shein and his political rival, Mr Seif Sharif Hamad of CUF, to put their differences aside and agree to hold fresh elections in Zanzibar

http://allafrica.com/stories/201606070720.html (The Citizen)

Jun 6th 2016

The Ministry of Home Affairs is intending to put on scrutiny the controversial deal signed between the Police and a local firm - Mara World Tanzania Limited - for the construction of residential units in Dar es Salaam.

http://allafrica.com/stories/201606071090.html (Daily news )

Jun 7th 2016

The Tanzania Revenue Authority (TRA) has collected 1.032 trillion/- ($ 469 billion) in revenue last month, surpassing its target of 1.025 trillion/-. TRA Commissioner General (CG), Mr Alphayo Kidata, said here yesterday that the collection is 100.7 per cent of the target, attributing the success to different efforts to plug loopholes through which tax was evaded. Mr Kidata said collections for a period of 11 months, from July 2015 to May 2016 amounts to 11.956tri/- ($ 5.700 billion), one and the same to 99.2 per cent of the targeted amount that is 12.054 for Tanzania Mainland and Zanzibar.

http://allafrica.com/stories/201606070189.html (Daily News)

Jun 7th 2016

France, through its International Development Agency (AFD), has granted 65 million Euros (about 161.5bn/) as a concessional loan for the modernisation and extension of the Julius Nyerere International Airport (JNIA) Terminal II built in the 1980s.

http://allafrica.com/stories/201606080584.html (Daily News)

 

----- NATIONAL BUDGET 2016/2017 -----

Machine generated alternative text:

 

Jun 8th 2016

 

 

 

 

 

 

As Finance and Planning Minister Philip Mpango tables the maiden budget of President John Magufuli's government in the National Assembly today, analysts expect he will come with fiscal measures that seek to nurture the growth of industries in line with the Second National Five-Year Development Plan (FYDP II). The utmost goal will be to accelerate the rate of economic growth from the current seven to 10 per cent come 2020 and bring the per capita gross domestic product (GDP) from $1,006 presently to $1,500 in the year 2020.

 

The Budget Speech for the coming financial year  2016-17 is available on the website of Ministry of Finance - www.mof.go.tz, in both English and Swahili.

http://allafrica.com/stories/201606080231.html (The Citizen)

 

 

 

 

 

Jun 9th 2016

Dr Mpango told the august House that in the 2016/17 Budget, about Sh17.8 trillion ($  8.5 Billion) would come from domestic (tax and non-tax) sources, while Sh3.6 trillion ($ 1.7 billion) (equivalent to 12 per cent of the whole Budget) would come from foreign aid and development grants. Note: (In the past the part from foreign aid used to be up to 40%)

http://allafrica.com/stories/201606090199.html> (The Citizen)

Jun 9th 2016

The maiden budget by the Fifth Phase Government has been greeted with approval by economists, who have said that it is likely to help the country move forward if properly implemented. At least 597bn/- ($ 275 million) will be spent to pay salary to government employees in 2016/17, an increase of over 100bn/- (from 480bn/-) paid during 2015/16 under President Jakaya Kikwete's administration. The new budget indicates that about 5.3 per cent of the total budget will be channelled for electricity improvement.

http://allafrica.com/stories/201606090235.html (Daily News)

Jun 9th 2016

Religious institutions will no longer be automatically tax-exempt if new proposals by the Finance and Planning minister to tighten the screws on tax havens sail through Parliament.

http://allafrica.com/stories/201606090215.html (The Citizen)

Jun 9th 2016

Members of Parliament will have to pay tax like everyone else on their retirement benefits under new measures the Finance and Planning minister has proposed.

http://allafrica.com/stories/201606090223.html (The Citizen)

Jun 9th 2016

Finance and Planning Minister, Dr Philip Mpango, unveiled here the 2016/17 National Development Plan whose execution, he said, is subject to the participation of the private sector "The implementation of this plan will depend largely on the involvement of the private sector," said Dr Mpango, noting that the government strategy is to create supportive infrastructure, improve business environment and promote public private partnerships (PPPs) to achieve the strategy's goals.

http://allafrica.com/stories/201606090227.html (Daily News)

Jun 10th 2016

The Value Added Tax (VAT) wants to impose on tourism services sent shock waves Wednesday with tour operators calling on the authorities to reverse the plan. As Tanzania reinstates the 18-per cent charge, Kenya has announced to have a zero-VAT in the sector.

http://allafrica.com/stories/201606100149.html (The Citizen)

Jun 10th 2016

The new proposed taxes on banks and capital markets products are expected to cause a negative impact to both sectors and dwarfing their growth. The government wants to introduce VAT, 18 per cent, to banks' fees and commissions, also 10 per cent for fees and commissions and 10 per cent excise duty for sending and withdrawing money through mobile phone money transfer that affects banks as well

http://allafrica.com/stories/201606100601.html>  (Daily News)

Jun 11th 2016

Dr Philip Mpango, Tanzania's Minister for Finance and Planning, spelt out four priority areas that the government of President John Magufuli had promised to implement. He said the Annual National Development Plan 2016/17 is looking at interventions to foster economic growth and industrialisation, integrate economic development and human resources, create an enabling business environment and have an effective implementation of project. In order to achieve these goals, the government intends to pursue strategies that will attract private sector to industries and other sectors especially through public private partnerships (PPPs)

http://allafrica.com/stories/201606110182.html (The East African)

Jun 8th 2016

Tanzania's tourism industry is facing a number of challenges, which if left unaddressed, would hinder tourism growth, an official has said. Poor infrastructure hinders Tanzania's tourism growth Allan Kijazi, director general of Tanzania National Parks (TANAPA) noted that some of those challenges include poor road infrastructures particularly those getting into the national parks.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/08/c_135423116.htm

Jun 9th 2016

Opposition lawmakers who have been absconding sessions of the National Assembly for almost the second week running will not be paid allowances during the period until they return to the House, Deputy Speaker, Dr Tulia Ackson, ruled.

http://allafrica.com/stories/201606090237.html (Daily News)

Jun 9th 2016

Arusha Man Fined Seven Million/ - or Face Three Years in Jail for Ridiculing Magufuli. Habakuki who was debating online via group chats with mates, about the issue of President Magufuli's performance in comparison to the Father of the Nation, Mwalimu Julius Nyerere, found himself being dragged before the court of law for allegedly speaking foul and belittling the head of state.

http://allafrica.com/stories/201606091043.html (Daily news)

Jun 9th 2016

Tanzanian police banned all opposition protests till further notice on Tuesday after security forces used tear gas to disperse a crowd rallying against “undemocratic actions” by President John Magufuli’ s government. Tanzania’s main opposition parties have called for nationwide rallies to protest against the government’s decision to ban live televised parliamentary debates. (Note: on the picture a text is seen "Not all Indians are bad we all are family say no to racism")

 

 

The opposition says it will challenge in court, the recent announcement by the police force in the country to ban all rallies by Opposition parties.

http://m.ewn.co.za/2016/06/08/Tanzania-police-uses-teargas-at-opposition-rally-bans-protests

 

http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3243736/-/lbbssa/-/index.html

Jun 10th 2016

Civic leaders have been roped into a racket in which hundreds of households are collecting millions of shillings from the Tanzania Social Action Fund (Tasaf) without meeting the minimum requirements for beneficiaries. Tasaf officials said Thursday there are fears hundreds of poor households across the country could be missing out on the development funds when undeserving people are pocketing the money with the help of local leaders.

http://allafrica.com/stories/201606100142.html (The Citizen)

Jun 10th 2016

Opposition members of parliament who are boycotting ongoing parliamentary sessions shall immediately be stripped of their allowances worth millions of shillings, the Deputy Speaker of the National Assembly, Dr Tulia Ackson, ordered yesterday as her standoff with the MPs intensifies.

http://www.ippmedia.com/news/ackson-strips-boycotting-mps-their-allowances

Jun 10th 2016

Tanzania’s richest man, Mohammed Dewji, who carted away several prizes at the  President’s Manufacturer of Year Awards (PMAYA), and received accolades from the President for being the country’s largest private employer of labor, promised the President that he’ll create thousands of new jobs for Tanzanians within the next few years. His conglomerate, the METL Group, now operates in over 35 industries as diverse as trading, agriculture, manufacturing, energy and petroleum, financial services, mobile telephony, infrastructure and real estate, transport, logistics and distribution.

http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2016/06/10/africas-youngest-billionaire-mohammed-dewji-promises-to-create-100000-jobs-in-tanzania/#7def447398f3

Jun 10th 2016

Tanzania's year-on-year headline inflation rate accelerated in May, driven by a surge in non-food inflation which climbed to 3.8 percent from 3.5 percent in the same period, statistics office data showed on Friday. Headline inflation in the year to May reached 5.2 percent, up from 5.1 percent in April, while month-on-month inflation remained unchanged at 0.5 percent.

http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKCN0YW11H

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 22)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

 

WEEK 22 2016

MAGUFULI'S WEEK 30

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

May 28th 2016

With confirmed funding commitments amounting to US$1 billion and confirmed participation from global investors and funding institutions in control of more than US$200 billion, the Tanzania International Investment Forum For Investments is set out to be the largest gathering of international investors in Tanzania. Scheduled to take place at the Julius Nyerere International Convention Centre in Dar es Salaam, 12-14 July 2016, “We welcome investors throughout the world to participate in the TIFI 2016 and explore the abundant opportunities available in Tanzania, where return on investment is among the highest in Africa

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=5201&pLv=3&srI=49&spI=27

May 28th 2016

Analyse: Government by gesture A president who looks good but governs impulsively some Tanzanians, especially businessfolk, are having doubts about Mr Magufuli’s flair for the dramatic. When he thinks a public official has misbehaved he fires him on the spot, rather than following due process. More important is that he shows little interest in wider reforms aimed at spurring economic growth. If anything he seems to be making it tougher to invest in a country that already scores dismally on the World Bank’s ease of doing business index, where it is ranked 139th out of 189. “What Africa needs is strong institutions, not strong men or women,” says Zitto Kabwe, an opposition leader.

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21699470-president-who-looks-good-governs-impulsively-government-gesture

May 30th 2016

Analyse: Questions now for Magufuli style But he should not be trespassing beyond his proper jurisdiction by doing the work which institutions like the courts, government arbitration bodies and the media are supposed to do.

Two of his neighbours, Kagame and Uganda’s Yoweri Museveni, were widely hailed as aggressive reformists when they came into office. They both later proved to be dictators who have overstayed their welcomes and now ­cannot be removed.

http://mini.iol.co.za/dailynews/news/questions-now-for-magufuli-style-2028231

May 30th 2016

Analyse: Interesting Times Indeed for Journalists If words mean what they say, then journalists in Tanzania have bumped into an inexhaustible source of information and news. It is good that JPM did not say all advanced age civil servants are corrupt. But questions abound: Is it true that the allegedly civil servants started getting corrupt as they grew older?  JPM was quoted by media outlets as saying the following: First that the "seat" in which he sits as President, was not given to him by "any person," but God. Think about it and recall.

http://allafrica.com/stories/201605310551.html  (The Citizen)

May 30th 2016

Slightly over six months after the new government came to power, hotel businesses fashioned to host conferences have sounded an alarm of hardship in doing business. This follows the government order banning ministries, government departments and agencies (MDAs) holding conferences and other meetings in privately-run establishments. (Note: it is known that many civil servants were among the owners of these establishments organizing conferences at their  to gain sitting allowances)

http://allafrica.com/stories/201605300896.html (the citizen)

May 30th 2016

The new VAT Act, effective from 1 July 2015, has brought about a significant change by subjecting these services to VAT at the standard rate of 18 per cent. As a result, foreign consignees of transit goods will now incur an additional 18 per cent Tanzanian VAT which cannot be claimed in their respective countries. As result Dar es Salaam port has begun experiencing a decline in transit cargo traffic in recent months.

http://allafrica.com/stories/201605310317.html

Jun 1th 2016

Tanzania has begun a nationwide programme to seize land left undeveloped by investors and return it to poor farmers, in a bid to quell conflicts between farmers, herders and developers. For more than a decade, foreign investors have bought up large tracts of land for agriculture or for energy projects, but many have left the land unused.

http://www.euronews.com/newswires/3201555-tanzania-seizes-idle-land-from-investors-to-return-to-poor-farmers/

Jun 1th 2016

Analyse: Despite the good intentions, President Magufuli's style makes some people uncomfortable. In fact, a section of stakeholders in the business and political cycles and the academia, are still trying to decipher his style, seven months down the line Magufuli: "If you see people wondering [about his determination], it is because they are used to business as usual. They thought I will be part of them. Never! Not me! I better give up the presidency and return to the village than being a President and entertain the rot that is in this country. I am saying never.

http://allafrica.com/stories/201606011117.html (The Citizen)

Jun 2th 2016

Analyse: The article which appeared in the Economist of May 28th 2016 about the Tanzanian leader and government was both distasteful and amateurish to say the least.

Yes Africa needs strong men and strong women to lead strong institutions. And yes Tanzania is just doing that for the benefit of her citizens. Those businessmen or so called foreign investors who used to siphon our resources with absolute impunity using corrupt government leaders and politicians, who do not want strong men and women, should count themselves unwanted.

http://allafrica.com/stories/201606020944.html (Daily news)

Jun 2th 2016

The police force requires over 4tri/- ($ 8.4 billion) for the construction of stations, administrative blocks and residential houses for its officers countrywide, the National Assembly heard here yesterday. Deputy Minister for Home Affairs Hamad Yusuf Masauni also mentioned the release of mobile numbers of the police leaders to the public, the notification system through the electronic gadgets and establishment of suggestion boxes as other strategies to fight corruption in the force.

http://allafrica.com/stories/201606030324.html (Daily News)

Jun 3th 2016

President John Magufuli yesterday revealed the government blessed the suspension of 7,802 University of Dodoma students for vetting. President Magufuli said the students who were studying under a special education programme would be sieved and only those with requisite qualifications recalled to continue with their studies. "Politics is killing our education. Laws and regulations governing education are not being followed! I am now trying to restore order and urge university students to stay away from politics when in campus,"

http://allafrica.com/stories/201606030999.html (The Citizen)

Jun 3th 2016

Analyse: The one thing that Tanzania needs to do though, is to manage the resources efficiently and effectively. This I believe will happen under the administration of the new president, John Magufuli, who was elected on the 29 of October 2015 with 58% of the vote. He is known to be a devout Catholic and corruption free and ran on a message of stamping out corruption. The Tanzanian GDP for the last quarter of 2015 grew at a rate of 7.1% due to substantial increases in defence, communication, financial, and insurance sectors

http://www.nasdaq.com/article/tanzanias-promising-future-cm630014 3-6-16

Jun 3th 2016

According to Mr Luoga, about 59 hectares of bhang (edible preparation of cannabis) farms have in the recent weeks been destroyed in various parts of the district. "In a period of two months alone 59 hectares of bhang farms have been uprooted and burnt", the DC told the 'Daily News' recently. Mr Luoga said people found growing the illegal crop are urged to plant cash and food crops. The use of illicit drugs like bhang contributes to criminal activities, thus elimination of the bhang farming in the area is imperative, the DC said.

http://allafrica.com/stories/201606030230.html (Daily news)

Jun 4th 2016

The European Union has taken a decision to maintain minimal contact with the government of Zanzibar President Ali Mohammed Shein, citing the decision of the Zanzibar Electoral commission (ZEC) to annul the October 2015 election results without providing evidence to justify its "unprecedented decision."

http://allafrica.com/stories/201606050099.html (The East African)

 

 

                                                                        

Metro schrijft: "Nederlanders gelokt met nepweeskinderen"

[7 juni 2016; dit artikel verscheen ook op de website van Volunteer Correct]
Deze morgen stond er dit artikel in de Metro over ‘nepweeskindjes’. Volunteer Correct heeft daarover de volgende mail naar de redacteur gestuurd:

Dag Tjerk,
Vanmorgen trof mij, bestuurslid van stichting Volunteer Correct, een berichtje van jouw hand in MetroNieuws.
De strekking van het artikel is ons uit het hart gegrepen. Het is goed deze misstanden te agenderen. Wij hebben alleen wel een beetje een dubbel gevoel hierbij.

Nog maar enige weken geleden stond in dezelfde Metro een opportunistisch berichtje, waarin de (jonge) lezers werd opgeroepen, toch vooral aan een leuk kinderproject in een derde wereldland te gaan meewerken, ZONDER ook maar enige aandacht voor de nu wel onder de aandacht gebrachte gevaren die daarbij horen. (Zie in de nieuwsrubriek op deze website)

In dat artikel werden ook meerdere organisaties genoemd, waar je ‘zo’n prachtige bijdrage aan een betere wereld‘ tot uitvoering kan brengen. Wij hebben daarop contact opgenomen met deze organisaties. En ze waren ‘not amused’ met deze verkeerde aandacht.
In ieder geval: zo lijkt het allemaal wat opportunistisch, hoe de Metro omgaat met de wereld van het internationaal vrijwilligerswerk, waar inderdaad een boel niet in de haak is.

Volunteer Correct wil zich graag sterk maken voor de WEL goede ontwikkelingsorganisaties. Dat zijn organisaties die niet vrijwilligerswerk aanbieden als nieuwe niche in de reiswereld, maar ook echt een mooie actieve bijdrage mogelijk maken voor vrijwilligers of stagiairs, om aan een goed project mee te werken. Een project, welteverstaan, dat niet gewoonweg gecreëerd is voor de vrijwilligers, als verdienmodel. Inderdaad een situatie die veelal opgaat voor de beschreven nepweeshuizen.

Ik begrijp de grondslag van Metro natuurlijk wel: jullie hebben geen ruimte voor ‘achtergrondartikelen’. Toch verdient het wel aandacht en aanbeveling om enigszins genuanceerd bericht te geven. In jullie vorige artikeltje, werd deze zelfde UNICEF nog vermeld als “een van de organisatie waar je een prachtig vrijwilligersreis mee kunt boeken“. UNICEF liet ons toen ook al weten, dat erg merkwaardig te vinden.

Als je wat meer wilt weten over internationaal vrijwilligerswerk, dan kun je altijd met ons contact opnemen.

Hartelijk dank!

Namens Volunteer Correct,
Niko Winkel

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 21)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 21 2016

MAGUFULI'S WEEK 29

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

May 23th 2016

The Court of Appeal has dismissed the appeal lodged by tycoon Jayantkumar Chandubhai Patel and others, seeking to challenge criminal proceedings against the "sharks of corruption", involving theft of 9.7bn/-($ 4.6 million) from External Payments Arrears (EPA) account at the Bank of Tanzania. Following the court's decision by Patel, alias Jeetu Patel, and his colleagues, Devendra K. Vinobhai Patel, Amit Nandy and Ketan Chohan Pad will have no other option other than going back to the Kisutu Resident Magistrate's Court in Dar es Salaam to face the criminal charges they had previously tried to avoid.

http://allafrica.com/stories/201605231498.html

May 21th 2016

How to Lift 12 Million Tanzanians Out of Extreme Poverty  The World Bank forecasts Tanzania's economy as growing at an average rate of seven per cent over the next two years but wants the government to adopt measures that will see the growth translating into reduced poverty levels. It shows that about 12 million Tanzanians (25 per cent) continue to live on less than Sh1,300 ($ 0.60) per day To get things moving, the World Bank wants Tanzania to stop managing economic matters with the business-as-usual approach and seriously look into the private sector as a sure way of finding the much needed finances to spur economic growth.

http://allafrica.com/stories/201605230346.html (The Citizen)

May 22th 2016

As a Region We Should All Be Celebrating the 'New' Tanzania These are very interesting times for those who enjoy following events concerning the East African region. Although the region has five countries with South Sudan slowly making its way as the sixth, a lot of focus remains around Rwanda, Uganda, Kenya and Tanzania.

http://allafrica.com/stories/201605230277.html.Rwanda (New Times)

May 23th 2016

The chairman of the Private Sector Federation (PSF), Benjamin Gasamagera, has encouraged Rwandan traders to look for business partnership with Tanzanians and increase competitiveness. He said this on Friday during the first Tanzania Rwanda Trade Forum (TRTF) in Kigali. "We will provide ground not only for partnerships but also possible business opportunities for both our private sector operators, facilitate joint venture opportunities and exchange relevant business information and intelligence," Gasamagera said.

http://allafrica.com/stories/201605230954.html (Rwanda Focus)

May 23th 2016

The government wants financial institutions to increase financing of the manufacturing sector as a way of supporting President John Magufuli's industrialisation agenda. Bank of Tanzania figures show that the manufacturing sector mostly comes in the third position with regarding to areas that receive the most credit from financial institutions

http://allafrica.com/stories/201605231015.html

May 25th 2016

The Prevention and Combatting of Corruption Bureau (PCCB) has saved 10.3bn/-($ 5 million) in a period of three months, between January and March, this year, that would have ended up in corrupt people's pockets. The campaign is seen as a way to create public awareness and awaken public morals in the fight against corruption through an easier way to receive and give information to PCCB through short mobile text messages.

Giving a detailed use of the emergency number by the public, Mlowola said the public can call 113 and speak with a PCCB officer or using *113# to provide reports on corruption through mobile subscribers; TTCL, Airtel, Tigo, Vodacom, Zantel and Halotel.

During the launch of the 'Speak to us' a PCCB's campaign director general Valentino Mlowola said 230 projects were inspected in PCCB's efforts to ensure taxpayer's money was properly spent to benefit the general public.

http://allafrica.com/stories/201605250722.html (Daily news)

 

http://allafrica.com/stories/201605250244.html (The Citizen)

May 25th 2016

The first ever heart bypass surgery in the East African Region has been conducted in Tanzania, courtesy of Jakaya Kikwete Cardiac Institute (JKCI) and a team of doctors from a leading Indian (New Delhi-based) BLK Super Specialty Hospital - a blessing in disguise for 18 patients battling cardiac complications.

http://allafrica.com/stories/201605250234.html (Daily News)

May 25th 2016

Global investors and funding institutions in control of more than US$200 billion US dollars will meet in Dar es Salaam in July for a three-day investment forum to explore business and investment opportunities in Tanzania.

http://allafrica.com/stories/201605250771.html (Daily News)

May 26th 2016

The Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development is collaborating with 18 councils to prepare Master Plans that will help check the escalating land-based conflicts in the country. The deputy minister admitted that to a large extent, land disputes were fuelled by lack of proper land management plans and people's failure to respect land laws and policies. 

http://allafrica.com/stories/201605260165.html (Daily News)

May 27th 2016

Communication & Transport Workers Union of Tanzania (COTWU) of Tanzania has temporarily suspended top union leaders over alleged abuse of power.

http://allafrica.com/stories/201605270175.html (The Citizen)

May 27th 2016

Will Tanzania be the Switzerland of Africa? The East African country of Tanzania has long been considered an island of stability where chaos appears to reign across the continent, and even in its own region. But emerging concerns will test whether Tanzania can maintain this relative harmony over the next several years.

http://www.ledger-enquirer.com/opinion/opn-columns-blogs/article80166282.html#storylink=cpy

May 27th 2016

Magufuli Warns Against Corruption in Construction Sector President John Magufuli yesterday said his government won't tolerate shoddy deals in the booming construction industry. He said corruption in the industry has reached unprecedented levels and expressed his determination to step up the war on the vice.

http://allafrica.com/stories/201605270968.html The Citizen

May 27th 2016

Tanzania has made significant progress in delivering education and health services, particularly in the areas of rural health infrastructure and teacher attendance, according to the latest Service Delivery Indicators (SDI) published today. However, the new data also highlight weaknesses that are contributing to low levels of learning in primary schools and tragic mortality levels among mothers and newborns. Tanzania’s maternal mortality rate is very high at 432 deaths per 100,000 live births. Keith Hansen, World Bank Group Vice President for Human Development said “Service Delivery Indicators are public data that citizens can use to hold the government accountable for education and health services, and that the government can use to inform reform efforts in these sectors. As Tanzania aspires to achieve middle-income status by 2025, SDI is an example of the kind of data transparency and accountability that could be transformational.”

The World Bank (WB) has urged the National Bureau of Statistics (NBS) to bank on the process of leveraging technologies and innovations in data production and dissemination.

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/27/tanzania-new-service-delivery-data-show-some-progress

 

http://allafrica.com/stories/201605270209.html (Daily news)

May 27th 2016

Magufuli will give directives to all ministers to emulate the Ministry of Works, Transport and Communication, which ensures that a big percentage of public funded projects go to local contractors. But he told they also must discuss problems that lead to failing to get government projects," he advised. President Magufuli noted that there were many challenges facing the construction sector; some of which were caused by the contractors themselves, including failing to enter into joint ventures to win major government tenders

http://allafrica.com/stories/201605270356.html (Daily news)

 

 

                                                                       

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 20)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 20 2016

MAGUFULI'S WEEK 28

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

May 14th 2016

Malawi Police in Karonga the northern part of Malawi on Friday confiscated a 40 horse power Tanzanian engine boat which was illegally transporting assorted goods from the country to the neighbouring Tanzania and arrested 16 people.

http://allafrica.com/stories/201605140008.html (Nuasa Times)

May 15th 2016

Rwanda has initially opted to develop rail links to Indian Ocean ports through Tanzania because they were cheaper and shorter than the route transiting Kenya, Finance Minister Claver Gatete said.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/49818-rwanda-opts-to-link-up-with-ports-via-tanzania

May 16th 2016

Tanzania has removed more than 10,000 "ghost workers" from its public sector payroll after a nationwide audit found their fraud cost the Government over $US2 million ($2.74 million) a month, the Prime Minister's office says. (This news went viral in the world press)

http://mobile.abc.net.au/news/2016-05-16/tanzania-says-over-10000-ghost-workers-purged-from-payroll/7419404

May 16th 2016

Prime Minister Kassim Majaliwa has said preventing people from providing and receiving bribes, conducting an anti-corruption crackdown, reviewing various laws and having the political will to address the problem are new strategies of fighting graft. He was in London to attend an international anti-corruption summit. "Corruption is a big problem that needs concerted efforts to resolve," he said. "We are committed to fighting this problem and the fifth phase government is making big changes. Business as usual is not our priority," a statement obtained here quoted him as saying yesterday.

http://allafrica.com/stories/201605160480.html The Citizen

May 16th 2016

Swissport, the country’s leading aviation services provider, has stepped up significant improvements on its export and import facilities in a spirited drive to boost the performance of the aviation industry in Tanzania by putting up a of an import warehouse valued at $13 million (Tsh.26 billion) to be completed end of this month .

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=5168&pLv=3&srI=59&spI=47

May 17th 2016

The United Kingdom (UK) has transferred to Tanzania 7 million US dollars (more than 14bn/-) fine that Standard Bank paid as a result of its failure to prevent bribery, British High Commissioner to Tanzania Dianna Melrose confirmed yesterday. The compensation was paid following the ruling by the British High Court in London in November last year over 6 million USD (about 12bn/-) bribery scandal in a treasury bond deal sealed on March 8, 2013 involving the London-based Standard Bank

http://allafrica.com/stories/201605170130.html (Daily News)

May 18th 2016

Opinion: Qualitative Governance - Why JPM Has Been a Disappointment.

Here comes Dr Magufuli, who could at best be described as being lukewarm about constitutional democracy. KATIBA (constitution) is one thing that would have given a huge boost to Dr Magufuli's crackdown on corruption, unethical conduct in politics and civil service and laziness. But does his government see it this way? May be not!

By Deus, contributor Kibamba International Student Week in Tanzania (ISWT)

http://allafrica.com/stories/201605180616.html (The Citizen)

May 18th 2016

Authorities in the Ministry of Trade, Industries and Marketing have destroyed fake and expired products worth over 14.2m/- ($ 64,000) in Pemba Island. The products included 204 bags of expired sugar, apples, cosmetics, toothpaste, soap, juice, coffee, maize flour and baked beans.

http://allafrica.com/stories/201605181157.html (Daily news)

May 18th 2016

Revenues From Extractive Industries On the Increase It was reported last year that government earnings from the extractive industry surged from 956 billion/- ($ 434m) in 2013 to 1.221 trillion/- ($ 581m) during the fiscal year 2014 which was according to findings of a report by the Tanzania Extractive Industries Transparency Initiative (TEITI).

http://allafrica.com/stories/201605180932.html (Daily news)

May 19th 2016

May 21th 2016

Over the past month or so, Tanzania has been grappling with a shortage of sugar. Government and business accuse each other of creating the crisis, but many here believe it started with the decision of President John Magufuli who said the importation process was marked by corruption, the market flooded with poor quality or adulterated products and that the country had failed to protect local factories while importers grew rich. Some of the imported sugar is of inferior quality compared to our locally produced sugar and some poses health risks to consumers. ----

An ambitious project is well underway to establish more sugar plants in the country in the next four years to meet growing demand of the product in the country, Prime Minister Kassim Majaliwa has said.

http://www.bbc.com/news/world-africa-36330216

 

http://allafrica.com/stories/201605200148.html>

May 20th 2016

Construction of the 5trn/- ($2.3 billion)  Mchuchuma coal and Liganga iron ore projects in Mbeya Region is set to kick off this year, the Minister for Industries, Trade and Investment, Mr Charles Mwijage, told a press conference here yesterday. The projects would be implemented by Tanzania China International Mineral Resources Ltd (TCIMRL), which is a joint venture of the National Development Corporation (NDC) and a Chinese firm, Sichuan Hongda Group.

http://allafrica.com/stories/201605200131.html

May 20th 2016

The Ministry of Energy and Minerals has increased the budget for rural electrification by 50 per cent, from 357bn/- in the 2015/2016 fiscal year to 534bn/- in the coming year as it struggles to ensure Tanzanians are supplied with reliable electricity

http://allafrica.com/stories/201605200064.html

May 20th 2016

Tanzania plans to start work this year on a $3 billion fertiliser plant, which it said on Friday will be Africa's largest, as part of an effort to increase its agricultural production. The factory, which Tanzania is building along with a consortium from Germany, Denmark and Pakistan, will use natural gas to produce fertiliser, the president's office said. "The plant, which will become Africa's biggest fertiliser producer, will have a capacity of producing 3,800 tonnes per day," it said in a statement. "The factory is expected to create more than 5,000 jobs and its investment will cost $3 billion." the statement said.

http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKL5N18H1X2?irpc=932

May 21th 2016

The TanzaniaZambia Railway Authority (TAZARA) is among the beneficiaries of financial support from China amounting to $60bn, issued during the Forum on ChinaAfrica Cooperation (FOCAC) meeting in Johannesburg, South Africa in December last year.

http://www.ippmedia.com/news/tazara-among-beneficiaries-china%E2%80%99s-new-60bn-aid-fund

May 21th 2016

Tanzania's president has sacked his home affairs minister after he turned up to parliament and answered questions while under the influence of alcohol, the presidency said late on Friday.

http://www.businessinsider.com/r-tanzanian-president-sacks-minister-for-being-drunk-on-the-job-2016-5

May 21th 2016

Tanzania is ousting Kenya as East Africa's powerhouse. Since John Magufuli's surprise election win last October, it seems Kenya could be losing its grip on East African politics as Tanzania increasingly presents itself as a viable alternative for regional cooperation. President Magufuli's pragmatic, hands-on approach is making this possible. "It is changing the way business can be done: in a more efficient and effective way. When it comes to stability, Kenya is struggling. Security has become a growing fear, not only for Kenyans but also investors. The country's border with Somalia makes it vulnerable to attacks from Somali terrorist group al-Shabab, making Tanzania an attractive alternative.

http://m.dw.com/en/is-tanzania-ousting-kenya-as-east-africas-powerhouse/a-19273765

 

Holland wordt wakker en bericht eindelijk over de prachtige ontwikkelingen in Tanzania

[17 mei 2016]
Gisteren toonde pagina 128 van Teletekst zomaar dit bericht, zie de afbeelding. Eindelijk eens een beetje aandacht voor de bijzondere ontwikkelingen in Tanzania, waarvan GoTanzania wekelijks melding maakt. 

Eind oktober 2015 is John Pombe Magufuli tot de nieuwe president van Tanzania gekozen. Sindsdien is hij voortvarend aan de slag met zijn grote anti-corruptie programma. Enerzijds is het geweldig om te zien, wat hij allemaal aan het doen is. Anderzijds, zoals ook uit dit bericht naar voren komt, is het onthutsend om bijna dagelijks de tentoongestelde wantoestanden tot je te nemen. 

GoTanzania blijft berichten over de ontwikkelingen in Tanzania.

Ook de LINDA. besteedde enige weken geleden zomaar aandacht aan Magufuli.

 

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 19)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 19 2016

MAGUFULI'S WEEK 27

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

May 7th 2016

How to spend Magufuli millions for Villages? President John Magufuli is resurrecting a facet of welfare methods of the fourth phase government, some of which has become institutionalised similar to the role of the Tanzania Social Action Fund (TASAF), which is supposed to uplift poor families. The government has decided to disburse about TSh50m cash to each village. An earlier model for such expenditure was the 'JK billions' decided early in 2006 and the disbursing of those funds helped to push inflation during the year, as many lower class families sought to purchase household durables.

http://www.ippmedia.com/features/how-spend-magufuli-millions-villages

May 7th 2016

President John Magufuli yesterday directed security organs to pin down and unveil sugar being stored by some crook traders at Mbagala in Dar es Salaam and Kilombero in Morogoro and distribute it freely to the public.  The president said at least 4,000 tonnes of sugar were locked by traders in a city godown with another 3,000 tonnes being  hidden in a godown in Morogoro.

http://www.ippmedia.com/news/jpm-trails-sugar-hidden-city-godowns

May 9th 2016

The Controller and Auditor General (CAG), Professor Mussa Assad, has recommended changes of percentage ownership in the over 4.8 trillion/- ($ 2 billion) project involving extraction and exploration of coal mines and iron ores at Mchuchuma and Liganga in southern Tanzania. A review of agreement revealed Hongda Sichuan (Group), a private partner with 600 million USD equity towards implementation of the project, owned 80 per cent shares of the Tanzania China International Mineral Resources Limited (TCIMRL), while National Development Corporation (NDC) owns 20 per cent. "We are of the opinion that share distribution comes with financial responsibilities. Thus, if a loan is to be secured against Tanzanian resources, NDC, on behalf of the government, should have become TCIMRL majority shareholder," Prof Assad suggests in his report.

http://allafrica.com/stories/201605090130.html

May 9th 2016

The government, through the Ethics Secretariat that administers ethical conduct of public leaders, plans to table a Bill in parliament that seeks to separate Business and Public Leadership, the National Assembly Speaker, Mr Job Ndugai, has said. Mr Ndugai said before the Bill is tabled, MPs will be sensitised on its importance in addition to the need to separate business and public leadership, which is meant to ensure the integrity of public leaders.

http://allafrica.com/stories/201605090144.html

May 10th 2016

The government has launched the Star City development project with an initial $67 million at Tungi Special Economic Zone (SEZ) in Morogoro, eastern Tanzania. "Once completed, we are envisaged to create over 100,000 employment opportunities for the youth," Charles Mwijage, the Minister for Industry, Trade and Investment said last week

http://allafrica.com/stories/201605110361.html

May 11th 2016

Panama Papers Name 45 Tanzanian Tycoons The names of at least 45 Tanzanian businessmen emerged yesterday in the latest release of Panama papers that details the names of people and related companies with offshore accounts in territories that are known as tax havens.

http://allafrica.com/stories/201605110950.html

May 12th 2016

Analyse: (Deutsche Welle) Tanzania's Magufuli leads fight against corruption As an anti-corruption conference ends in London, in Tanzania the battle to end graft is on in earnest. At the forefront is President John Magufuli. In his five months in office, he's already shown he means business.

http://m.dw.com/en/tanzanias-magufuli-leads-fight-against-corruption/a-19252614

May 12th 2016

The government should put its house in order if it is to mend its relations with donors, this is an advice given following top government leaders applying innuendo-filled remarks when reacting to the Millennium Challenge Corporation's (MCC) decision to halt its Sh1 trillion ($ 450 billion) support to Tanzania.

http://allafrica.com/stories/201605120421.html (The Citizen)

May 13th 2016

Thirteen giant mining companies have not paid corporation taxes due to non-declaration of profits in their accounts books, a report by the Tanzania Extractive Industries Transparency Initiative (Teiti) has revealed.

http://allafrica.com/stories/201605121275.html (The Citizen)

May 13th 2016

President John Magufuli was yesterday the toast of hundreds of people who attended the swearing-in of Ugandan President Yoweri Museveni, as they wildly applauded when he was being introduced at the Kololo Independence Grounds. Uganda's veteran president, Yoweri Museveni, vowed to fight corruption as he was sworn in to a fifth term in office

http://allafrica.com/stories/201605140001.html  (Al Jazeera) http://allafrica.com/stories/201605130152.html (DailyNews)

May 14th 2016

Analyse about press freedom: The live coverage of proceedings in the Tanzanian parliament ended as a government decision to halt the service went into effect. The move, announced by Information Minister Nape Nnauye in January, has led to protests from the opposition party and journalists' groups, who said they view the decision to stop live broadcasts of parliamentary debates as tantamount to censorship.

https://cpj.org/blog/2016/05/tanzania-cuts-live-parliamentary-coverage-ending-v.php

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 18)

Disclaimer: Everybody who is sending or relaying nor the composer of the information below is responsible for the correctness of the contents. All information is just copied from other sources and is not necessary the truth.

WEEK 18 2016

MAGUFULI'S WEEK 26

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

May 1th 2016

As the world marks International Labour Day, over 8,000 so-called ‘ghost workers’ have been identified on Tanzania’s government pay-roll. Removing these bureaucratic fictions will save the state over $35 million in salaries which would have been paid to non-existent staff from January to April this year.

http://aa.com.tr/en/world/ghost-workers-exposure-saves-tanzania-35-million/564656

May 1th 2016

President John Magufuli has reduced pay as you earn (paye) income tax charged on salaries from 11 percent to 9 percent. Dr Magufuli said it today when addressing the May day celebrations in Dodoma that the move aims at alleviating a burden which workers in the country carry. He said while businessmen have been evading taxes, workers have been faithful in paying the tax because it was directly taken from their salaries. He said that as he continues to fight against ghost workers and corruption, he will continue to work on improving workers welfare.

http://allafrica.com/stories/201605010186.html

May 2th 2016

The Controller and Auditor General (CAG), Professor Mussa Assad, has questioned the rationale behind transferring government shares in the Promotion of Rural Initiative and Development Enterprises (Pride Tanzania) Limited to a private company.  The main purpose of establishment of this entity was to provide credit to small and micro-entrepreneurs in Tanzania. It has been claimed, however, that Pride Tanzania was being burdened by loans it has allegedly obtained from financial institutions. "Pride Tanzania has never submitted its financial statements for audit as required by the law," remarks the CAG.

http://allafrica.com/stories/201605020044.html

May 2th 2016

Sacked Tanzania Investment Centre (TIC) Executive Director Juliet Kairuki fell out with President John Magufuli over tax issues and an apparent arrangement through which she was reportedly earning a salary outside the established government structure, Sources in government with knowledge on the dispute told that Ms Kairuki may also have been punished for granting herself allowances outside the government structure to meet her salary expectations.

http://allafrica.com/stories/201604291160.html

May 2th 2016

The $ 2.7 billion-dollar Mchuchuma coal and Liganga iron-ore mining projects in Tanzania's southern highlands will kick off in March next year. Energy and Minerals  The Chinese firm Sichuan Hongda Group owns 80 per cent of the Liganga mine and 70 per cent of the Mchuchuma coal complex with a 100-year lifespan and a total value of $54.8 billion combined

http://allafrica.com/stories/201605021159.html

May 2th 2016

China last week said it is ready to provide $6.8 billion for the construction of Tanzania's Standard Gauge railway along the Central Corridor. (See also http://allafrica.com/stories/201604300184.html about the connection with Rwanda with this railway.)

http://allafrica.com/stories/201605030286.html

May 2th 2016

ABB Global Technology has opened a service centre in Tanzania that will serve Uganda, Kenya, Malawi, South Sudan, Rwanda and Burundi for the maintenance and rehabilitation of turbochargers in power plants. The company is looking forward to bring electrical technology solutions to Tanzania and the East Africa by introducing new products and providing experts. The ABB Group of companies operates in 100 countries and employs about 135,000 people.

http://allafrica.com/stories/201605030334.html

May 3th 2016

Since the liberalisation of the media in Tanzania in the mid-1990s, the press is freer, more professional and independent, but there is still a long way to go. The Media Council of Tanzania (MCT) is still dealing with government-imposed bans, ethical lapses and attempts at heavy-handed regulation. (The author is the executive secretary of the Media Council of Tanzania.)

http://allafrica.com/stories/201605030843.html

May 3th 2016

Analyse: After five decades of formulating strategies as well as policies, and following repeated political statements on the importance of industries in Tanzania's economic growth, has the time arrived for a take-off?

http://allafrica.com/stories/201605030579.html

May 3th 2016

A dizzying array of exceedingly-generous official tax exemptions have cost Tanzania's national economy close to Tzs 8 trillion/- ($ 3.7 billion) over the past five years alone, creating yawning fiscal gaps that have forced the government to borrow heavily to fund development projects, it has been revealed.  According to latest records, tax exemptions rose consistently in the last five years of former president Jakaya Kikwete's government. Tanzania’s national public debt reached a staggering $19.4 billion (around 42.7 trillion/) by the end of 2015, with foreign debt increasing by more than $1 billion in just one year.

http://www.ippmedia.com/news/devastating-cost-tax-exemptions-nation

May 3th 2016

Minister for Industry, Trade and Investment Charles Mwijage launched a Tzs 140 billion ($ 66 million) star city development project close to Morogoro municipality. When  completed, the integrated township project would generate 100,000 employment opportunities for the youth in the education, light industry, tourism, logistics, commercial, transport and onstruction sectors.

http://www.ippmedia.com/news/govt-launches-140bn-integrated-township-project

May 3th 2016

It is clear that Russia is seeking business and economic breakthrough with Tanzania. Whether it is part of its geopolitical adventures or genuine efforts to lessen economic sanctions imposed on it by the West after its forays into Ukraine, it is difficult to tell. But as Russian industrialists seek strategic raw materials, it is not difficult to see why Tanzania, endowed with rich mineral and agricultural resources, could be a target. So far the only major uranium mining company in the country, is operated by Uranium One owned by Russian state Atomic Energy Corporation Rosatom by 100 per cent. Tanzania's exports to Russia are $52 million while imports from Russia are $ 60 million. Russian mainly exports ferrous metals, machinery and equipment, fertilisers to Tanzania, while Tanzania exports agricultural products to Russia.

http://allafrica.com/stories/201605020863.html

May 4th 2016

The Japanese International Cooperation Agency (JICA) will assist Tanzania to realize its core agenda on nurturing industrialization for economic transformation and human development using the kaizen formula writes ELISHA MAYALLAH. Kaizen or 'continuous improvement', is a strategy where employees at all levels of a company work together proactively to achieve regular, incremental improvements to the manufacturing process.

http://allafrica.com/stories/201605030272.html

May 4th 2016

Tanzania has a stockpile of over 90 metric tonnes of ivory, the world's largest haul, which is estimated to be worth well over Tzs 400 billion/on ($ 333 million) The global black market. A common strategy adopted by many countries has been to destroy the stockpiles of ivory to send a message against the illegal trade. Kenya recently destroyed its ivory haul, prompting some conservationists to renew their call for Tanzania to follow suit. But officials in Tanzania remain starkly divided about what to do with the country's stockpile.

http://www.ippmedia.com/news/ivory-haul-magufulis-400bn-dilemma

May 4th 2016

The government and key stakeholders of Dar es Salaam port have drawn up a plan to rescue the port in the wake of a steep decline in cargo traffic. Measures proposed include the scrapping of Value Added Tax (VAT) on transit goods.

http://allafrica.com/stories/201605041018.html

May 4th 2016

Govt to Act on Freedom of Information Bill after complaints raised by media stakeholders on the Right to Information and Communication Bill is ready in the 2016/2017 financial year. It has also appealed to the stakeholders to form a committee to re-examine and seek a lasting solution to the simmering dispute over live coverage of parliamentary sessions.

http://allafrica.com/stories/201605040030.html

May 7th 2016

THE government has managed to slash tax exemptions to at least one per cent of the country’s Gross Domestic Product (GDP), according to Deputy Minister for Finance and Planning Dr Ashatu Kijaji.  The minister said that from July 2015 to March 2016 the amount that had been exempted from tax amounted to 564,106m/She said her ministry’s forecast indicated that by the end of this financial year exemptions would reach 752,141m/ ($358 million) , equivalent to 0.8 per cent of the GDP.

http://www.ippmedia.com/business/minister-says-tax-exemptions-cut-1-cent-gdp

 

Vrijwilligersorganisaties worden zich meer bewust van gevaren weeshuistoerisme

[9 mei 2016]
Er is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor het weeshuistoerisme. Het aantal weeshuizen in derde wereldlanden stijgt nog steeds. In veel weeshuizen zijn de kinderen niet verweesd. Veel ouders brengen kinderen naar een weeshuis, omdat ze denken dat de kinderen het daar beter hebben of krijgen dan thuis. Het verstoort echter in hoge mate de sociale samenhang: kinderen raken los van hun familie.

Na de Unicef-campagne van een jaar geleden (“Children are not tourist attractions”) is het initiatief ‘Better Volunteering – Better Care’ nu een nieuwe campagne gestart, die zich vooral richt op de praktijk van vrijwilligerswerk in weeshuizen. De campagne noemen ze een ‘Blogging Blitz’: het betreft een campagne die één maand duurt en waarbij elke dag een weblogbijdrage wordt gepresenteerd door een van de deelnemers aan deze Blogging Blitz. Deze bijdragen zijn te lezen op de weblog van Better Volunteering Better Care.

orphansindiaVolunteer Correct maakt zich zorgen over de vele mogelijk dubieuze praktijken bij de inzet van vrijwilligers in weeshuisprojecten. In de Volunteer Correct Transparantie-index wordt daaraan ook specifiek aandacht geschonken. Ten minste dient sprake te zijn van het onderschrijven en gebruiken van de aandachtspunten zoals door Better Care Network Nederland zijn geformuleerd in de gids ‘Kinderen zonder thuis’. Volunteer Correct realiseert zich echter ook dat het formeel onderschrijven van deze aandachtspunten geen enkele praktische garantie biedt.

Nu er wereldwijd steeds meer aandacht komt voor de gevaren bij vrijwilligerswerk met kinderen – zie bijvoorbeeld ook de Facebook-pagina’s “Stop Orphanage Tourism” - gaan geleidelijk steeds meer vrijwilligerswerkorganisaties afstand nemen van weeshuisprojecten. Zo heeft SIW vorig jaar al aan Volunteer Correct laten weten, dat het niet langer vrijwilligers naar dit type projecten uitzendt.
De Stichting Luz Alba, die in Peru voor noodopvang zorgt voor in de steek gelaten of uit huis geplaatste kinderen, heeft onlangs besloten geen vrijwilligers uit het buitenland meer naar Peru te zenden. Recent heeft ook de vrijwilligersorganisatie Travel 4 Change laten weten, dat het niet langer projecten in wees- en kinderhuizen in de portefeuille heeft.

Volunteer Correct zal de komende maand ook aandacht besteden aan de Blogging Blitz en blijft zich inzetten voor de verbetering van de het internationale vrijwilligerswerk, waarvan het domein ‘werken met kinderen’ veruit het grootste is.

(Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van Volunteer Correct)

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 17)

WEEK 17 2016

MAGUFULI'S WEEK 25

In the news about the miraculous way to prosperity in Tanzania

 

Apr 25th 2016

Tanzanian authorities on Saturday launched a public investment management manual aimed at overseeing the implementation of all public investment projects in the east African nation. The minister said the shortcomings have resulted in a significant number of wasteful “white elephant” projects, and more tragically, have led to the failure to provide the needed quality public services.

http://www.herald.co.zw/tanzania-launches-investment-manual/

Apr 21th 2016

Analyse: Tanzania At 55 - Some Progress Has Been Made but There's a Long Way to Go. The cancellation of two national holidays as cost-cutting measures is Magufuli's rushed attempt to finally deliver on President Julius Nyerere's vision of self-reliance, accountability and good governance for his country. Nyerere, Tanzania's founding father upon its independence in 1961, governed until he retired in 1985.

http://allafrica.com/stories/201604251311.html

Apr 25th 2016

The Sh2.9 billion ($ 1.4 million) allegedly stolen by top officials of the National Health Insurance Fund (NHIF) in Mara and Dar es Salaam regions was laundered by establishing several private businesses and buying cars.

http://allafrica.com/stories/201604250882.html

Apr 25th 2016

The number of ghost workers in Arusha Region has risen to 350 following the discovery of 180 new names of non-existent employees holding positions and vacancies in public offices here.

http://allafrica.com/stories/201604250488.html

Apr 25th 2016

The Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) has formed a subcommittee to investigate the performance of the alleged 39bn/- ($ 18 million) controversial contract between the embattled Lugumi Enterprises Limited and the Police Force involving fixing Automated Fingerprint Information System (AFIS) to police stations.

http://allafrica.com/stories/201604250118.html

Apr 26th 2016

The government has scrapped off all charges for treatment and medicine provided to malaria patients in government hospitals in the country. Health, Community Development, Gender, Elderly and Children Minister Ummy Mwalimu told a news conference here that patients would be required to pay consultation fees only. "Other charges like malaria diagnosis and medication will be free of charge effective from now in all government hospitals.

http://allafrica.com/stories/201604260074.html

Apr 26th 2016

Tanzanian President John Magufuli suspended the head of the telecoms regulator on Tuesday, saying the watchdog failed to monitor the industry, resulting in the loss of potential tax revenues of 400 billion shillings ($182.15 million) a year since 2013.

http://mobile.reuters.com/article/idUSL5N17T5UL

Apr 27th 2016

It Was for a Good Reason That Kenya Lost Pipeline Deal to Tanzania Would it pass through Kenya or Tanzania? Last week, the matter was finally settled. Uganda's President Yoweri Museveni announced that the multi-billion-dollar 1,410-kilometre crude export pipeline would run from the western Uganda region of Hoima to the Tanzanian port of Tanga. Uganda and Kenya. It all has to do with Tanzania and its new president, Dr John Magufuli.  If the final pipeline decision had been made in 2014, it would have gone through Kenya

http://allafrica.com/stories/201604271390.html 

Apr 27th 2016

Analyse: Missing the Point - Observe Rule of Law As Anti-Corruption Drive Intensifies. The writer is advocating for the need for adhering to the rule of law.

http://allafrica.com/stories/201604271222.html

Apr 28th 2016

The Controller and Auditor General (CAG), Professor Mussa Assad, has discovered long standing tax objection cases, which have denied the government revenue amounting to 6.9 trillion/-.( $ 3.2 billion)

http://allafrica.com/stories/201604280104.html>

Apr 28th 2016

Analyse: War On Corruption - Lesson From Tanzania for South Africa

http://allafrica.com/stories/201604280128.html

Apr 28th 2016

The government yesterday banned district councils from hiring private companies to collect revenues on their behalf as it seals loopholes of financial losses.  The Controller and Auditor General (CAG) revealed that 76 local government authorities have not collected Sh 5.3 billion ($ 2.5 million) from agents

http://allafrica.com/stories/201604280688.html>

Apr 29th 2016

Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC) has commended President John Magufuli for his graft-fighting drive. The Coalition's National Coordinator, Mr Onesmo Olengurumwa, showered the praise calling the Head of State to intensify the fight and weed out all crooked officials in public offices. He appealed to all citizens to join hands with the government to ensure ethics and discipline in government offices is restored.

http://allafrica.com/stories/201604290356.html

Apr 29th 2016

Kigoma urban law maker on ACT-Wazalendo ticket Zitto Kabwe now wants Speaker of the National Assembly, Mr Job Ndugai, to form a parliamentary select-committee to probe into $6 million (about 12bn/-) bribery scandal in a treasury bond deal with a UK bank on March 8, 2013.

http://allafrica.com/stories/201604290370.html

Apr 29th 2016

Zambia and Tanzania have agreed to end illegal trading activities and to strengthen the security surveillance on the Nakonde -Tunduma border post.

This was agreed during the sixth joint meeting of permanent secretaries of Zambia and Tanzania which was convened to resolve the Nakonde-Tunduma border challenges in Nakonde. The officials from the two countries resolved to curb revenue collection leakages, eliminate smuggling and under-invoicing of taxable imports as well as human trafficking at Nakonde -Tunduma border.

http://allafrica.com/stories/201604291159.html

Apr 29th 2016

Tanzania is pressing the Chinese government to begin work as soon as possible on a standard gauge $ 7 billion railway that will run through the central transport corridor. “We are confident that this project will help to bring an economic revolution in our country and in other countries of east and central Africa” – John Magufuli, Tanzanian president

http://www.globalconstructionreview.com/news/tanzania-asks-china-begin-w7ork-7bn-r7ail-asa7p/

Apr 30th 2016

Tanzania could serve as a springboard for Russia’s expansion into the vast East African market, the Russian industry and trade minister said Thursday. Dar Es Salaam (Tanzania) (Sputnik) – Mansurov said Russian manufacturing giants – Russian Helicopters, United Aircraft Corporation (UAC) and United Wagon Company (UWC) – were eager to work on industrial projects in Tanzania.

http://sputniknews.com/business/20160429/1038805569/market-russia-tanzania.html#ixzz47Gt8nQmN.

Apr 30th 2016

John Magufuli yesterday pledged to allocate more resources to the law enforcers but condemned frauds in the force, threatening stern legal measures against the embezzlers. The president ordered the police force and the Director of Public Prosecution (DPP) to perform their duties, with the national interest at hearts. Dr Magufuli, addressing Regional Police Commanders, Principal State Attorneys and Regional Crimes Officers in their two-day meeting here, acknowledged challenges impeding the performance of the police, promising to address them head-on.

http://allafrica.com/stories/201604300006.html

May 1th 2016

Rwanda is in talks with Tanzania and Burundi for a shared standard gauge railway through the Central Corridor after it realised that Uganda was not prioritising the Kampala-Kigali connection that would have seen it transport its goods through Kenya. The ministers commended the prevailing commitment among the three partner states to realise the implementation of the railway project and its importance to foster physical integration of transport modes, economic growth and improved social services in the sub region," said a statement issued by the joint secretariat of the three countries. But it did not say much apart from their commitment to fast-track the project.

http://allafrica.com/stories/201604300184.html

 

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg week 16)

WEEK 16 2016

MAGUFULI'S WEEK 24

 

Apr 17th 2016

cybercrime-act-makes-it-dangerous-to-insult-the-president-on-facebook Emily's statements are allegedly contrary to Section 16 of Tanzania's Cybercrime Act No. 14 of 2015, which says: "Any person who publishes information, data or facts presented in a picture, text, symbol or any other form in a computer system where such information, data or fact is false, desceptive, misleading or inaccurate commits an offence, and shall on conviction be liable to a fine not less than three million shillings or to imprisonment for a term not less than six months or to both" (Note this law is settled in 2015 before the elections)

https://globalvoices.org/2016/04/17/tanzanias-cybercrime-act-makes-it-dangerous-to-insult-the-president-on-facebook/

Apr 17th 2016

According to a new by-law everybody has to clean his own place and around voluntarily every last Saturday of the month.

Local village

Apr 17th 2016

The budget session of Parliament, which starts on Tuesday, is expected to be of its own kind, as it has so far drawn the interest of wananchi in various parts of the country. However, wananchi will miss some events and drama that always occur during the proceedings because there will be no longer live coverage by TV of House activities. (note: This is because of budget reasons; it is still live covered by radio)

http://allafrica.com/stories/201604170238.html

Apr 18th 2016

Former Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCCB) employee, Deogratius Gerald Nyinge (35), appeared before the Kisutu Resident Magistrate's Court in Dar es Salaam yesterday charged with forging documents and obtaining credit of 20m/-($ 9000)  by false pretences.

http://allafrica.com/stories/201604181236.html

Apr 18th 2016

Dar es Salaam Regional Commissioner Paul Makonda has unearthed massive cheating in contracts entered between the Dar es Salaam City Council (DCC) and different agents, costing the government millions of shillings in revenue.

http://allafrica.com/stories/201604180239.html

Apr 19th 2016

The Government of Norwegian will continue to support local content development in the wake of huge natural gas discoveries in the country.

http://allafrica.com/stories/201604191038.html

Apr 19th 2016

President Dr John Magufuli has suspended the appointment of Dar es Salaam City Director, Wilson Kabwe for office malpractice when opening Kigamboni Bridge. The suspension came after Dar es Salaam Regional Commissioner (RC), Mr Paul Makonda told the gathering that the director has denied Dar city council a levy of 3.0bn/- ($1,4 million)  that was to be realised from Ubungo Bus Stand.

http://allafrica.com/stories/201604191194.html

Apr 19th 2016

Parliament Session Is Set to Start. The 2016/17 budget would amount to Sh29.539 trillion ($ 14 billion) in all, is scheduled to table the budget estimates on June 9, to be followed by nine days of debate by Members of Parliament.

http://allafrica.com/stories/201604191075.html

Apr 19th 2016

The Tanzanian government has ordered the immediate closure of two North Korean medical clinics operating in the major port city of Dar es Salaam because the facilities used fake medicine, unqualified doctors and ineffective treatments that could actually harm patients. The medical facilities had no business licenses but were accepting patients, while most of the North Korean doctors at the clinic had no work permits, The Guardian, Tanzania’s leading newspaper, reported on April 17th.

http://www.rfa.org/english/news/korea/tanzania-shutters-two-04192016143509.html

Apr 20th 2016

Finally, the seemingly ‘untouchable’ Dar es Salaam City Council Director Wilson Kabwe has been suspended over inking fraudulent deals that have denied the government billions of shillings. President Magufuli, who had called the Dar es Salaam RC on the podium twice to give more details, stressed that his government will not tolerate public leaders who use the sweat of poor Tanzanians to benefit themselves. “Such leaders have no place in my government. I am announcing that Kabwe is suspended and the anti-corruption institution should investigate this immediately. If he will be found clean, then I have no problem with him.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/49005-dar-city-director-gets-marching-orders-over-dubious-deals

Apr 20th 2016

Reportage: 'The miraculous way to prosperity in Tanzania' (very interesting analyse of the first 5 months of Magufuli)

http://en.gotanzania.org/newsblog/details/reportage-the-miraculous-way-to-prosperity-in-tanzania/

Apr 20th 2016

The government, through the Ministry of Energy and Minerals, has started to auction gemstones, diamonds, gold and other valuable minerals that were impounded in a consignment belonging to smugglers. The Deputy Commissioner for Minerals, Engineer Ally Samaje, said the value of tanzanite gemstones that will be put up for auction in Arusha is beyond 2.5 billion/- ($ 1.1 million)

http://allafrica.com/stories/201604210970.html

Apr 20th 2016

President Magufuli said he was proposing the Nyerere Bridge name in honour of the contribution of the founding father of the nation, Mwalimu Nyerere, to the welfare of his people. He said at the commissioning of the bridge that the idea to construct the structure was conceived during Mwalimu's administration, but could not take off due to financial constraints.

http://allafrica.com/stories/201604210910.html

Apr 20th 2016

The government has announced that it will not be extending the June 16 fake cell phone switch off deadline. Tanzania currently has a GSM subscriber base of 35 million and approximately 40 per cent of these subscribers use counterfeit phones, the TCRA said recently

http://allafrica.com/stories/201604180853.html

Apr 20th 2016

The government yesterday unveiled an ambitious plan that it says will serve as a blueprint for the country's economic and social development for the next five years. The National Development Plan 2016/17-2020/21 aims to boost industrialisation and transform Tanzania into a middle-income country by 2020 by pumping 107 trillion/- (51 billion) of public investments into the economy.

http://www.ippmedia.com/news/unveiled-boldnew-100trn-national-development-blue-print

Apr 21th 2016

The Financial Intelligence Unit (FIU) reportedly investigated the suspicious transactions after bankers detected an unusual movement of funds from several accounts operated by the company Lugumi in Dar es Salaam. It has now been claimed that the company Lugumi only installed 14 machines at a staggering Sh49 billion ($ 23 million) outside the main agreement.  Some reports say owners of the embattled company are highly connected to top government officials and politicians who are working round to frustrate investigation and shield them from prosecution.  Some analysts feel the Lugumi scandal is likely Magufuli's first major encounter with how corruption takes place in the top echelons of government that would likely stretch his resolve. (Note: from other sources it is known that  Ridhiwani Kikwete, the son of former president Kikwete and Said Mwema, former Tanzania’s Inspector General of Police who is also Said Lugumi‘ s father in-law are the key business associates of the Lugumi company.)

http://www.thecitizen.co.tz/News/How-withdrawal-of-billions-turned-spotlight-on-Lugumi/-/1840340/3167140/-/4jdera/-/index.html

 

http://allafrica.com/stories/201604210821.html

Apr 21th 2016

The World Bank has praised the African country Tanzania’s fiscal growth, calling it one of the continent’s bright spots. The World Bank has praised President Magufuli’ s anti-corruption crusade. Now, the nation is looking towards the future. There are plans for a new port and a bid for a cross-country oil pipeline, among other projects.

http://www.cctv-america.com/2016/04/21/foreign-investors-look-towards-tanzania

Apr 22th 2016

The National Economic Empowerment Council (NEEC) is in collaboration with Regional Administration and Local Government looking for suitable ways of implementing President John Magufuli's campaign pledge of providing each village countrywide with Sh50 million ($ 24,000)), Parliament was told yesterday.

http://allafrica.com/stories/201604221081.html

Apr 22th 2016

The Tanzania Revenue Authority (TRA) is poised to land over Sh100 billion from mining giant Acacia (Formerly Barrick) in a tax windfall after the firm made provision for the payment in its financial report released yesterday. Acacia declared a net loss of $52 million (Sh104 billion) in the results for the first quarter of this year to accommodate the tax bill that was recently declared in a ruling by the Tax Revenue Appeals Tribunal that found the mining firm in arrears.

http://allafrica.com/stories/201604221141.html

Apr 22th 2016

The Opposition says it will boycott the Budget session in the National Assembly, accusing the government of high jacking their parliamentary privileges. New guidelines were not "gazetted", allocation of budget funds were not approved by the parliament and limiting of live coverage of parliamentary sessions, is against the basic human right of freedom of expression.

http://allafrica.com/stories/201604230066.html

Apr 22th 2016

The main opposition Chadema has criticized President John Magufuli's style of suspending and dismissing public officials accused of corruption or embezzlement of public funds, saying the style is against principles of rule of law and good governance.

http://allafrica.com/stories/201604221074.html

Apr 23th 2016

Health, Community Development, Gender, the Elderly and Children minister Ummy Mwalimu yesterday suspended NHIF acting director general Michael Mhando and three other top officials over the alleged loss of about Sh3 billion ($ 1.4 million) from the fund's account in Mara Region.

http://allafrica.com/stories/201604230087.html

Apr 23th 2016

The Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCCB) Director General Valentino Mlowola was yesterday beside himself with joy after it was announced in the National Assembly in Dodoma that a special court to try corruption and embezzlement of public funds cases would become operational in July, this year.

http://www.ippmedia.com/news/pccb-jubilant-mood-special-anti-graft-court-fast-tracked

Apr 23th 2016

Uganda picks Tanzania for oil pipeline. Earlier Uganda had planned to send the pipeline through Kenya, which wanted a joint facility for oil from its own fields that are under development. The 1,400km (800 miles) pipeline will connect Uganda's western region near Hoima, where big oil reserves have been discovered, with Tanzania's port of Tanga.

http://www.bbc.com/news/world-africa-36121081

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg week 14)

WEEK 14 2016

MAGUFULI'S WEEK 22

 

Apr 3th 2016

In a move to make services of the Tanzania Posts Corporation more efficient, customers will from Tuesday start receiving letters, documents, reports and various products within and outside the country directly at their homes and offices. “The posts at the door steps” project established in 2008 and officially inaugurated in 2010

http://www.ippmedia.com/?l=90558

Apr 3th 2016

The British government is under pressure to review UK aid worth £200 million (over 622 billion /-) to Tanzania due to the widely-condemned Zanzibar election rerun. A former United Kingdom cabinet minister warned against “spraying money around” simply to ensure that Britain kept the United Nations target of spending 0.7 per cent of national income on overseas aid, according to latest media reports.

http://www.ippmedia.com/?l=90610

Apr 4th 2016

Tanzania's biggest gold miner caught in massive tax evasion scam  A Tanzanian tax tribunal has accused Acacia Mining Plc of running an elaborate tax evasion scam by falsely declaring losses in its gold mining operations in the country, while at the same time posting “huge profits” and paying dividends to its London-based shareholders. The tribunal has now ordered Acacia Mining to pay over $41.25 million (90 billion/-) to TRA

http://www.ippmedia.com/?l=90609

Apr 4th 2016

Former Kenyan prime minister Raila Odinga, who spent the weekend as a guest of President John Magufuli in his Chato District, Geita Region home village, yesterday explained the origin of the special friendship between the two leaders.

http://www.ippmedia.com/?l=90612

Apr 4th 2016

TRA has added a new weapon to its intelligence gathering arsenal by setting up a scheme of rewarding people who volunteer information on tax evasion. The informer receives three per cent of the paid tax.

http://allafrica.com/stories/201604040678.html

Apr 5th 2016

Tanzania's President John Magufuli has cancelled celebrations to mark Union Day as part of his cost-cutting efforts. "People should cerebrate this day at home or continue with their personal business", said a statement by his office. He said the money government had set aside for the celebrations should be spent on improving roads in Mwanza in north-western Tanzania.

 

http://www.nigerianbulletin.com/threads/tanzanias-president-magufuli-cancels-union-day-celebrations-to-save-money.197705/

Apr 5th 2016

The Igunga District Executive Director, Mr Rostrika Turuka, has directed the police to apprehend seven village executive officers for embezzlement of 5.3m/, - ($ 2,500) which were meant as food aid for hunger victims. (before VEO's on the best were transferred after such crimes)

http://allafrica.com/stories/201604060198.html

Apr 5th 2016

The government has denied claims that 14 western Development Partners (DPs) have announced withdrawal of general support to Tanzania as depicted by a local media outlet. A statement issued by the Ministry of Finance and Planning sought to clarify a news story carried on the 'Guardian' of March 31 and other social media, titled "Magufuli's government hit by more foreign aid cuts."

http://allafrica.com/stories/201604060254.html

Apr 6th 2016

Mwanza Region will carry out another verification exercise in staff payrolls in the wake of a tip off on the existence of many other ghost workers. In the first exercise, the regional authorities discovered the existence of 334 ghost workers.

http://allafrica.com/stories/201604060194.html

Apr 6th 2016

The government has paid over Sh7.5 billion ($ 3.5 million) in taxpayers' money to nearly 8,000 "ghost" workers in local authorities since January. Deputy Minister of State in the President's Office (Public Service Management and Good Governance) Angela Kairuki said the ongoing drive to identify phantom workers had unearthed 7,795 non-existent public employees between January 1 and April 3.

http://allafrica.com/stories/201604060917.html

Apr 6th 2016

The Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCCB) in Tanga has launched an investigation into alleged gross irregularities in the use of Sh1.9 billion ($ 9 million) by the local government on development projects.

http://allafrica.com/stories/201604060942.html

Apr 7th 2016

DAR es Salaam Stock Exchange (DSE) has offered the best return above all stock markets in East Africa in the first three months of this year in US dollar term.

http://allafrica.com/stories/201604070189.html

Apr 7th 2016

Tanzania plans to raise spending by 31 per cent to 29.53 trillion Tanzanian shillings ($13.53 billion) for its 2016/17 fiscal year budget, the Finance Ministry said in a draft budget proposal. Finance and Planning Minister Philip Mpango said in a presentation to parliament on Thursday that the aim was to focus on infrastructure and industrial projects.

http://leadership.ng/news/515976/tanzania-raises-201617-budget-proposal-almost-third

Apr 8th 2016

President John Magufuli visited Rwanda on Wednesday for a two-day official visit which sets stage for new order in East Africa. President Magufuli's maiden trip abroad since his election in 2015 signifies a deep resolve to restore Tanzania's clout in the region and shake-off the recent 'lone-ranger' tag among other East Africa Cobenniemmunity (EAC) partners on key integration issues such as trade and infrastructure development. (Earlier Kagagame from Rwanda realised a major development in only a view year time which put Rwanda on place 55 of the corruption index, Tanzania is still on place 116)

http://allafrica.com/stories/201604080250.html

Apr 8th 2016

The National Housing Corporation (NHC) is currently finalising technical issues that will enable it to start constructing low-cost houses, raising hope of an improved access to decent houses among Tanzanians.

http://allafrica.com/stories/201604080532.html

Apr 9th 2016

Aminex PLC, the Africa-focused oil and gas production and Development Company, has announced first gas production from its Kiliwani North gas field in the country.

http://www.ippmedia.com/business/aminex-reports-first-gas-production-kiliwani-north-tanzania

Apr 10th 2016

The Tanzanian hospitality industry is pondering on cutting jobs following government measures barring public organisations to hold workshops and seminars in hotels to stem unnecessary costs.  The move has sharply affected revenues of a number of hotels which depended much on government and its agencies through seminars, workshops and retreats being conducted in various hotels. (NB: Earlier it appeared that a lot of governmental meetings were organized in luxury hotels. Often this hotels were owned again by public servants who earned triple from their salary, from their sitting allowance and from renting meeting facilities)

http://www.ippmedia.com/news/hotels-mull-laying-workforce

Apr 10th 2016

Pula finds highly prospective graphite potential in Tanzania Pula Group Chairman Charles Stith says, “When you look at the region and the projects that are already in progress, namely Magnis and Walkabout, it would suggest that with the quality and the inferred quantity of our find, Tanzania could overtake China as the world’s largest graphite producer in the near future.” Tanzania has been projected to become the number two producer of graphite by 2017.

http://www.ippmedia.com/business/pula-finds-highly-prospective-graphite-potential-tanzania>

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg week 13)

WEEK 13 2016

MAGUFULI'S WEEK 21

 

Mar 28th 2016

President John Magufuli yesterday urged Tanzanians of all faiths, races and ethnicities to uphold brotherly and sisterly co-existence in order to maintain peace and tranquillity in the country. The head of state made the call at the Azania Front Evangelical Lutheran Church in Dar es Salaam where he attended Easter mass despite being a Roman Catholic follower.

One who is unwilling to work, shall not eat," he said, quoting 2 Thessalonians 3:10, amid thunderous applause from the church congregation. He insisted that if citizens opt to unite and work hard, Tanzania as a country will neither remain poor nor continue to depend on aid from rich countries. The country is so rich in resources that if all the people played their roles in a responsible manner, it could turn the corner and even become a member of the donor instead of beggar community, the president said.

Ippmedia

Mar 29th 2016

Two top officials with the Ministry of Natural Resources and Tourism have been arrested after being implicated in the issuance of a permit for exporting 61 monkeys to Albania.

http://allafrica.com/stories/201603290823.html

Mar 30th 2016

President John Magufuli yesterday reiterated his call for Tanzanians to work hard and end the country’s dependence on donor money as a United States government agency confirmed its cancellation of a $472 million (over 1 trillion/-) aid package due to Zanzibar’s  disputed election.

http://www.ippmedia.com/?l=90454

Mar 30th 2016

President Magufuli to cut his salary? The government plans to cut the salaries of the highest paid public sector workers, President John Magufuli said yesterday, revealing that no less than 1,680 "ghost workers" were uncovered on the state payroll in just the first two days of a national audit. "Government employees who are paid the highest salaries of up to 40 million/- (per month) will face a pay cut and a maximum salary cap of 15 million/- will be enforced," State Ho use quoted Magufuli as saying in a statement late yesterday. This effectively means that the president’s own salary is likely to be cut since the position comes with a hefty pay package. Although official figures are hard to come by, one member of parliament has publicly claimed that the Tanzanian president is paid a salary of over 30 million/- per month, which would be slashed by over 50 percent if the plan goes ahead.

http://www.ippmedia.com/?l=90452>

Apr 1th 2016

Members of parliament in court over graft scandal The three senior MPs - all members of a key parliamentary oversight committee - are alleged to have conspired in a grand political kickback scheme seeking to extort a 30 million/- bribe. If convicted, they could face up to five years in prison

http://www.ippmedia.com/?l=90537

Apr 2th 2016

Follow up from earlier news:

Three MPs Arraigned Over Sh30 Million Bribe Request http://allafrica.com/stories/201604010577.html

Ex-TRA chief, two others arraigned over $600m Stanbic Bank loan scam  http://www.ippmedia.com/?l=90553

 

Apr 2th 2016

A bus conductor, Hamimu Seif, (42), appeared before the Kisutu Resident Magistrate's Court in Dar es Salaam charged with threatening to kill President John Pombe Magufuli through a verbal statement. This is the first time in Tanzania's history since independence from Britain for a person to be arraigned in connection with threatening a seating president with death.

http://allafrica.com/stories/201604010586.html

Apr 2th 2016

President Magufuli expressed his disappointment that despite poor performance school committees have continued to be headed by the same members for years.

http://allafrica.com/stories/201604010379.html

Apr 2th 2016

Will Magufuli’s Popular Anti-Corruption Drive in Tanzania Last? Since taking office last November, Tanzania’s president, John Magufuli—a former minister of works known as the Bulldozer for his ability to push through his agenda—has seemed to adopt a new title: the broom. He wants to sweep away the country’s reputation for endemic corruption and poor public service. Magufuli has identified three areas of priority for his government: cutting wasteful and unnecessary expenditure; improving public services; and tackling the corruption that has long plagued public life and placed Tanzania 117th out of 168 in the Transparency International 2015 corruption index.

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/18367/will-magufuli-s-popular-anti-corruption-drive-in-tanzania-last

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 11 en 12)

WEEK 11 2016

MAGUFULI'S WEEK 19

Mar 9h 2016

Minister of State in the President's Office (Public Service Management and Good Governance) Angela Kairuki  The government has pledged to reconsider gender balance in employment opportunities in an effort to meet the target of 50/50 representation.

Mar 9h 2016

Government workers in Tanzania have been banned from using social media and chat apps during work hours. Transport and communication ministry officials have been warned that "gossiping" on social media will lead to dismissal.

Mar 14h 2016

The government has started collecting funds that will be used to buy a new passenger and cargo ship in Lake Victoria. “President John Magufuli is walking his talk; hence plans of buying a new ship remain intact. We are going to buy a passenger and cargo ship in Lake Victoria as the president promised during his campaign rallies,” Majaliwa said. Apart from the plan of buying the ship, the Premier also said the government was set to buy two new planes to boost the air transport sector in the country

Mar 14h 2016

The government has planned to spend 811billion/- ($380 million) in the next five years implementing President John Magufuli’s promise to lend each village 50m/- for development purpose. Already the government has started to engage various stakeholders on the best way to dish out the monies to various citizens’ groups throughout the country.

Mar 15h 2016

President John Magufuli has ordered newly-appointed regional commissioners to clear all ghost workers in local government authorities from the civil service payroll as part of a wider crackdown on public salary fraud. Although the official government payroll lists a total of 556,418 civil servants, it is a badly-kept secret that a considerable percentage of them are actually ghost workers receiving unverified salaries from the state. The payroll itself amounts to a whopping 573.7 billion/- ( $ 272 million) per month, which the president said was unacceptable.

Mar 15h 2016

The Tanzania Revenue Authority (TRA) has called on the public to stop using religious organisations to avoid paying taxes. TRA’s acting education manager Yeremia Mbaghi made the call this week in Dar es Salaam when speaking to clerics at a seminar organised by the authority. The seminar served as a platform to familiarize the religious leaders on tax issues. “As long as you are doing business through schools investments, hospitals and other services, you will be required to pay tax” he stressed.

Mar 16h 2016

The former managing director of Air Tanzania Company Limited (ATCL), David Mattaka, and the ex-chief of the government’s public procurement watchdog were yesterday jointly charged in a $43 million corruption case involving the controversial leasing of a used Airbus plane for the national flag carrier nine years ago.

Mar 17h 2016

Prime Minister Kassim Majaliwa (pictured) yesterday revoked the ownership of 11 idle tracts of land totaling 7,700 acres in Ngara District, Kagera Region as part of the government’s ongoing repossession of undeveloped land estates.  The prime minister also ordered local authorities to conduct an audit to establish whether the owners of the lands are all bona fide Tanzanians.  Land speculation is rampant in Tanzania, where a few private companies and wealthy individuals own huge tracts of uncultivated land in the hope of selling it in the future for super profits. The country has about 48.7 million hectares of arable land, but it is estimated that less than 15 per cent of it is actually under cultivation.

Mar 17h 2016

The World Happiness Report 2016, prepared by the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Earth Institute at Columbia University, showed Syria, Afghanistan and eight sub-Saharan countries including Tanzania as the 10 least happy places on earth to live http://5c28efcb768db11c7204-4ffd2ff276d22135df4d1a53ae141422.r82.cf5.rackcdn.com/HR-V1_web.pdf

Mar 19h 2016

Most primary schools in Sumbawanga Municipality are crowded with pupils particularly in Standard Ones where almost all 55 schools are under pressure following the government 's new free education policy. A spot survey carried by the "Daily News" shows that most of the schools face myriads of challenges including dire shortages of desks as well as class rooms as between 250 and 300 pupils are congested in a single room.

WEEK 12 2016

MAGUFULI'S WEEK 20

Mar 22h 2016

President John Magufuli yesterday led by example yet again by surrendering his two personally-owned guns – a shotgun and a pistol - to police for verification under an order issued by recently-appointed Dar es Salaam regional commissioner Paul Makonda. The verification exercise at State House in Dar es Salaam was supervised by Dar es Salaam special zone police commander Simon Sirro. Magufuli thus became the first person to implement Makonda’s order aimed at curbing crime in the city through monitoring of available weaponry.

Mar 22h 2016

With 94% of the votes the ruling CCM party won the elections on Zanzibar which were boycotted by the main Zanzibar party CUF. Meanwhile, CUF deputy secretary general Magdalena Sakaya again made it clear her party did not recognise the election re-run or its results.

Mar 23h 2016

Parliament is staring at a serious credibility crisis as claims of bribery of several Members of Parliament unravelled in dramatic fashion yesterday Speaker Job Ndugai removed three parliamentary committee chairpersons and two vice chairpersons from their leadership roles on the day that reports emerged revealing that investigations had been launched into reports that members of the affected committees had solicited for bribes from state parastatals.

Mar 23h 2016

The Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) yesterday gave the Tanzania Revenue Authority (TRA) three months to recover Sh1.5 billion from companies and institutions that had misused tax exemption. Geita Goldmine is also on the list of the companies that the committee directed should be targeted. PAC also directed CAG to audit all companies that were granted tax exemption, but misused it.

Mar 23h 2016

The International Monetary Fund (IMF) mission concluded its visit to Tanzania on Wednesday, saying the country's economic performance remains strong.

Mar 25h 2016

Two Dutch brothers Artem Alik Vardanyian, 52, and Eduard Alik Vardanyian, 44 have been arrested as they attempted to export 61 monkeys to Albania. They were stopped at the Kilimanjaro International Airport (KIA) on Wednesday before flying with the monkeys on a cargo jet. However, it was discovered that they had obtained a permit issued by the assistant director of Wildlife to take the animals out of the country. Curiously, the permits were issued contrary to a ban to ferry wild animals outside the country.

Mar 26h 2016

No wonder taxes have been hovering in the trillions of shillings in recent months. This can be observed clearly as you enter Tanzania Revenue Authority’s (TRA) domestic revenues head offices as well as those in the districts. The Guardian made observation at the authority’s domestic revenues offices on Monday and Tuesday this week where businessmen and women in Ilala, Temeke and Kinondoni districts lined up in large numbers to pay government dues. The crowded TRA taxpaying offices  was enough evidence that tax compliance was on the increase.

Mar 26h 2016

A cloud of controversy surrounds the recent arrest of tourists from the United States in connection with illegal possession of a government trophy. Jon and Linda Grant, a couple from Foster City, California, claimed to have endured a corrupt system to gain freedom from their mess after their arrest at Kilimanjaro International Airport (KIA) while leaving Tanzania for possessing a hand-carved giraffe bone which they claim was purchased while on a tour in South Africa. In an interview with the Daily Journal from their home in California, the couple said it cost them $70,000 (over Sh152million) to navigate a corrupt court system to make it home. While travelling through Africa, the retired dentist and his wife were thrown into jail and charged with poaching after they purchased what they thought, and asked multiple times to ensure, was a legal piece of artwork made out of a giraffe bone. ut the intricately engraved 18-inch bone bought at a souvenir shop within a wildlife refuge ultimately had the unsuspecting couple each facing a 20-year sentence and $150,000 fine for poaching, as Tanzania laws provide.

Mar 26h 2016

Over 500 ghost workers revealed in 3 regions.

Mar 27h 2016

The government is to investigate hundreds of private companies around the country beginning next week as part of its strategy to focus labour law enforcement on employers who hire workers without contracts.

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 10)

WEEK 10 2016

MAGUFULI'S WEEK 18

 

Mar 7h 2016

Reports circulate that there is intense scrutiny of the government wage bill apparently because it has taken above half of the total revenue collection for February, totalling over half a trillion shillings spent in one month for civil service salaries. If the February salary bill stood at Sh573.7bn and this was above half total revenues, it may still be valid if collections total Sh1.5trn. Although the article is totally chaotic, the bottom line is that there still are many ghost salaries f.e. to people who are retired or in graves and the civil service salaries should be around a third of the revenues.

http://www.ippmedia.com/?l=89630

Mar 7h 2016

Analysts and legal experts have recommended a review of the Public Leadership Code of Ethics Act to give the Ethics secretariat teeth to bite and be able to verify the wealth of retired officials for enhanced integrity and accountability. They however criticized the way such information is handled by the Ethics secretariat as the register of leaders’ wealth is not available to the public.

Ippmedia

Mar 7h 2016

The government has unveiled a massive plan that will see all teachers in primary and secondary schools being accommodated near their working stations. Along with teachers’ accommodation, the government will also construct vocational training colleges at districts levels to offer vocational education to the students failing to make it to the higher learning institutions.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47687-massive-countrywide-teacher-housing-plan-unveiled

Mar 7h 2016

The government has introduced electronic system of paying salaries for public servants in a move to end complaints of arrears. (before many, especially in rural area's lost every month some days for traveling to the towns to get their salaries from the bank)

http://www.ippmedia.com/?l=89660

Mar 10h 2016

The government is seeking views from the private sector to improve a draft of national skills development strategy aimed at addressing employability of graduates from higher learning institutions in the country.

The National Bureau of Statistics (NBS) findings highlight that formal sector employment in Tanzania accounts for an estimated 2.1 million jobs with the private sector's contribution accounting for 68 per cent of the jobs available in the labour market. Furthermore, studies estimate that about 800,000 of Tanzania youth enter the job market every year and below 10 per cent find a job in the formal sector.

http://allafrica.com/stories/201603100432.html

Mar 11h 2016

Dar es Salaam. Nine managers of the Dar es Salaam Water and Sewarage Corporation (Dawasco) were suspended yesterday in

what could explain some of the reasons why the city of nearly 5 million people is starved of water. The Dawasco employees were accused of diverting water and supplying it for free to Strabag, the German company that is constructing the Dar Rapid Bus Transit (Dart) project. Water and Irrigation minister Gerson Lwenge who announced their suspension claimed that up to Sh2.9 billion was lost in 2014 due to the diversion. If true, the incident would point to a scandal that explains the widely held suspicion among the public that Dawasco employees often diverted water or deliberately interfered with the flow for selfish gain. Some of them have been accused of colluding with big water sellers to frustrate availability of the precious liquid so as to create a shortage from which the vendors profiteered.

http://www.thecitizen.co.tz/News/Exposed--Water-utility-bosses-in-Sh3bn-scam/-/1840340/3113774/-/dt9mot/-/index.html

Mar 11h 2016

President John Magufuli has ordered the Bank of Tanzania (BoT) to suspend payments amounting to 925.6 billion/- ($ 440 million) meant to settle outstanding government debts pending a fresh and thorough verification exercise. The president also instructed the central bank to conduct a staff audit of its 1,391-strong workforce and terminate redundant employees.

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=89802>

Mar 11h 2016

A new United Nations report has confirmed that Tanzania is now a popular international transit hub for illegal drugs of various kinds being smuggled to and fro across the country’s borders. According to data presented in the UN-linked International Narcotics Control Board (INCB) report for 2015 which was launched in Dar es Salaam this week, local authorities intercepted consignments containing over 321 kilograms of contraband narcotics during the first eight months of 2014 alone.

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=89804>

Mar 11h 2016

The government has commended efforts by the private sector in stimulating the economy, saying they will be given wider opportunities now that the government wants to revive industries. Speaking at the 16th Tanzania Private Sector Foundation (TPSF) General Meeting in Dar es Salaam yesterday, Deputy Minister for Industry, Trade and Investment Charles Mwijage, said that the government would ensure that investment policies would be more friendly to local investors

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=89806

Mar 13h 2016

The government has denied report that it would block quite a number of social media networks in reinforcement of last year’s infamous Cyber Crimes Act that was condemned by the local human rights activists, the European Union (EU) and the United States of America, saying it infringes media freedom.  Minister for Works, Transport & Communications Prof Makame  Mbarawa allayed fears of the massive blockade, saying the government would focus on boosting the social media in acknowledgement of their crucial  role in bringing about development.

http://www.ippmedia.com/?l=89885>

Mar 13h 2016

Some considering articles

The education puzzle for Magufuli's administration http://www.ippmedia.com/?l=89888

 

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 9)

WEEK 9 2016

MAGUFULI'S WEEK 17

 

Feb 28h 2017

The state-run Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) forced to lower its tariffs in line with government directives despite currently selling power at a loss and being crippled by debts now exceeding 765 billion/-. ($360 million)

http://www.ippmedia.com/?l=89405

Feb 28h 2017

The government has directed the Social Security Regulatory Authority (SSRA) to make sure that all Tanzanians are registered with a social security scheme to help them improve their lives and to increase the number of registered Tanzanians.

http://www.ippmedia.com/?l=89313

Feb 29h 2017

Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has ordered the suspension of a surgeon at Ligula Regional Referral Hospital in Mtwara Municipality, Dr Fortunatus Namahala, who refused to conduct surgery on a patient unless he was given 100,000/- bribe.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47474-medic-fired-over-100-000-bribe

Mar 1h 2017

Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA), has fined two radio stations, including a Dar es Salaam based Entertainment fm (Efm) for violating content regulations, warning that stern action will be taken against the electronic media if they go against the regulations. Reading the ruling on Efm, Ms Munyagi, said the radio station has been fined 1m/- for airing its ‘Joto la Asubuhi’ magazine programme in a ‘Sala ya Siku’ (prayers of the Day) segment with content aimed at promoting theft and incitement, among others. “The programme host, who introduced himself as ‘Baba Mchungaji’ was heard as praying that thieves should be more creative this year while committing the crime and that those young people who are still bachelors should be given partners by land lords while renting,” she said.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47467-radio-stations-fined-for-violating-content-regulations

Mar 2h 2017

President John Pombe Magufuli was clearly in his element, mixing seriousness and humour, eliciting applause and laughter in equal measure, as he chaired the East African Community (EAC) Summit yesterday.  The Tanzanian leader took his anticorruption drive to the regional body by calling for cuts on unnecessary expenditure. Dr Magufuli said EAC was there to serve the ordinary and poor people of the region and that it should not be turned into a cash cow by few people who did not with the bloc well.

http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3101466/-/koqgk8/-/index.html

Mar 3h 2017

Hai District Council (HDC) has suspended five departments heads to pave way for investigations on accusations that were involved in embezzlement of Government funds totalling 28m/- ($ 13,000) projects for the public, including agricultural ones and the theft was discovered out after a special audit was carried out.

http://allafrica.com/stories/201603030215.html

Mar 4h 2017

President John Magufuli has said all government leaders and other public officials who of late have been sacked, suspended or relieved of their duties due to misconduct, including corruption, embezzlement of funds and economic sabotage, will be dragged to courts of law

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47586-axed-officials-face-prosecution

Mar 5h 2017

A new global report has listed Dar es Salaam among the top 10 wealthiest cities in Africa with the biggest number of US-dollar millionaires as the rise of the urban middle class in Tanzania continues to encourage modern retail development. According to the World Wealth Report 2015 released yesterday by Knight Frank, the city of Dar es Salaam alone has 36 super-rich individuals whose net assets are over $30 million (close to 80 billion/-). Tanzanian prime minister Kassim Majaliwa last month confirmed the scale of economic inequality in the country when he said just 10 per cent of the population owned the country's entire economy.

 

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=89548

Mar 5h 2017

Health minister Ummy Mwalimu yesterday issued a stern warning to health workers across the country, who fail to abide by the code of ethics governing their profession.  The minister directed the Medical Council of Tanganyika (MCT) and the Tanzania Nurses and Midwife’s Council (TNMC) to take immediate action against errant health workers caught in the act of corruption or abuse of professional conduct.

http://www.thecitizen.co.tz/News/Public-medical-staff-warned/-/1840340/3104298/-/yjkdorz/-/index.html

Mar 5h 2017

The minister for Natural Resources and Tourism, Professor Jumanne Maghembe, yesterday suspended five accountants of the Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA). The minister also transferred 15 other officials to the ministry headquarters allegedly for embezzling public funds and abuse of office. Speaking after paying an impromptu tour of the NCAA, Prof aghembe said the ministry had taken such measures after it realised public funds were embezzled within the authority.

http://www.thecitizen.co.tz/News/Maghembe-suspends-5-Ngorongoro-body-officials/-/1840340/3104278/-/120s21sz/-/index.html

 

Some considering articles

Tanzania: Magufuli’s challenge http://www.theindependent.co.zw/2016/02/26/tanzania-magufulis-challenge/

 

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 8)

WEEK 8 2016

MAGUFULI'S WEEK 16

 

Feb 22th 2016

In order to tackle the daunting challenge facing garbage collection in Dar es Salaam, the government has resolved that each municipal council should have its own dumpsite in the vicinity which is cost effective.

 

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47173-municipal-councils-to-have-own-dump-sites

Feb 22th 2016

Departments falling under the Ministry of Information, Culture, Arts and Sports have been directed to catch up with President John Magufuli’ s administration speed. The minister, Mr Nape Nnauye, made the directive on Saturday evening during a live programme aired by state-run broadcaster TBC1, insisting that for effective service delivery, all public servants are obliged to embrace patriotism, professionalism and hard work spirit.

 

http://allafrica.com/stories/201602221574.html

Feb 22th 2016

Inspector General of Police Ernest Mangu has promised to leave no stone unturned in combating crime. Kinondoni district in the city of Dar es Salaam, which is deemed to be the most notorious criminal hub will soon have a heavy police presence. Hardcore bandits are out of their lair again. They maraud, often at night, intent on stealing other people’s property. They injure, main, rape or kill, their victims ruthlessly in their forays. They use weapons that include military style assault rifles. What shocks this nation is what appears to be a large number of illegal firearms in highly dangerous hands.

 

http://dailynews.co.tz/index.php/editorial/47190-criminals-should-be-top-of-police-hit-list

Feb 24th 2016

The Tanzania Private Sector Foundation (TPSF) is stating that the private sector in Tanzania will join forces with President John Magufuli's government in its ongoing war against corruption and tax evasion, admitting that some local businessmen were routinely bribing public officials to be awarded underhand deals. In the past, government initiatives to combat corruption targeted only politicians and senior civil servants, leaving out businesspersons and other citizens while they are the givers of corruption.

http://www.ippmedia.com/?l=89225

Feb 24th 2016

Home affairs minister Charles Kitwanga yesterday ordered the transfer of various key officials in the immigration department, including officers stationed at the Julius Nyerere International Airport (JNIA) in Dar es Salaam and the Kilimanjaro International Airport (KIA). “(Immigration department) officials who have stayed at their working posts for more than three years must be relocated,” said Kitwanga, explaining that the move was aimed at disrupting a network of corruption believed to exist in the department, increasing transparency and enhancing service provision.

http://www.ippmedia.com/?l=89229

Feb 24th 2016

Four employees at the Kondoa District Council have been ordered to explain in writing the loss of over 180.6m/- ($ 850,000) meant as development project funds. There is no doubt that the monies had been stolen," The four employees include the then District Executive Director (DED), Isdory Mwalongo, who has been transferred to Lindi District Council

http://allafrica.com/stories/201602241030.html>

Feb 25th 2016

The special court to try cases of corruption and economic sabotage will soon be operational. It will be a division of the High Court of Tanzania Once a case is filed in the corruption and economic sabotage court, there would be no delays as cases will be heard to the end.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47304-economic-graft-court-set-for-take-off-soon

Feb 26h 2016

Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has warned of sterner action against unethical and corrupt officials as the Ethics Secretariat revealed yesterday that a number of ministers and their deputies had not declared their assets and liabilities as required by the law.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47350-corrupt-officials-face-sanctions

Feb 26h 2016

Minister for Finance and Planning Dr Ashatu Kijaji, has urged banks and financial institutions to extend their services to all regions especially in rural areas so as to make their services closer to people.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/business/47336-banks-told-to-go-rural

Feb 26h 2017

About 2.17 trillion cubic feet (tcf) of natural gas reserves have been discovered in coast region, the Tanzanian government has confirmed.

http://allafrica.com/stories/201602260272.html

Feb 26h 2017

The Tanzania Media Women Association (Tamwa) revealed yesterday that at least 62 cases of rape and sodomy in Dar es Salaam were not concluded in 2014/2015 due to lack of evidence and corrupt practices among police and medical officers.

http://www.thecitizen.co.tz/News/How-officials-cash-in-on-rape-cases/-/1840340/3094806/-/7o4qspz/-/index.html

Feb 26h 2017

Collapsed Building Case File Misses; Principal Resident Magistrate, Hellen Riwa yesterday ordered the prosecution in a case involving 12 people linked with a building that collapsed, leaving several people dead in the city of Dar es Salaam in 2013 to make a follow up on the case file and avail the status in the next session.

http://allafrica.com/stories/201602250518.html

Feb 27h 2017

The Tanzania Institute of Education (TIE) board has been directed to suspend its three senior officials over irregularities in the printing of more than two million copies of authorised textbooks for Standard One pupils worth over 2bn/-. ($ 1 million)

 

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47414-three-tie-officials-face-axe-over-delayed-textbooks

Feb 27h 2017

Home Affairs minister Charles Kitwanga said yesterday the police will now seek the support of the Tanzania Peoples’ Defence Forces (TPDF in a fresh bid to curb rising cases of armed robberies in the country.

http://www.thecitizen.co.tz/News/Military-to-help-police-in-tracking-down-criminals/-/1840340/3095472/-/1xe284z/-/index.html

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (week 7)

WEEK 7 2016

MAGUFULI'S WEEK 15

 

Feb 15th 2016

TBS Quality Standard Officer Cunbert Kapilima told The Guardian on Sunday that they nabbed more than 5 traders selling the banned tyres. Over 500 used tyres were also impounded.

Ipp media Feb 15 2016

Feb 15th 2016

President John Magufuli yesterday gave a two-day ultimatum to Muhimbili National Hospital executives. The president who made an impromptu visit to the hospital witnessed dozens of mothers sleeping on the wet floor.

Ipp media Feb 15 2016

Feb 15th 2016

Tanzania Revenue Authority (TRA) has shut down a diamond mine for allegedly failing to pay taxes amounting to over Sh374.9 million. “TRA will shut down all businesses of all chronic debtors,” the regional TRA boss warned.

Citizen Feb 15 2016

Feb 16th 2016

Despite of a shortage of approximately 27 000 science teachers, more than 5,500 foreign teachers have been expelled from Tanzania following a decision taken by government to kick illegal immigrants out of the country. Many private schools in the country could not afford the Sh5 million ($2,500) work permit. The teachers were among 6,000 foreigners who had been hired to work in private schools across Tanzania.

These private schools are the best schools since recent secondary school results showed that none of the government schools is in the top 10 of the best schools. Further results showed that only 20% of the students passed with more than a level D, 40% passed with level D and 40% failed (in Dutch terms level D is a 5, fail is lower than level D)

http://www.timeslive.co.za/africa/2016/02/15/5500-illegal-foreign-teachers-kicked-out-of-Tanzania

http://www.ippmedia.com/?l=89096

Feb 17th 2016

The government yesterday suspended two senior officials of the Tanzania Broadcasting Corporation (TBC). The corporation recently came under fire after airing a two-hour live broadcast of a wedding. This prompted the government to direct the TBC management to explain why the broadcaster run with taxpayers' money chose to air live and at prime time what was essentially a private ceremony.

http://allafrica.com/stories/201602161065.html

 

Feb 17th 2016

The board’s chief executive and three other senior officials of the Higher Education Students’ Loans Board (HESLB) are sacked over a suspected 3.2bn/- ($ 1.5 million) funds embezzlement scam.

http://www.ippmedia.com/?l=88998

Feb 19th 2016

The Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development yesterday embarked on the land reform plan that could potentially lead to the seizure and redistribution of thousands of acres of privately-owned land in the country. Too much land concentrated in the hands of too few people. The three-year, nationwide Land Tenure Support Program (LTSP) will include an audit of land ownership and use in the country, targeting holdings that measure 50 acres and above that is considered unproductive or is being used for speculation.

http://www.ippmedia.com/?l=89063

Feb 19th 2016

As the country struggles with cheap imports and substandard locally produced digital video discs (DVDs) and compact discs (CDs), President John Magufuli has directed the Tanzania Revenue Authority (TRA), to conduct a clean-up campaign to remove the piracy products from the market.

http://allafrica.com/stories/201602190803.html

Feb 20th 2016

The minister for Industry and Trade, Mr Charles Mwijage, has urged public institutions to apply a special files keeping technology in a bid to avoid loss of government documents. The record keeping products would go a long way in improving public service provision in Tanzania.

http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3084536/-/kan5nb/-/index.html

Feb 19th 2016

President John Magufuli has banned sugar imports to protect the local sugar industry, which for many years has been hard hit by the continued supply of cheap and illegal sugar from abroad.

http://www.ippmedia.com/?l=89066

Feb 20th 2016

Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has given Tanga Port Master, Mr Henry Alika, until 12 noon today to clarify irregularities in the procurement of barges at a cost of 10 million US dollars The master bought three barges instead of two as was directed and the barges are of very low quality.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/47158-tanga-port-pinned-on-barge-deal

Feb 21th 2016

Some considering articles

Tanzania: It's a Well Oiled System Public Service Needs http://allafrica.com/stories/201602170263.html

Tanzania takes a bulldozer to graft http://www.bdlive.co.za/africa/africanperspectives/2016/02/17/tanzania-takes-a-bulldozer-to-graft

Drive Against Rot in Public Service Must Be Sustained http://allafrica.com/stories/201602190973.html

We must cultivate a culture of paying tax http://www.ippmedia.com/?l=89103

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 6)

WEEK 6 2016

MAGUFULI'S WEEK 14

 

Feb 8th2016

* Busses are obliged to have rubbish bins to collect rubbish (In the past people were used to throw rubbish out of the windows) [Local bus passengers]

Former senior cabinet ministers Basil Mramba and Daniel Yona were yesterday given brooms and other cleaning tools to begin their community service punishment for abuse of public office, marking a new milestone in their gradual fall from grace. The duo, who were convicted last year of irregularly handling a gold auditing contract for the government, will formally start cleaning up the state-owned Palestina Hospital located in Sinza suburb, Kinondoni District, Dar es Salaam. (http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=88725)


Feb 9th2016

* Prof Makame Mbarawa said he has been reliably informed that some workers conspire to fell railway wagons and locomotives in acts of sabotage. He declaredzero tolerance to the saboteurs and emphatically said the government will have no mercy on them. (http://allafrica.com/stories/201602090958.html)

* The implementation of free education in Tanzania has seen a three-fold increase in the numbers of children attending schools in some areas compared to last year, reported The Arusha Times. Hundreds of children lined up to register as schools opened their doors in January. In December last year the government announced their new policy that children enrolled in primary and ordinary secondary schools would receive free quality education.

(https://africatimes.com/2016/02/09/free-education-in-tanzania/)

* A poaching ring working near Tanzania’s famed Serengeti National Park wasdismantled following an investigation into the killing of a British helicopter pilot on January 28. Roger Gower, 37, a pilot for the Friedkin Conservation Fund was shot during an ant poaching operation in Maswa Game Reserve. At least three wildlife officials were arrested as part of investigation that has drawn praise from the pilot’s brother. According to Lazaro Mambosasa, the regional police commissioner, his men arrested nine people in connection with Gower’s death, and a national government task force arrested and detained several others. Mambosasa said Ngile Gonga, 28, a farmer from Sungu, a village near the park where Gower was killed, has confessed to the shooting.

(http://news.nationalgeographic.com/2016/02/160208-roger-gower-poachers-tanzania-conservation-elephants/)


Feb 10th2016

* Singida regional commissioner, Dr Parseko Kone, has ordered all public buildingsin the region to set infrastructure that will enable them to harvest water. He said the ongoing rain water must be harvested and preserved for future uses He said leaders in various public offices in the region must ensure residents understood the importance of harvesting and preserving water. (The Citizen 10-02-16)

* The country’s move towards using natural gas to generate reliable and affordable electricity will yield huge benefits to the community if the power utility firm is made to run efficiently and profitably. Although Tanzania has for many years depended on hydro-power, the country’s electricity generation has moved increasingly toward gas over the last decade after off-shore natural gas deposits were discovered in the southern regions.

(http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/46802-tanzania-set-to-increase-use-of-natural-gas-to-generate-electricity)

* The Ministry of Finance and Planning yesterday handed over 12.3bn/- to the judiciary in fulfilment of President Dr John Magufuli’ s pledge made last Thursday when commemorating the Law Day. Dr Magufuli had pledged to give 12.3bn/- ($ 5.8 million) to the judiciary in five days to improve the working environment in the country’s courts. (http://www.ippmedia.com/?l=88777)

According to prime Minister Kassim Majaliwa there is a growing wealth disparity in the country, despite reports of the economy growing rapidly at an average of 7 per cent per annum over the past decade. Appearing to confirm that the benefits of this economic expansion have not been trickling down to the majority of the people, Majaliwa pointed to “available data” that showed “just 10 per cent of Tanzanians own the country’s economy.” He said the government was now taking measures to ensure that most citizens are empowered economically through creating a favourable business environment and availing equal opportunities to all social groups to develop economically.

(http://www.ippmedia.com/?l=88762)

* The government yesterday declared total war against tax evasion, reaffirming its resolve to collect all liable taxes to finance service provision to the citizens. The minister asked the business community to support the government in its strides to fight extreme poverty amongst the citizens and deliver high quality social services.

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/46823-total-war-declared-against-tax-evasion


Feb 12th2016

* An overwhelming majority of Tanzanians have given the thumbs up to President John Magufuli’s governance as he clocks 100 days in office.

In a survey commissioned by Mwananchi Communications Limited (MCL), publishers of The Citizen, Mwananchi and Mwanaspoti, 90.4 per cent of the respondents said they were satisfied with how President Magufuli is managing the government. (http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3073378/-/ka0uyi/-/index.html)

 

Feb 12th2016

* New Tanzania President stuns social media activists. From what has been said about him, Magufuli seems very much like Tanzania’s first president Mwalimu Julius Nyerere who was a very selfless and caring leader who lived an almost ascetic life-style through out his presidency and was much loved by his people and respected even by his enemies.

(http://www.thepatrioticvanguard.com/new-tanzania-president-stuns-media-social-activists)

* Weights and Measures Agency (WMA) Chief Executive Magdalena Chuwa and Tanzania Ports Authority Measurement Department Manager Bernadina Mwijarubi were yesterday suspended for giving directives to suspend the usage of oil flow meters for five years. (From other sources it is known that the $ 1.2 million meter was installed 3 years ago and never worked. This made tax evasion and stealing of oil possible.)

(http://www.thecitizen.co.tz/News/2-more-govt-officials-suspended/-/1840340/3075232/-/66a70v/-/index.html

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 5)

WEEK 5 2016

MAGUFULI'S WEEK 13

 

Jan 319h 2016

Kinondoni Municipal Council in Dar es Salaam issued a title deed and a building permit illegally to Indian Ocean Hotel Limited  for construction of an extension to its hotel (Golden Tulip) at Masaki in the city. According to Lukuvi, the owner of the hotel received a building permit from dishonest Kinondoni municipal officials to make an extension to its hotel in an area which had been earmarked by the government as an open space. The government does not employ double standards in its performance. 

http://www.ippmedia.com/?l=88437

Feb 1th 2016

The government of Tanzania said on Monday it intended to cut donor dependence to 3 percent in the next national budget from 6.4 percent in the current budget.

http://www.coastweek.com/3905-Tanzania-government-to-cut-donor-dependence-to-three-per-cent.htm

Feb 2th 2016

Chief Justice Othman Chande yesterday directed all magistrates in the country to ensure that they meet the target of executing 250 cases per year. The CJ said that a whooping 121 Resident Magistrates countrywide have only managed to hear and decide on only 100 cases last year, a number that is discouragingly small.

http://www.ippmedia.com/?l=88510

Feb 3th 2016

Tanzanian employers have voiced their concern over the high fees they have to pay to secure and even renew working permits for their foreign employees. “We are faced with a heap of challenges which, honestly speaking, continue to make it very complicated to run a business in Tanzania,” stated Dr Aggrey Mlimuka, executive director of the Association of Tanzania Employers (ATE).

http://www.ippmedia.com/?l=88575>

Feb 4th 2016

President John Magufuli has challenged coffee farmers in Tanzania and elsewhere on the continent to improve the quality and quantity of their produce if they are to compete in the global market.

http://www.ippmedia.com/?l=88581

Feb 5th 2016

A new system is introduced for busses which are clearly marked like "luxury", "semi-luxury" and "standard". Before every bus considered themselves as a luxury express bus.

local

Feb 6th 2016

President John Magufuli yesterday directed the judiciary to fast-track the establishment of a special court for cases involving grand corruption. The president directed the judiciary to immediately deal with and decide on a total of 442 tax evasion cases which have been filed since 2010, expressing his astonishment as to why the cases have dragged on for so long at the state’s expense. Citing the tax evasion cases currently outstanding, Dr Magufuli noted that if these had been decided early by the courts, the country could have got at least 1 trillion/- ($ 500 million) in unclaimed revenue.  

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=88602

Feb 7th 2016

Former president and CCM chairman Mr Kikwete warned all CCM members planning to sabotage President Magufuli’ s administration to get ready for stern measures.  “The CCM manifesto gives directives on addressing corruption, improving infrastructure, education and health services and many other issues of concern to the public,” said Mr Kikwete. “After the party’s chairman speech, we are all going to  disperse to our respective homes, there will be no lunch, no drink or anything, the money you contributed has been used to buy 1,000 desks for our children,” he said.

http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3066112/-/k9gdbb/-/index.html

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 4)

[31 januari 2016]
Tanzania blijft in beroering. De laatste week ook weer veel vermeldenswaardige gebeurtenissen in Tanzania. Magufuli en zijn nieuwe regering pakken de misstanden aan. GoTanzania houdt de ontwikkelingen bij in een wekelijkse update.
 

WEEK 4 2016

MAGUFULI'S WEEK 12

 

Jan 25th 2016

A biogas production project, supported by the Rural Energy Agency (Rea), will be launched. The project, to run for two years, will be implemented by the Tanzania Domestic Biogas Programme (TDBP) in collaboration with the Netherlands Development Organisation (SNV). It targets installation of 10,000 biogas plants in the country by the end of 2017. (Note: this project is very doubtful since the experiences from the realized installations are very bad)

http://www.thecitizen.co.tz/News/Business/Pangani-biogas-project-for-inauguration-today/-/1840414/3042426/-/p8wkqoz/-/index.html 

 

Jan 25th 2016

The president suspended the director general of the National Identification Authority (NIDA), Dickson Maimu, and other officials of the authority pending a graft investigation and an audit of the 179.6 billion-shilling ($82.20 million) that NIDA has so far spent on the project.

http://af.reuters.com/article/tanzaniaNews/idAFL2N1591B2

Jan 25th 2016

Magufuli strode into office in November promising to reduce corruption, cut wasteful spending and improve public services. These initiatives are welcome in the East African nation, which, while seen as a bastion of political stability in an at-times volatile region, consistently ranks low on human development and high on graft. But Magufuli’s government imposed new restrictions on the media recently, and brought that commitment into question.

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/25/tanzania-loves-its-new-anti-corruption-president-why-is-he-shutting-down-media-outlets/

Jan 26th 2016

The government yesterday unveiled the second five year development plan (FYDP II) 2016/2017-2020/21 framework that focuses on industry economy. “The new development plan is in line with President John Magufuli’s plan to have a new Tanzania based on an industrial economy” she told members of parliament. (Note: On request of the opposition at Jan 30th this plan in postponed)

Ipp media 26-1-16

Jan 26th 2016

The National Assembly meetings resume today in Dodoma with legislators expected to debate President John Magufuli’s eleventh parliament inauguration speech. About 156 questions are expected to be asked by Members of Parliament and to be answered by responsible ministries.  At least 18 questions will be asked during the Prime Minister’s instant question session normally held every Thursday morning.

 Ipp media 26-1-16

Jan 27th 2016

Releasing the 2014 report titled ‘Education and Training Policy’ in Dar es Salaam on last week, Prof Suleiman Sunga observed that in developing countries like Tanzania which enjoys a growing economy, albeit it suffers from abject poverty, education policy must focus on economic and poverty reduction. Needless to say, Tanzania is poor and therefore needs to revamp its economy, he said.

Tanzania is in the bottom quartile of countries with the lowest level of human development ranking at 159 out of 187 countries.

http://www.ippmedia.com/?l=88321

Jan 27th 2016

Tanzania went one place down to 117 out of 167 on the transparency international  corruption perception ranking 2015 with 30 points out of 100 (100 = no corruption). On top of the list (countries with the least corruption) we find Denmark, Finland, Sweden and the Netherlands (87..81 points) On the bottom (countries with the most corruption) Sudan, Afghanistan, Korea and Somalia (12..8 points). Neighbouring countries Kenya and Uganda are on a shared place 139 (25 pnt), and Rwanda on a surprising good place number 44 (54 pnt)

http://www.transparency.org/cpi2015

Jan 28th 2016

Zanzibar's main opposition party said on Thursday it would not take part in a planned rerun of last year's elections in Tanzania's semi-autonomous islands which were scrapped after alleged irregularities. (note: the results of the elections in December 15 were scrapped after it appeared that the opposition CUF won)

http://m.news24.com/news24/Africa/News/opposition-to-boycott-zanzibar-election-rerun-20160128-6

Jan 28th 2016

All Tanzanian households are obliged to have a latrine or will be fined Tzs 100,000

Local government

Jan 299h 2016

At least 300 entrepreneur groups in Tanga Region are expected to benefit from loans which will be provided through the 50m/- pledged for every village by President John Magufuli during his election campaigns last year. The money will start to be provided at the end of February this year. He said the aim of providing the loans to small and medium entrepreneurs is to empower groups which perform well in business so as to fight poverty. 

http://www.ippmedia.com/?l=88379

Jan 299h 2016

The government intends to amend the law governing the Community Health Fund (CHF) to make it mandatory for all people to join and contribute it in order to easily access health services. It said the amendments are also aimed at broadening the use of CHF 

membership cards at regional level so as to enable more people to access health services within their localities.

http://www.ippmedia.com/?l=88382

Jan 309h 2016

The government plans to redistribute specialized doctors and health officers to ensure equal provision of health services in hospitals across the country, the parliament heard yesterday. 

“It might be a painful exercise to doctors who do not want to be moved upcountry, but I humbly ask you, the lawmakers to support the government in this endeavour; we would not like to see politicians defending deviant doctors  once the exercise begins,” the minister said, though short of stating when the exercise was due to start.

http://www.ippmedia.com/?l=88413

Jan 309h 2016

The government has directed that billions of shillings held in commercial banks by ministries, public corporations and local government authorities be immediately transferred to the Bank of Tanzania (BoT). The order made early in the week will see many commercial banks lose significant deposits. It could also disrupt some of the major bank’s liquidity in the short term. Commercial banks are said to be holding an upward of Sh600 billion ($ 285 million)) at any given time from the different government entities affected by the new directive.

http://www.thecitizen.co.tz/News/Banks-to-lose-billions-in-new-govt-directive/-/1840340/3054886/-/s8memw/-/index.html

Jan 309h 2016

The government has instructed the Prevention and Combating of Corruption (PCCB) to inspect development projects being implemented by local government authorities (LGAs) in an effort to control embezzlement of funds and substandard projects. 

http://www.ippmedia.com/?l=88410

Jan 309h 2016

Assets Recovery and Forfeiture Section (AFRS) has obtained more than 24 court orders for freezing and forfeiting posh cars, cash, bank accounts and real estate owned by corruption convicts estimated at 11bn/-($ 5 million) for the past five years. The Director of Public Prosecution (DPP), Mr Biswalo Mganga, told a joint press conference in Dar es Salaam that the properties and cash have been recovered from people who were found guilty in corruption, poaching, human traffic and narcotic drugs cases.

http://allafrica.com/stories/201601291461.html>

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 3)

[25 januari 2016]
Tanzania blijft in beroering. De laatste week ook weer veel vermeldenswaardige gebeurtenissen in Tanzania. Magufuli en zijn nieuwe regering pakken de misstanden aan. GoTanzania houdt de ontwikkelingen bij in een wekelijkse update.

January 17
* The Tanzania Food and Drug Authority (TFDA) has destroyed 5 tonnes of assorted cosmetics unfit for human use worth Sh48m it impounded in an ongoing operation being carried out in Lake Zone Regions including Mwanza. TFDA Information Officer Martin Malima said the items, which were found in wholesale and retailer shops, were barred for sale in the local market and had therefore been imported into the country illegally. Among the seized items included 77 different types of cosmetics containing harmful chemicals. (source)
* The government yesterday announced that it will switch off 21 radio and six television stations for failure to pay fees for their operating licences and other taxes.  Tanzania Communication Regulatory Authority (TCRA) Manager of Corporate Communications, Innocent Mungy, made the announcement in Dar es Salaam, saying the authority would switch off the stations’ broadcasts today midnight. (source)
* The acting Director General of the Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA), Mr Charles Chacha, has been suspended while two other senior officials have been transferred following discovery of massive financial and procurement irregularities at the authority. (source)

January 18
* Tanzania Minerals Audit Agency (TMAA) in collaboration with the police force and Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA) have seized illegal minerals worth 11.2m/- which were to be smuggled through the Julius Nyerere International Airport (JNIA). (source)
* A local Kiswahili weekly tabloid, ‘Mawio’, has been banned – permanently. According to a statement issued by the government in Dar es Salaam, the newspaper “has been publishing provoking news stories that have all the ingredients of inciting violence in the country’’. (source)
(Jan 21:)The Committee to Protect Journalists calls on authorities in Tanzania to end their harassment of the weekly newspaper Mawio. The Kiswahili-language newspaper was permanently banned from publishing in print and online Friday and two of its editors were briefly detained, according to reports. (source)

January 19
* Thirty per cent of all African financial wealth is held in offshore banking, costing an estimated $14billion (30.8trillion/-) in lost tax revenues every year, says a new report released yesterday by Oxfam International (source)
An untruth news appeared in Kenyan and Zambian newspapers: It is official; women in Tanzania have three weeks to enjoy their short skirts and dresses. After that, showing of a thigh will be illegal. No tight dress or exposing attire will be accepted in Magufuli-land, especially around Tarime district, Mara region, where a prominent leader has said he will affect the ban. Later it became clear: "There is no doubt that His Excellency President Magufuli and his government are strong proponents of decent dressing, but the ministry wishes to put the record straight that the president has not issued any ban on miniskirts for any reason," read the statement. (source) (source)
* The government has promised to support Tanzania Women Bank (TWB) with 2 billion every year in subsidies to help the bank expand and benefit more women. The announcement was aired yesterday in Dar es Salaam by Ummy Mwalimu the Minister for Health, Community Development, Gender, the elderly and children when she visited the bank with her Deputy Minister Dr Khamis Kigwangalla and accompanied by other officials from the ministry.Minister Ummy congratulated the bank for having good banking services especially for women entrepreneurs who are small and medium entrepreneurs. 
* Magufuli is a brilliant political tactician. He has by a few strokes removed the rug from under the feet of the opposition. But this may also mean he has legitimized the theft of the election. All of a sudden, everyone has forgotten the election irregularities. One can say that Magufuli is not conducting reform but merely setting the tone of his new government. He may then proceed with his cabinet and CCM executives to define the actual reforms. Unless top CCM executives agreed to his "tone" beforehand he is likely to stimulate resistance(source)
* The Minister of State (Regional Administration and Local Government), George Simbachawene, has sacked two district executive directors (DED) for among other reasons misappropriation of  300 million/-. (bron)

January 20
* The Bank of Tanzania (BoT) has completed investigations on individuals believed to have stashed billions of shillings in offshore banks, the Guardian has learnt. “Findings of the report on ‘Swiss Billions’ will be handed over to relevant state organs for further action”,   BoT Governor, Benno Ndulu told the Guardian in Dar es Salaam yesterday.

January 21
A huge consignment of goods worth millions of shillings, being smuggled into the country, has been impounded by Tanzania Revenue Authority (TRA) special anti-smuggling unit, known as ‘Fast Team’ in collaboration with the Police at an illegal port in Kigombe area, Muheza District, Tanga Region.
* Tanzania Revenue Authority (TRA) Director of Taxpayers’ Education, Mr Richard Kayombo said the operation managed to seize the contraband in three boats coming in from Zanzibar. Mr Kayombo said the consignment comprised 150 bags of sugar from India, 250 bags of rice from Pakistan, 300 plastic containers of Oki cooking oil from Malaysia, 20 tyres, 24 mosquito gauze and other assortments of goods. (note: It was known that f.e. rice from India was imported and sold or even exported as rice from Tanzania) (source)

January 22
* The government yesterday set a new target to improve water access for rural and urban people, committing 100 per cent coverage by 2020. Researches indicates that only one in three people had access to piped water despite government efforts to improve water supplies with most of the population still relying on unsafe water that brings a risk of disease outbreaks. Eng. Gerson Lwenge, the Minister for Water and Irrigation delivering his opening remarks at the 10th joint water sector review meeting in Dar es Salaam said the government would spend 6trn/- (USD3.3bn) in a span of five years (source)

January 23

* Arusha. President John Magufuli chose the perfect symbolic outfit, appearing in a full-fledged military uniform in Arusha yesterday to once again declare a “relentless war” on corruption and related problems that bedevil the country. The President, who is also the Commander in Chief of the armed forces, was in a combative mood as he fired at forces of retrogression, promising hundreds of cheering residents he would continue to fight until the problems affecting the nation are over. (source)

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 1)

[11 januari 2016]
Tanzania blijft in beroering. De laatste week ook weer veel vermeldenswaardige gebeurtenissen in Tanzania. Magufuli en zijn nieuwe regering pakken de misstanden aan.

Jan 9th

Tanzania Bureau of Standards (TBS) has ordered reshipment of more than 16,000 litres of engine oil lubricants back to the country of origin for failure to meet the quality standards.

Jan 9th

A new approach being pursued by the government with regard to the demolition of homes in unauthorised areas for people who built houses in illegal locations but possess legal documents issued by public authorities in that the structures will only be pulled down after they have been given alternative plots. This relieves those who were ill informed or misled into building in unauthorized locations but, more importantly, it intends to hold responsible all public officials who issued the non-sanctioned permits and title deeds to the victims.

Jan 9th

The newly appointed Finance and Planning Minister, Dr Philip Mpango, told The Guardian on Sunday that the government has been losing a lot of tax in the real estate sector which would have helped to fund various development projects. The real estate sector is a great opportunity for the government to improve tax collection. For a long time the government has failed to do so because owners fake property ownership.

Jan 8th

Tanzania's newly appointed prime minister has warned doctors who perform illegal abortions that they will face the sack and possible imprisonment in a crackdown on such operations which are believed to be happening widely across the country. The government warning follows reports that doctors in public and private hospitals in the east African nation are routinely accepting payments to perform abortions, and studies that show high rates of complications from illegal abortions.

Abortion is illegal in Tanzania except when performed to save a woman's life and is punishable by up to 14 years in jail. Tanzania has one of the world's highest maternal mortality rates, at 454 deaths per 100,000 live births, according to United Nations Population Fund (UNFPA) figures. Government officials say most of these deaths are due to abortion-related complications. Women unable to access safe abortion services may try to terminate a pregnancy themselves or turn to illegal clinics which can endanger their lives.

Jan 8th

The country’s Immigration Department  is embarking on a nationwide crackdown on illegal immigrants who live and work in the country without permits. Of late we have seen Tanzania facing influx of illegal immigrants from Ethiopia, Eritrea and Somalia who live and work in the country without legal documents. The operation intends to arrest all undocumented immigrants including those who are working without living permits.

Jan 8th

The government has said the processes for the construction of the Bagamoyo Port will not be halted and will continue. In contradiction earlier it became known that the construction of the $10 billion (about Sh22 trillion) Bagamoyo Port has been suspended. The government wants to focus, instead, on improving the capacity, performance and efficiency of the Mtwara and Dar es Salaam ports. The decisions to suspend building the Bagamoyo Port was because the multibillion project was too big; it needed more attention, a lot of planning and a major source of funding. Opposition politicians have also been complaining that the construction of such a huge project was done without consulting Parliament. President John Magufuli was forced to defend the project during last year’s election campaigns (note: this project looks smelly and reminds on the TED talk story of Peter Eigen "how to expose the corrupt" which tells about huge projects initiated by big foreign companies, in this case the Chinese,  who bribe local ministers and which projects are not really for the interest of the country)

Jan 7th

Tanzania Revenue Authority (TRA) has surpassed its revenue collection target collecting a historic of 1.4 trn/- for the month of December (2015) The 1.403 trn/- tax collection for December is equivalent to an average increase of 490bn/- that month compared to the average collections of July through to November where revenue collection averaged 900bn/- a month. (On Dec 16th a target of 1.3 trn was set)

Jan 7th

The Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development yesterday introduced a digital system whereby the government expected it will be the end of multiple allocation of land plots and at the same time curb corruption. According to the system property ownership information will be digitalised and made accessible via text messaging.

Jan 5th

Over 37,000 metric tonnes of substandard petrol supplied by Nigerian based, Sahara Energy Resources Limited, has been stopped from offloading at the Dar es Salaam port. Out of the 408 samples taken last year to test fuel imports in the country, 34 failed which equals 8.33 per cent, implying that up to 485,770 liters had been manipulated.

Jan 6th

The minister for Health and Social Welfare, Dr Ummy Mwalimu said 70% of the medicine the government supplies to hospitals and health centres did not reach patients but instead was sold secretly. The medicine supplied by the government would have special marks, expressing that anyone caught selling it would face legal action

Jan 5th

Minister of Natural Resources and Tourism, Prof Jumanne Maghembe has suspended regional forestry officials countrywide pending completion of investigation on mismanagement of government revenues.

Jan 5th

Minister of justice Dr Harrison Mwakyembe issued a stern warning against judiciary staff and state attorneys who take bribes that their days are numbered. It is no longer a secret that some judges, magistrates, state attorneys and state clerks  are accused by public for their tendency to solicit an take bribes. As such they fail to properly administer justice. If you are one of them you should change or leave because we will catch you soon he warned.

Jan 3th

A total of 28 villages in the mountain range of Same District in Kilimanjaro Region have been discovered to have big farms of khat, a plant which is classified as a narcotic. The villages at 13 wards have more than 260 hectares of farms growing khat, which is sold in different parts of the country as well as neighbouring Kenya. Due to the magnitude of the problem, defence and security agencies in Kilimanjaro Region yesterday launched a special operation to destroy all the khat farms.

Voorgaande weken!

 

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door (vervolg - week 53)

Tanzania blijft in beroering. De laatste week ook weer veel vermeldenswaardige gebeurtenissen in Tanzania. Magufuli en zijn nieuwe regering pakken de misstanden aan.

Jan 1
* According to Prof Joyce Ndalichako, the newly appointed Minister for Education, Science and Technology and Vocational Training poor inspection of schools and teachers negligence is behind the deteriorating quality of education in the country, the government. The focus of school inspections has been largely on infrastructures like classrooms and toilets rather than classroom activities. She also has directed the Tanzania Institute of Education (TIE) to speed up supply of authorized textbooks to primary schools before they reopen on January 13.
* The government has uncovered a serious breach of agreements of 49 privatised entities after conducting monitoring, evaluation, and scrutiny of individual Sale Agreements of 177 privatised entities. Dr Magufuli was irked by the revelation that investors have turned the former thriving plants into warehouses, denying jobs to the citizens. He stressed that industrialisation is the key to the development of any country.
* Health and Social Welfare deputy minister Kigwangala has urged reginal medical officers to use the electronic fiscal device. This could prevent dishonest members of staff who used to siphoning money. (Unfortunately in practise this EFD has some major problems and is not really preventing fraud.)
* President John Magufuli forced the newly appointed Permanent Secretaries in his government into signing integrity commitment warrant before leaving the State House yesterday, lest they quit the posts for which they had just sworn-in a moment earlier. “If there is anyone who feels he cannot work under the integrity commitment, should dismiss himself and vacate the State House premises right now,” said Magufuli on the podium immediately after swearing in the new executives.

Dec 30
* The government has ordered Coast Region Co-operative Union (Corecu) and Cashew Nut Board of Tanzania to bar from export over 500 tonnes of raw cashew nuts belonging to Sparkle Way Ltd until the firm pays Sh3.4 billion it owes farmers in the Coast Region.
* Tanzania Ports Authority (TPA) has unveiled yet another thievery of revenues over 11,884 containers from inland container depots (ICDs) and 2,019 car freight stations (CFSs) that were cleared at the Dar es Salaam Port without remitting government revenue. Seven workers of the Tanzania Ports Authority have been arrested over the alleged loss. Eight other TPA workers are reported to have disappeared.
* The new appointed minister for National resources and tourism Prof. Maghembe wasted no time to give Tanzania’s tourism and conservation fraternity the “Sound of Music” when he named stepped up anti-poaching operations, a clamp down on illegal logging and illegal tropical wood exports, and a boosted tourism promotion as key areas in his portfolio on which he will initially concentrate.

Dec 29
* The government expects to generate 18trn/- in tax revenue collections during the coming financial year, according to the newly appointed Finance and Planning Minister, Dr Philip Mpango. “The monies will be enough to finance budgetary requirements for meeting the development vision 2025.” The minister explained Revenue collection projections released early this year indicated a slight increase to 14.68trn/- in the 2015/16 budget, up from estimated 12.17trn/- of the dated fiscal year to offset the effects of reduced donor funding.
* Chadema Secretary General Dr Wilbrod Slaa yesterday asked the government to bring back public funds which were embezzled through the Tegeta escrow account. Harbinder Singh Sethi obtained in 2013 roughly $200 million ( Tzs 440billion/-) from Tegeta escrow account and a free power plant. In what came to be known as the Tegeta escrow scandal, Sethi, with a very warm help from former President Jakaya Kikwete, the Ministry of Energy and Minerals and the former Attorney General, Frederick Werema, was paid billions of shillings, which he didn’t deserve at all. On top of that he also got a free power plant and a huge power supply contract to Tanzania Electric Supply Company Limited (Tanesco)—with no any tender. (Here it looks likes also the censorship of the press is becoming released)

Dec 28
* A statement issued on Saturday night by the Millennium Challenge Corporation (MCC), revealed that its board will proceed to vote to release $472.8 million (Sh992.8 billion) after Tanzania met the threshold on good governance, especially on fighting corruption. On Sept 19th this grant was withhold because the US government was concerned with corruption in the country.
* Tanzania and Netherlands have started rehabilitating and expanding the country’s second largest international airport—the Kilimanjaro International Airport (KIA) at the tune of 37million Euros.The BAM International has been awarded a €37 million design and construct contract for the rehabilitation and extension of KIA, which is situated between Moshi and Arusha. (This project was already foreseen before the elections and is of main interest for tourism and the many Dutch (flower) farmers around Arusha and Moshi. Many flowers go to Aalsmeer-NL.)

Dec 27
* Arusha reports of a Sh150 million loss Tanesco incurred in Mwanga District, Kilimanjaro Region. At least 235 suspects have been arrested over the thefts by illegal connections to the Tanesco electricity network. They are also accused of vandalism.
* Tanzania Telecommunication Company Limited (TTCL) Chief Executive Officer Dr Kamugisha Kazaura said in Dar es Salaam this week that the plan will increase the National ICT Broadband Backbone (NICTBB) capacity covering 7500km by four times to improve connectivity and accessibility. (Earlier also Rwanda started with the settlement of a better ICT infrastructure)
* Police at Tunduma border post have impounded more than 5,000 logs suspected to be smuggled from the neighbouring Zambia, though the consignment bore no official document showing the place of original. The seizure follows the ongoing investigations to establish origin of 31 illegal log containers worth Sh310m destined for China impounded last month at the Dar es Salaam Port.

Nieuws van voorgaande weken

Revolutie in Tanzania - Magufuli pakt door!

[22 december 2015]
Tanzania heeft sinds enige maanden een nieuwe president en sindsdien is de beer los: grote schoonmaak in het land! John Pombe Magufuli, veelal kortweg ‘JPM’ genoemd, haalt de bezem door de corrupte instituties in het land.


Dat levert niet alleen bijzondere acties op, uitgevoerd door een ineens echt naar de regels en wetten kijkende overheid, maar het heeft ook direct enorm veel neveneffecten en consequenties. Zo is er ineens een flink tekort aan onderwijzers, doordat een paar duizend Keniaanse onderwijzers vertrekken: ze hebben altijd op privé-scholen zonder werkvergunning gewerkt.
Vaak zijn de gevolgen van de veranderingen bijna te zot om waar te zijn. Zo was er een klep in een stuwdam stuk, vijftien jaren lang! De reparatie kostte nu uiteindelijk ongeveer 100 dollar. Eindelijk is er weer water in het meer!

De neushoornstroperij lijkt eindelijk ook te worden aangepakt: een groep Chinezen kan 20 jaar gaan brommen in een Tanzaniaanse gevangenis.

De nieuwe aanpak levert ook heel concreet geld op voor de Tanzaniaanse overheid: in november al 50% meer belastinginkomsten!

GoTanzania blijft de ontwikkelingen volgen, mede dankzij haar eigen ‘correspondent’, Herman Erdsieck, bij MamboViewPoint.

Lees hieronder verder in de onvertaalde kalender met maatregelen en gebeurtenissen in Tanzania.

- - - - - 

Dec 19 
* The valve in the irrigation dam in Sunga ward which was broken, lacking a $ 100 repair, for over 15 years and not repaired due to bad leadership. Now, within a month after regime change, it is repaired by local initiative and the lake is full of water again! (Although this is no shocking world news it shows how the new directions reached and are supported also the rural area's)
* Private schools and colleges will face a serious shortage of teachers with effect from next academic year following a massive (few thousands) departure of foreign (mainly Kenyan) teachers lacking work permits which are not granted or too expensive ($ 2,500) and required according a new law introduced before the elections. (no signs for a solution yet)

Dec 18 
* Authorities move to curb tanzanite smuggling 635bn/- ($ 302 million) worth of gemstones smuggled out without paying tax.
* Tanzania has sentenced four Chinese men to 20 years in jail each after they were convicted of smuggling rhino horns, part of a crackdown in sub-Saharan Africa on lucrative illegal poaching of protected wildlife. Earlier also a Chinese lady was jailed for smuggling ivory. (Before never people where caught for such issues; it was generally known that the son of the former president Kikwete once escaped from death sentence in China for dealing in drugs and since then he worked close together with the Chinese in smuggling of ivory and rhino horns. )
* Civil servants who want to leave the country have to show they have permission from their chief and they did not pay their ticket from public fund.
* Tanzania Food and Drugs Authority (TFDA) has seized 1.6 tonnes of counterfeit foods and beverages in a joint operation with Interpol. Dec 17th The head of the PCCB (anti-corruption office) by name of Hosea is sacked because of inefficiency and also 4 employers who went abroad without permission were sacked. The massive bribery revealed recently at the Dar es Salaam Port and Tanzania Revenue Authority (TPA), one can say, justifies the drastic move against , as it depicted PCCB as an outfit that was sleeping on the job.

Dec 17
* The former minister of tourism appeared to have misused his office where money disappeared. Dec 17th The institution of the "Uhuro torch" (freedom torch) abolished. This was a fossil from the Nyerere time used to collect money for the party which was "forgotten" and ended in sucking off civilians and companies for the sake of private pockets. 
* Tanzania Revenue Authority (TRA) has embarked on training Chinese business community on taxationlaws and regulations to promote revenue collections among the mainly business community. (Chinese business men were used to avoid paying taxes.)

Dec 16 
* The newly appointed Tanzania Revenue Authority (TRA) acting Commissioner General, Dr Phillip Mpango, was breaking the record in revenue collection.
* According to President Magufuli, revenue collection for this month was likely to go beyond Sh1.3 trillion, which is an increase of about Sh450billion. 
* Chief Justice Mohamed Chande Othman called on the newly admitted advocates to adhere to professional ethics while defending their clients and refrain from malpractices that tarnish the image of the judiciary.

Dec 15 
* The government is going to effectively implement procurement procedures to block all alleys that have been used to embezzle public funds and leave the government unable to serve ordinary Tanzanians. Dec 14th Malpractices are abandoned that ministries are "purchasing a pen" at Sh10,000 while the actual price is only Sh1,000.

Dec 13 
* High ranking retired and serving government officials in Oysterbay are leading a move to shoot down the plan to allow construction of high-rise commercial and residential buildings in the Dar-coastal area which caused a lot of land speculation.

Dec 11 
* Tanzania: Govt Draws Up Rules for Private Operators On Railway Service (earlier this was blocked by MP's and ministers who owned truck and bus companies) Dec 11th 1400 NGO's are closed and another 1400 have to prove within 2 weeks they are doing something that matters. (general is known that those NGO's are misused to get AID funds for private use)
* 19 New ministers and 15 new deputies inaugurated on 15 ministries; about half of the size of the former government. After the ceremony the new sworn ministers hurried to bring surprise visits like Magufuli did before. Dec 10th According to a study of the World bank an annual $ 157 million government revenues disappeared at Dar port by corruption cartels.

Dec 9 
* Cleaning day instead of Liberation parties. Many activities in the whole country and leaders calling around to encourage people to take part.
* The ruling party CCM is happy with the ethical drive of JPM and declared full support for the new head of state. Dec 8th During a visit to a cement factory in Tanga Magufuli announced to cut the cement price with 60% to encourage building activities. Also a rope factory is visited to see why they were not producing anymore.

Dec 7 
* JPM has sacked the head of Tanzania's ports authority and the top official in the transport ministry, part of a campaign to root out corruption and inefficiency.

Dec 5 
* 7 officials from Tanesco are dismissed

Dec 4 
* After a renewed visit to the port new reports show that not just 340, but more than 2,300 containers have been cleared without tax payment since March 2014. Unknown sources say another big businessman who is involved in this container scandal by name of Patel escaped to India.
* On district level many "empty" projects like building roads are found which are in reports but actually not done Dec 4th Investigation with a TRA official involved in the container scandal learned that he had 73 houses and a bunch of buckets filled with millions of cash money

Dec 3 
* President John Magufuli asked country’s financial institutions to focus on supporting small and medium enterprises (SMEs) so that that they can grow economically.

Dec 2
* Announced that the current system lacks accountability thus the President is trying to establish a new one that will see all public servants accountable. T’S time up for the local private sector to complain  against lack of government support to become productive and control the economy

Dec 1 
* $6 million appeared to be paid as consultancy fee to civil servants who arranged a $600 million loan from the Standard bank to the government.

Nov 30 
* Unknown sources are telling that Magufuli closed the "ministry for food" which was established by the former president Kikwete and which supplied food for the president and his guests.

Nov 29
* New concept "Rwandanisation" introduced as being the process to a durable economics and better wealth for everyone.

Nov 28 
* Another 3 TRA officials dismissed for container case.

Nov 27 
* A cross-section of analysts and academicians yesterday advised President Dr. John Pombe Magufuli to ‘overhaul’ the existing system of government, in order to improve performance in the government and to increase revenues and decrease the donor dependency syndrome.

Nov 26 
* 31 containers with illegal logs for China were confiscated ar DAR airport.
* 6 civil servants were put in custody since they were too late in a meeting
* After a visit to the harbour from prime minister Majaliwa 6 officials including the general commissioner of the TRA are suspended over a graft where 327 containers disappeared (went outside the customs leaving $40 mil tax unpaid) from inland stores. The civil servants were arrested waiting for investigation on their assets if they correspondent with their salary. Other sources were mentioning that also a big industrial from Azam is involved and that also a sun of Kikwete is arrested in this matter.

Nov 25 
* In appeared that in general 48% of the income from civil servants came from their salary and 52% from sitting allowances. Many meetings were organized far from the office and abroad and seen as a paid holiday.

Nov 24
* Instead of an independence party the money is spent for "clean-up" activities to prevent Cholera and other. Nov 24th Tanesco forms taskforce to trace an disconnect all illegal connections.

Nov 22 
Magufuli administration is set to completely overhaul the running of Tanzania

Nov 21
* No more sitting allowances, that also applies to MP’s.
* Many promises in inauguration speech Magifuli, the days of the corrupt and lazy bureaucrats are numbered. Alarm bells must be ringing in the executive suites of national power company TANSECO, Tanzania Railways including TAZARA, the Tanzania Revenue Authority, and notably Air Tanzania The president’s assertion that he will give those four parastatals “special attention"
* President Magufuli chose a new Prime Minister Majaliwa we haven’t heard of before, a guy with reputation for hard work and no corruption all the big guys we expected could be PM have been let wondering what hit them.
* Instead of a 50 person delegation to a common wealth meetingonly 4 persons were allowed to go.
* No more 1st class and business class travel for all officials except President, Vice, and Prime Minister.
* No more workshops and seminars in expensive hotels when their so many ministry board rooms available. It appeared to be a major setback for the  hospitality industry (Dar-Bagamoyo) which is mainly owned by civil servants. (note: Also former president Kikwete established a huge conference centre in his hometown Bagamoyo and which should provide him with income after his presidency)

Nov 20
* The election promise is renewed to establish a special court that will squarely deal with corrupt public officials who were making life difficult for most of poor Tanzanian.
* Any public servant that will be implicated in corrupt deals will be sacked even before being prosecuted in the special court.
* There will be free education from primary to secondary schoolbeginning January 2016.
* Gifts which were given to MP's were confiscated and transferred to the main hospital to cover costs for improvement Nov 20th Going to officially open parliament President Magufuli didn’t go by plane, drove the whole 600 km from Dar to Dodoma andreduced the size of the presidential convoy, and the size of presidential delegation that travels with him

Nov 19
* 274 contracts from firms who were privatized in 2012 are reviewed Nov 18th Massive demolishing of illegal structures on public land started in Dar. (note: what is missing here is a kind of support for the affected people)

Nov 17 
* TASAF executive officers found guilty on fraud with funds for the poor

Nov 16 
* Kenyan president is losing support in polls over corruption Nov 16th Magufuli orders reinvestigation in an 7 year old murder case were evidences were vanished.

Nov 15
* Kenyan president loosing support in polls over corruption

Nov 14
* Bank of Tanzania adapts ban on foreign travel

Nov 13 
* Parents arrested from 14 year old girl for marrying paying 11 cows for dowry. Also headmaster who was bribed 0.5 million Tzs to get her of the register of the school
* New rule to close pharmacists just outside hospitals and to bring more pharmacist in the hospitals and to

Nov 12 
* Nigerian Drug baron and pastor arrested living in Tanzania

Nov 11 
* Police officer dismissed; Facebook movie from him demanding and getting bribe in Tanga went viral and the officer was dismissed.

Nov 10
* Surprise visit at main hospital, directors were dismissed and hospital organized next day a start of a "clean up"

Nov 9th
* Surprise visit to TRA from Magifuli; 10 civil servants appeared not to be at work

Nov 8
* All foreign travels cancelled from civil servants; Also all governmental hardtops will be replaced with smaller ones off Jan 2016

Nov 7
* New president Magufuli in charge 
* New female Vice President Samia Saluhu Hassan attracted many voters. Her key promise is to bring clean drinking water

Volkskrant: President Tanzania gaat straat op om vuil op te ruimen

[10 december 2015] 
"De nieuwe Tanzaniaanse president John Magufuli is de straten opgegaan van de hoofdstad Dar es Salaam om vuil op te ruimen. Verbaasde inwoners van de stad zagen hoe hun staatshoofd bij het regeringsgebouw straatvuil weghaalde. Magufuli, die in oktober werd gekozen, had de Tanzanianen opgeroepen de straten schoon te maken op Onafhankelijkheidsdag."


Tot nu toe niet of nauwelijks aandacht in de Nederlandse media voor wat er in Tanzania allemaal gaande is. Eergisteren stuurde GoTanzania dan eindelijk maar eens een bericht naar de Volkskrant: neem alsjeblieft notie van wat er daar gebeurt! Niet alleen maar is het al een doel op zich om eindelijk een GOED NIEUWS te kunnen opnemen in je krant, bovendien is het heel belangrijk dat de wereld hier notie van neemt. Laat hiermee een 'nieuwe lente' starten!
Spreekt ook al voor zich, dat Magufuli, de nieuwe Tanzaniaanse president, een stuk veiliger zal zijn, als de hele wereld toekijkt op wat er gebeurt. 

Lees het artikel in de Volkskrant in zijn geheel. En lees ook het uitgebreide artikel op de opinie-website 'This is Africa'

'Kinderen zonder thuis' - praktische gids over projecten met kinderen

[9 december 2015]
De Nederlandse afdeling van het Better Care Network heeft vorige week een informatieve gids uitgegeven, genaamd ‘Kinderen zonder thuis’, waarin ingegaan wordt op vragen en dilemma’s rondom het helpen en ondersteunen van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Natuurlijk ook super relevant voor toekomstige vrijwilligers.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden moeten het stellen zonder veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden Nederlanders bekommeren zich om het lot van deze kinderen en willen graag iets voor hen doen. Is een kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen?

De zorg die ten grondslag ligt aan het uitbrengen van ‘Kinderen zonder thuis’ hangt nauw samen met een aantal nog steeds breed levende veronderstellingen van mensen in de westerse wereld over het leven van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Vaak hangen veronderstellingen ook met onbedoelde of onbewuste vooroordelen samen. Een erg in het oog springende is de term ‘weeskind’. In de praktijk zijn de meeste kinderen in weeshuizen in ontwikkelingslanden vaak geen wees. Het is sowieso beter de term ‘kinderhuis’ te gebruiken in plaats van de term ‘weeshuis’.

De relatie tot vrijwilligerswerk komt in ‘Kinderen zonder thuis’ zeer prominent naar voren. Veel vrijwilligers hebben onvoldoende notie van de situatie waar zij uiteindelijk hun vrijwilligerswerk in gaan doen. Schrijfster Mirjam Vossen, benoemt in het aparte hoofdstuk over vrijwilligerswerk een aantal vereisten, waaraan voldaan moet worden. De gids gaat in op hechtingsproblematiek, kennis en ervaring van de vrijwilliger, goede formuleren van taken en de juiste voorbereiding.

De gids is online te downloaden en is ook in papier te bestellen bij het Better Care Network Nederland. Wij zijn van mening het boekje verplichte kost is voor dat alle vrijwilligers die van plan zijn een kinderproject gaan doen in een zogenaamd ontwikkelingsland.

[Dit artikel is ook geplaatst op de website van Volunteer Correct]

CCM wint wederom Tanzaniaanse verkiezingen - Magufuli nieuwe president

[3 november 2015]
“Met een onverwacht grote marge zijn de presidentsverkiezingen in Tanzania gewonnen door John Magufuli, kandidaat van de al sinds de onafhankelijkheid regerende Partij van de Revolutie (CCM). Magufuli, gisteren 56 geworden, kreeg 58 procent van de stemmen; oppositiekandidaat Edward Lowassa 40. Chadema, de leidende partner in de coalitie van oppositiepartijen, betwist de rechtsgeldigheid van de uitslag. In het semi-autonome Zanzibar werd de stembusgang eerder deze week al ongeldig verklaard.”
De NRC  is de enige Nederlandse krant met berichtgeving over de Tanzaniaanse verkiezingen van vorige week.

Je zou het ook als een compliment kunnen beschouwen: als het echt ‘nieuws’ zou zijn, hier in Nederland, dan zou dat hoogstwaarschijnlijk samenhangen met rumoer, dreiging, extremisme of zelfs oorlog. Maar schijn is toch wel wat bedrieglijk. Ook al is Tanzania een vreedzaam land, toch is er heel wat te zeggen en te schrijven over deze verkiezingen. En het resultaat.

Verkiezingen in Tanzania gaan over personen en macht. Veel minder over partijen en programma’s. De feitelijke programma’s zijn niet van primair belang; de meeste mensen kennen deze programma’s nauwelijks. De kandidaat van de verenigde oppositie, voornamelijk Chadema, was degene die de interne strijd om de kandidaatstitel in de leidende regeringspartij CCM had verloren. Hij is vervolgens door de oppositie binnengehaald om dáár de presidentskandidaat te worden.
De situatie draaide daarmee diametraal. Het belangrijkste speerpunt bij verkiezingen in Tanzania is machtsmisbruik. De CCM wordt (standaard) beticht van corruptie. Wie wordt echter de leider van de oppositie? Een bij de regeringspartij uitgerangeerde partijbons, Lowassa, met een nogal uitgebreid corruptie-‘track record’. En diezelfde regeringspartij stelt een kandidaat aan, Magufuli, die juist een redelijk smetteloos blazoen heeft opgebouwd als minister in de vorige regering. Mede door toedoen van deze minister is Tanzania erg druk met de aanleg van geasfalteerde wegen in het land.
Zo ontstond de idiote situatie, dat de “corrupte partij” met een ‘integere kandidaat’ kwam en de “integere partij” met een ‘corrupte kandidaat’.

De oppositie, die deze verkiezingen verloor, heeft de meeste aanhang in de grote steden. Daar was het redelijk onrustig, vorige week, zonder dat het tot uitbarstingen leidde. Er is, ook volgens de internationale waarneming, weer veel misgegaan bij deze verkiezingen. Het lijkt erop, dat de nieuwe president, Magufuli, zelf wel een meerderheid van de stemmen heeft gekregen. De Tanzanianen hebben echter 2 stemmen uitgebracht: een voor de president en een voor een regiogebonden parlementslid. Het is niet ondenkbaar dat verkiezingsfraude heeft bewerkstelligd, dat bij dit deel van de verkiezingen de oppositie ten onrechte heeft verloren. Op Zanzibar (semi-autonoom) dreigde de oppositie te winnen en zijn toen maar preventief de verkiezingen ongeldig verklaard. Wordt vervolgd.

Toch is er hoop in Tanzania: Magufuli heeft aangekondigd echt in te gaan zetten op corruptiebestrijding. Wat er feitelijk van terecht gaat komen, dat moet je dan maar weer afwachten. Als de macht eenmaal binnen is, dan verdwijnen beloftes vaak weer als sneeuw voor de zon.

Mijn informant uit Tanzania vertelde mij tot slot nog een anekdote: de oppositie had als symbool het V-teken met twee vingers. Twee dagen voor de verkiezingen is de regeringspartij in een afgelegen stadje bij alle voor de verkiezingen geregistreerde vrouwen langs gegaan en heeft hen daar verteld dat dit V-teken staat voor verkrachting: de oppositie was van plan hen te verkrachten en als de oppositie aan de macht zou komen, dan kunnen de vrouwen daar dan verder niets tegen doen. In dit stadje stemden vervolgens zo goed als alle vrouwen op de regeringspartij.

(De verkiezingsresultaten)

GoTanzania gaat weer projecten opzoeken in Tanzania

[5 oktober 2015]
Op 6 januari 2016 gaat GoTanzania weer op pad. Het land van bestemming hoeft geen nadere toelichting. Het doel is wederom: op zoek naar mooie ontwikkelingsprojecten, waarbij ook sprake is van inzet van vrijwilligers. Ergo: projecten waaraan je als vrijwilliger in Tanzania een bijdrage kunt leveren. In mei, juni en juli heeft GoTanzania in Tanzania al een aantal prachtige projecten leren kennen. Kijk hiervoor verder op de pagina ‘GoTanzania Netwerk’.
Bij de komende reis worden onder meer projecten in het noordwesten van Tanzania, de streek rondom het Victoriameer, bezocht. Bovendien wordt in Moshi, in de Kilimanjaro-omgeving, geïnventariseerd welke vrijwilligersprojecten zich positief onderscheiden in het grote aanbod van mogelijkheden in die omgeving. Het noordoosten van Tanzania is niet voor niets een zeer aantrekkelijke omgeving voor vrijwilligers uit Europa en Nederland: dagelijkse vluchten vanuit Amsterdam, veel verschillende projecten en uitgebreide toeristische attracties in de omgeving.

Kilimanjaro
Moshi is een overzichtelijk en sfeervol stadje aan de zuidelijke uitlopers van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika en tevens de hoogste vrijstaande berg ter wereld. De top van de Kilimanjaro is ook de hoogste plek ter wereld die je “wandelend” kunt bereiken. Dus zonder dat je een bergbeklimmer bent. Een spectaculaire ervaring is het, deze tocht van vijf of zes dagen. Kilimanjaro International Airport is een goed half uur verwijderd van Moshi. Moshi en het 80 kilometer westwaarts gelegen nog wat grotere Arusha zijn de ‘hoofdsteden’ van het safari-toerisme in Noord-Tanzania: de grote wildparken liggen op enige uren rijden en de grote safari-bedrijven hebben veelal hun hoofdkwartier in deze steden. Tot slot ligt ook nog eens het lounge-eiland Zanzibar ‘om de hoek’: een dagtocht per bus en boot of slechts een half uurtje vliegen met een lokale vliegmaatschappij (nog flink betaalbaar ook).
In Moshi bevinden zich dan ook veel ontwikkelingsprojecten, want hoezeer ook geldt dat er hier veel toeristisch verkeer is, de bevolking is erg arm en er zijn veel lokale en vanuit het buitenland georganiseerde projecten, waarvan de eigenaars met graagte uitzien naar vrijwillige inzet vanuit ‘het westen’. Veel grote, internationale ‘vrijwilligerswerkbedrijven’ organiseren hier projecten, vooral mikkend op de ‘voluntourism’-mix. De lokale agentschappen bieden echter vaak projecten, die zich kunnen onderscheiden op kwaliteit én op prijs. GoTanzania gaat in Moshi zijn licht opsteken ten behoeve van het vergroten van de keuzemogelijkheden voor aanstaande vrijwilligers om het juiste (en betaalbare) project te kiezen.

Victoriameer
De ontdekkingstocht in het noordwesten, vanuit de stad Mwanza aan de zuidoever van het Victoriameer, gaat naar een viertal specifieke projecten. GoTanzania bezoekt daar drie projecten met een Nederlandse basis en één Amerikaans project in Musoma, 100 kilometer ten noorden van Mwanza.
Ten eerste wordt in Sengerema, een stadje ietsje ten westen van Mwanza het Sengerema-project bezocht. Sengerema heeft als missie het bevorderen van ondernemerschap en het begeleiden van startende ondernemers. Op deze manier kunnen kansarme jongeren hun eigen bedrijf op poten zetten. De organisatie is hier al zo’n 10 jaar mee bezig en behaalt prachtige resultaten. GoTanzania gaat kijken, hoe dit in Sengerema wordt aangepakt.
Vervolgens gaat GoTanzania op bezoek bij Upendo Daima, dat 15 jaar geleden in Mwanza is opgezet door Marga van Barschot. Upendo Daima is een straatkinderenproject. Grote groepen kinderen komen perspectief- en schoolloos op straat terecht. Upendo Daima vangt ze op en zoekt naar mogelijkheden om ze weer met hun (extended) familie te herenigen, als dat nog mogelijk is, en ook weer naar school te brengen.
Tukutane Tanzania, ook in Mwanza, is opgezet door Anne Kuijs. Zij heeft een uitgebreid netwerk op poten gezet en intermedieert tussen vrijwilligers uit onder meer Nederland enerzijds en zorginstellingen, scholen en ziekenhuizen in Mwanza. Ze beschikt ook over accommodatie voor de vrijwilligers.
Tot slot gaat GoTanzania naar Musoma, waar de Amerikaanse organisatie Global Resource Alliance is neergestreken. Global Resource Alliance zet veel verschillende projecten op om dorpen die flink te maken hebben met armoede, honger en ziekte te helpen. Het gaat daarbij om het installeren van waterpompen, herbebossingsprogramma’s, gebruik van zonne-energie, ondersteuning bij agrarische projecten, ziektebestrijding en kinderhulp.

Natuurlijk gaat GoTanzania op deze website weer uitgebreid over deze projecten verhalen vertellen. De reis zal zijn van 6 januari tot 19 februari 2016.

Mirjam Vossen: 'Media, wees positiever over Afrika'

[17 mei 2015]
Het stereotype beeld van kinderen met hongerbuikjes komt nauwelijks nog voor in Nederlandse kranten. Toch dragen dagbladen ten onrechte bij aan het wijdverbreide idee dat er geen vooruitgang is in ontwikkelingslanden. Dat stelt promovenda Mirjam Vossen (1965), die de berichtgeving van de afgelopen jaren in zeven landelijke en regionale kranten analyseerde. In de Volkskrant vond ze twee maal zo vaak artikelen over problemen in ontwikkelingslanden als over vooruitgang. Meer positieve berichtgeving is gerechtvaardigd, vindt ze.
Lees het interview met Mirjam Vossen op de website van de Volkskrant. 

GoTanzania: alle projecten op de kaart!

[6 mei 2015]
Nieuw op GoTanzania: alle projecten met Google Maps op de kaart.

Op dit kaartje kun je zien, waar de vrijwilligerswerk aanbiedende organisaties zich in Tanzania bevinden. Ook richting het zuidwesten zijn projecten te vinden, maar duidelijk is wel, dat het merendeel van de projecten zich bevindt in de buurt van Arusha en Moshi en op Zanzibar. 

Arusha en Moshi zijn de belangrijkste plaatsen voor toerisme dat is gericht op de wildparken en op de beklimming van de vulkanen Kilimanjaro en Mount Meru. Omdat deze plaatsen van oudsher dus al gericht zijn op buitenlandse bezoekers, is daar ook de markt voor vrijwilligerswerk de afgelopen decennia flink gaan groeien. Dit is wereldwijd ook één van dé spots voor 'voluntourism': het combineren van Serengeti-safari, beklimming van de Kilimanjaro, en ook nog relaxen op Zanzibar, met een vrijwilligerswerk-project. 
Als ze verder inzoomt op het kaartje (klik op het kaartje en je gaat naar de GoogleMaps-omgeving), dan zie dat je twee 'wolken' op het kaartje uit een enorm groot aantal projecten bestaan. Ieder project is ook aanklikbaar met de link naar de specifieke organisatie, die natuurlijk ook deel uitmaakt van de GoTanzania-database

'Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden is lang niet altijd zo positief'

[13 maart 2015]
Kwetsbare kinderen in verre landen helpen bij wijze van vakantiebesteding en zelfontplooiing? 'Voluntourism' is niet altijd zo positief als het klinkt, stelt Isolde de Groot.
De groeiende belangstelling voor het doen van vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden heeft de afgelopen jaren geleid tot een heuse vrijwilligersindustrie. Deze industrie wordt ook wel aangeduid als 'voluntourism'.

Lees het gehele artikel op de website van Het Parool

 

Verborgen paradijs in Usambara bergen

[9 maart 2015]
In de East African Business Week trof ik een mooi artikeltje over de overweldigende schoonheid van de Usambara-bergen in het oosten van Tanzania. Als je bij Mombo - aan de weg van Arusha/Kilimanjaro naar Dar Es Salaam - omhoog gaat, de bergen in, dan ga je op in een prachtige groen berglandschap. Lushoto is het stadje in het hart van de Usambara-bergen. Het stadje is gesticht door Duitse kolonialen in de 19e eeuw, Wilhelmstal heette het toen. 

Reis je nog een paar uren verder, dan kom je in het dorpje Mambo en op de laatste bergtop van Usamabara ligt Mambo Viewpoint. Een door een Hollands stel, in samenwerking met de lokale bevolking, opgebouwde lodge. Eén van de mooiste plekjes op de wereld.
In mei gaat schrijver dezes daar naartoe voor een hele maand, om te werken aan een lokaal project. 

Lees het East African Business Week-artikel online

'Afrika kan honger uitroeien binnen tien jaar'

[7 februari 2015]
Sommige Afrikaanse economieën zijn bij de snelst groeiende ter wereld, maar honderden miljoenen Afrikanen leven nog altijd onder de armoedegrens. Honger blijft een groot probleem voor het continent. Toch geloven experts dat die binnen tien jaar is uitgeroeid.

Voedselzekerheid was een van de belangrijkste discussiepunten op de 24e top van de Afrikaanse Unie (AU), die dit weekend in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba eindigde.
Het thema werd besproken binnen het bredere kader van Agenda 2063, de ontwikkelingsagenda die uitstippelt waar Afrika binnen een halve eeuw moet staan.

Lees verder op de website van Mondiaal Nieuws

Volunteer Correct's project Kaapstad gaat van start

[1 februari 2015]
Morgenochtend 9.45 uur in de trein; morgenmiddag 14.40 in het vliegtuig: off to Cape Town! Het project gaat over paar dagen van start: Project Cape Town. Wat we gaan doen? Lees het op de website van Volunteer Correct

De afgelopen weken druk doende geweest het (aanbod van) vrijwilligerswerk in Kaapstad in kaart te brengen, gewoon met webonderzoek. Hieruit kunnen we wat handvatten halen: bekijken welke organisaties we kunnen benaderen met het oog op de te onderzoeken vraagstukken.

We zijn met een projectgroep van 12 man/vrouw. Allemaal op de één of andere manier gefascineerd door hoe internationaal vrijwilligerswerk momenteel ter discussie staat. Ons uitgangspunt is: er is verschrikkelijk veel aan de hand (het is aanbod- in plaats van vraaggericht; het kost veel te veel geld; het gaat ten koste van de mensen (vooral: kinderen) voor wie het ten gunste zou moeten zijn, etc.), maar het kán ook ethisch en maatschappelijk verantwoord en gewoon ‘goed’ zijn. Wat gaat er fout? Waar gaat het wél goed? Wat kunnen we leren van de praktijk? Welke organisaties doen het goed, welke fout? Kán vrijwilligerswerk ook verantwoord in combinatie met toerisme worden georganiseerd?

makingadifferenceHet aardige is vooral ook het participerend observerende van het geheel. Althans: voor mijzelf! Ik doe dit natuurlijk ook gewoon omdat….. ik het geweldig interessant en leuk vind! Kaapstad moet zelf ook geweldig zijn. Zoals een jaar geleden de Kilimanjaro, zo zal ik straks ook de Tafelberg beklimmen. Potdorie, het is 30 graden in Kaapstad! En na afloop van het project (21/2) ook nog een weekje de Garden Route in een huurautootje, samen met een goeie vriend, die speciaal hiervoor voor een weekje naar het zuiden van Afrika komt! Ik ben gewoon jaloers op mezelf! ;-)
Ook op mijn weblog zal ik uitgebreid verslag doen van mijn ervaringen.

De mensen van Volunteer Correct (Brechtje, Reinier en Kuba) zoeken nog naar de laatste voorwaardelijkheden om het project zo compleet en degelijk mogelijk te kunnen bekostigen. Zie ook het crowdfunding-initiatief voor Project Kaapstad op CineCrowd. Het zou wel zo leuk zijn, als de grote documentaire-film, het ultieme doel van dit project, een zo prachtig en belangwekkend mogelijk product wordt. En dat ik straks ook trots ben, dat ik er een bijdrage aan heb geleverd.
Mijn volgende bericht is vanaf zo’n 14.000 kilometer vanaf Groningen!

(Bericht van de redactie van GoTanzania, Niko Winkel)

 

"Tanzania beschermt albino's tegen toverij"

[15 januari 2015]
De regering van Tanzania doet traditionele toverdokters in de ban. Dat moet een eind maken aan de macabere praktijk van het ontvoeren en vermoorden van albino's. Die worden aan stukken gesneden zodat hun huid en lichaamsdelen vermengd met kruiden en wortels kunnen worden gebruikt voor toverdrankjes en amuletten die klanten geluk en voorspoed moeten brengen. 
Lees het hele artikel op de website van De Volkskrant.

 

Albino's kidnappen: het gebeurt nog steeds

[9 januari 2015]
Voor veel mensen in vooral Noordoost-Tanzania rust er nog steeds een vloek op albino's. Ze worden uitgesloten en in extreme situaties ook vermoord. Sinds 2000 zijn er al 74 albino's vermoord. En wat helemaal bizar is: veel mensen denken dat lichaamsdelen van albino's toverkracht hebben. Zo lopen er dus albino's rond met één arm. 

Juist deze week is er weer eens een albino-kind gekidnapt. Gelukkig zijn de daders allemaal gepakt. Daartussen dus vader en andere familieleden van dit kind! 

"Tanzanian police said on Wednesday they had arrested 15 people following the kidnap of an albino girl in the north of the country, where albino body parts are sold for witchcraft. Three members of the four-year-old girl's family were among those arrested, including her father and two uncles" (lees verder)

Under The Same Sun zet zich in voor de belangen van albino's.
Online kun je ook nog kijken naar 'Fear & Loathing: Albino Africans Survival in Tanzania' (documentaire)

Maasia-markt in Arusha tot de grond toe afgebrand

[24 december 2014]
Ik las zonet online dat de Maasai Markt vlakbij Clocktower in Arusha een maand geleden tot de grond toe is afgebrand. Tragisch!!
Het was een echte toeristenmarkt. Als mwzungu (blanke) kon je er niet ontspannen naar de Maasai-snuisterijen en schilderijen kijken zonder je continue belaagd te weten én schuldig omdat je al die toeristenspullen helemaal niet mee wilt nemen (of althans: veel te weinig in hun ogen). 

Maar een geweldige kleurrijke uitstalling was het wel. Ik hoop dat het weer opgebouwd kan worden. 
Hier zijn enige links naar nieuwsberichten over de brand: ATC, The Citizen, Our Tales From Tanzania

 

Dagblad van het Noorden: 'Leugens en bedrog in het weeshuis'

[16 december 2014]
Vorige week waren de noordelijke dagbladen aan de beurt: een twee pagina's groot artikel over de verdorven toestanden in weeshuizen in Cambodja. De artikelen in de landelijke dagbladen werden nog eens dunnetjes overgedaan. 
Hoe worden de naïeve toeristen om de tuin geleid: "Chan Sinet was vijftien jaar toen ze een brief moest schrijven aan Japanse donateurs. Ze schreef dat ze gelukkig was, veel leerde en elke dag goed te eten kreeg. Ook schreef ze dat ze blij was dat ze in een weeshuis kon opgroeien. Als de gulle gevers langskwamen, lachte ze zo vrolijk mogelijk en liet ze hen haar net opgeruimde kamer zien. Soms voerde ze samen met andere weeskinderen een traditionele dans op. "Die hadden we dan op verzoek van de directeur ingestudeerd", vertelt ze. (..) Ze werd gedwongen te liegen. In werkelijkheid was haar leven een regelrechte hel."

Deze artikelen zijn allemaal nog gevolg van de Unicef-campagne 'Children are not tourist attractions'. Het tragische verhaal van Somaly Mam wordt in een kader uiteengezet. Zij was een rolmodel: vroeger misbruikt in Cambodja, later vanuit het westen actie ondernemend tegen de misbruikpraktijken. Maar wat bleek: ze had haar trieste jeugd zwaar overdreven ten behoeve van haar missie tegen het misbruik. Inmiddels is zelfs haar stichtiing opgeheven

Je kunt het gehele artikel ook op de website van Leeuwarder Courant lezen. Moet je wel even jezelf aanmelden, dan kun je 10 artikelen gratis lezen online. 

Transparency International: nog steeds veel corruptie in Tanzania

[5 december 2014]
Tanzania is flink getransformeerd sinds het afhankelijk werd. Er is een meerpartijen-democratie met sterke economische groei. De regering heeft stappen gezet richting beter bestuur en anti-corruptie door haar ‘National Anti-Corruption Strategy en het bijbehorend actieplan. 
Hoewel dee gevestigde media zich presenteren en een maatschappelijk middenveld zicht heeft gevormd, gelden er nog steeds van regeringswege opgelegde beperkingen, die bemoeienis met de corruptie belemmeren. Corruptie heerst nog en is vooral ook van belang in het licht van de groeiende industriële activiteit. Corruptie zowel binnen het publieke als het private domein houdt tegen dan de bevolking voldoende kan profiteren van de groei als gevolg van gebruik van Tanzania’s natuurlijke bronnen. 
Lees het gehele rapport over Tanzania online bij Transparancy International