Doingoood: "Scholen belemmeren studenten om op buitenlandstage te gaan"

[1 oktober 2016]
Oprichtster van de vrijwilligerscentrale Doingoood, Ineke van Huuksloot, doet ervaringen op met scholen, die niet goed meewerken aan de wens van studenten om in een ontwikkelingsland een stage te volgen. En dat terwijl met de mond wel degelijk een 'internationaliseringsbeleid' wordt gestimuleerd. Lees het artikel van Ineke van Huuksloot.

Scholen belemmeren studenten om op buitenlandstage te gaan
Ondanks het advies van de Onderwijsraad, om internationalisering in het onderwijs ambitieuzer aan te pakken, blijken veel scholen nog niet klaar voor een concrete stap naar internationalisering als integraal onderdeel van het onderwijs. Studenten die op buitenland stage willen moeten soms behoorlijke hindernissen nemen om hiervoor medewerking van hun onderwijsinstelling te krijgen.

Regelmatig hoor ik van studenten dat de school niet positief staat tegenover buitenland stages. Scholen raden studenten, in sommige gevallen, een buitenland stage zelfs af. De school vindt het dan teveel rompslomp om studenten (op afstand) te begeleiden gedurende de buitenland stage. Voornamelijk MBO opleidingen zijn vaak (nog) niet toe aan het stimuleren van hun studenten om zich internationaal te oriënteren op een stage. Dit staat in schril contrast met de voortvarendheid van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dat juist heel daadkrachtig is bij het erkennen van buitenlandse stageplaatsen als geschikte leerplaats voor MBO studenten.

Lees verder op de website van Doingoood.


« Terug naar nieuwsblog