'Kinderen zonder thuis' - praktische gids over projecten met kinderen

[9 december 2015]
De Nederlandse afdeling van het Better Care Network heeft vorige week een informatieve gids uitgegeven, genaamd ‘Kinderen zonder thuis’, waarin ingegaan wordt op vragen en dilemma’s rondom het helpen en ondersteunen van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Natuurlijk ook super relevant voor toekomstige vrijwilligers.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden moeten het stellen zonder veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden Nederlanders bekommeren zich om het lot van deze kinderen en willen graag iets voor hen doen. Is een kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen?

De zorg die ten grondslag ligt aan het uitbrengen van ‘Kinderen zonder thuis’ hangt nauw samen met een aantal nog steeds breed levende veronderstellingen van mensen in de westerse wereld over het leven van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Vaak hangen veronderstellingen ook met onbedoelde of onbewuste vooroordelen samen. Een erg in het oog springende is de term ‘weeskind’. In de praktijk zijn de meeste kinderen in weeshuizen in ontwikkelingslanden vaak geen wees. Het is sowieso beter de term ‘kinderhuis’ te gebruiken in plaats van de term ‘weeshuis’.

De relatie tot vrijwilligerswerk komt in ‘Kinderen zonder thuis’ zeer prominent naar voren. Veel vrijwilligers hebben onvoldoende notie van de situatie waar zij uiteindelijk hun vrijwilligerswerk in gaan doen. Schrijfster Mirjam Vossen, benoemt in het aparte hoofdstuk over vrijwilligerswerk een aantal vereisten, waaraan voldaan moet worden. De gids gaat in op hechtingsproblematiek, kennis en ervaring van de vrijwilliger, goede formuleren van taken en de juiste voorbereiding.

De gids is online te downloaden en is ook in papier te bestellen bij het Better Care Network Nederland. Wij zijn van mening het boekje verplichte kost is voor dat alle vrijwilligers die van plan zijn een kinderproject gaan doen in een zogenaamd ontwikkelingsland.

[Dit artikel is ook geplaatst op de website van Volunteer Correct]


« Terug naar nieuwsblog