Transparency International: nog steeds veel corruptie in Tanzania

[5 december 2014]
Tanzania is flink getransformeerd sinds het afhankelijk werd. Er is een meerpartijen-democratie met sterke economische groei. De regering heeft stappen gezet richting beter bestuur en anti-corruptie door haar ‘National Anti-Corruption Strategy en het bijbehorend actieplan. 
Hoewel dee gevestigde media zich presenteren en een maatschappelijk middenveld zicht heeft gevormd, gelden er nog steeds van regeringswege opgelegde beperkingen, die bemoeienis met de corruptie belemmeren. Corruptie heerst nog en is vooral ook van belang in het licht van de groeiende industriële activiteit. Corruptie zowel binnen het publieke als het private domein houdt tegen dan de bevolking voldoende kan profiteren van de groei als gevolg van gebruik van Tanzania’s natuurlijke bronnen. 
Lees het gehele rapport over Tanzania online bij Transparancy International 
 

« Terug naar nieuwsblog