Volunteer Correct: "Vergelijking prijzen internationaal vrijwilligerswerk: marktleider driemaal duurder dan de rest!"

[10 oktober 2016; persbericht Volunteer Correct, 9 oktober 2016]
Bij  de enigszins kritisch beschouwende consument is inmiddels bekend, dat er flinke prijsverschillen bestaan in het brede productaanbod van arrangementen voor internationaal vrijwilligerswerk. Een eerste verklaring wordt terecht gevonden in de diversiteit van de arrangementen. Een nadere blik op de verschillen nuanceert de praktijk in niet geringe mate. Eigenlijk zijn de prijsverschillen helemaal niet zo groot. Er is echter één organisatie die zich écht onderscheidt op prijsniveau en dat is vreemd genoeg ook  de marktleider, Projects Abroad. Projects Abroad is schrikbarend veel duurder: de prijs is maar bijna drie keer hoger dan het gemiddelde van de rest.

De gemiddelde prijs voor een vrijwilligerswerkreis voor 2 maanden is €1270. Een vijftal organisaties biedt mogelijkheden onder de €1000. Eentje zelfs minder dan €500. Aan de bovenkant van de prijsmarkt bevinden zich zes organisaties met een prijsstelling van €1500 of meer. De prijsverschillen zijn ook bínnen termen van dit vergelijkingsmodel enigszins plaatsbaar. Relatief dure organisaties als “Het Andere Reizen” en “ActLocal” bieden wellicht meer service en dienstverlening dan de goedkoopste organisaties. Bovendien geldt dat organisaties ook verschillende organisatiemodellen hanteren. Een organisatie als “SIW” bestaat bijvoorbeeld geheel ook zélf uit vrijwilligers. De prijsstelling van de overgrote meerderheid van de organisaties bevindt zich in de buurt van de mediaan voor wat betreft de verschillende prijzen: tweederde van alle in dit onderzoek betrokken organisaties bevindt zich binnen €200 van het gemiddelde.

De resultaten geven licht aan de conclusie, dat het met de prijsverschillen in het algemeen erg meevalt. De prijsverschillen tussen het gros van de organisaties kunnen goed geïnterpreteerd worden, door de kritische consument, binnen termen van niveau van uitgebreidheid van het arrangement, specifieke voorzieningen en/of begeleiding, etc. etc. Bovendien zijn ze ook in absolute zin niet significant groot: ongeveer 20% plus en min ten opzichte van het gemiddelde.
Aan de ondergrens is sprake van enige organisaties die 30% tot 50% goedkoper zijn dan het genoemde gemiddelde. Dat geldt ook voor de bovengrens.
Eén organisatie beweegt zich echter ver weg van de totale onderzoekspopulatie. Het bijzondere is, dat deze organisatie bekend staat als de marktleider: geen enkele organisatie bedient meer vrijwilligers dan Projects Abroad. Voor het goedkoopste vrijwilligersarrangement bij Projects Abroad betaalt je als vrijwilliger echter bijna €3200! Dat is 266% van het genoemde prijsgemiddelde.

De meeste van de organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden, profileren zich als ‘nonprofit’-organisaties, vaak ook stichtingen, veelal zelf werkend met vrijwilligers. Daarnaast zijn er organisaties die beklemtonen, dat ze ‘sociale ondernemingen’ zijn: ondernemingen zónder reëel winstoogmerk, maar wel als “serieus bedrijf waar mensen eerlijk hun brood verdienen”.
Ook Projects Abroad poogt zich te profileren als een sociale onderneming, getuige ook deze tekst op de website: “Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze partnerorganisaties waarmee we samenwerken in onze bestemmingen. Wij zijn in staat om onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze vrijwilligers aan ons betalen. Al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door jouw bijdrage als vrijwilliger.”
Projects Abroad is echter een commerciële multinational. De openbare informatie over de financiële resultaten van dit bedrijf (te vinden op de webpagina’s van de Britse Kamer van Koophandel) toont aan dat serieus winst wordt gemaakt.

Stichting Volunteer Correct adviseert iedereen die van plan is een internationaal vrijwilligerswerkarrangement te boeken, zorgvuldig te bekijken wat hij waarvoor betaalt. Dieper duiken in de informatie die het extreme prijsverschil tussen Projects Abroad en de andere organisaties zou kunnen verklaren, heeft helaas Volunteer Correct geen enkel prijsverschilvaliderend inzicht gegeven.

 

Op de website van Volunteer Correct worden de resultaten uitgebreid getoond. Daarbij ook een tabel met de specifieke kosten van de organisaties die in de vergelijking zijn betrokken.

Zie verder: http://volunteercorrect.org/nl/prijsverschillen-internationaal-vrijwilligerswerk-vallen-mee-maar-er-is-een-uitzondering/

 

 


« Terug naar nieuwsblog