Transparency International: nog steeds veel corruptie in Tanzania

[5 december 2014]
Tanzania is flink getransformeerd sinds het afhankelijk werd. Er is een meerpartijen-democratie met sterke economische groei. De regering heeft stappen gezet richting beter bestuur en anti-corruptie door haar ‘National Anti-Corruption Strategy en het bijbehorend actieplan. 
Hoewel dee gevestigde media zich presenteren en een maatschappelijk middenveld zicht heeft gevormd, gelden er nog steeds van regeringswege opgelegde beperkingen, die bemoeienis met de corruptie belemmeren. Corruptie heerst nog en is vooral ook van belang in het licht van de groeiende industriële activiteit. Corruptie zowel binnen het publieke als het private domein houdt tegen dan de bevolking voldoende kan profiteren van de groei als gevolg van gebruik van Tanzania’s natuurlijke bronnen. 
Lees het gehele rapport over Tanzania online bij Transparancy International 
 

Van de betere toekomst en de wassen neus

[20 november 2014]
Vrijwilligerswerk in het buitenland is hot. Massa’s jongeren vertrekken richting het buitenland, op zoek naar hulpeloze kindjes die zij een betere toekomst kunnen geven. Die ‘betere toekomst’ blijkt echter een wassen neus.
De eerste regels in een artikel in het Magazine van Columbus. De journaliste hanteert dezelfde toon als die je proeft in de artikelen in de andere bladen gedurende de afgelopen maand. Het is dus weer even 'van dik hout..'.

Op de website van Columbus heeft GoTanzania er op gereageerd met de volgende woorden: 

Natuurlijk: er is zóveel fout met het vrijwilligerswerk! Renske de Greef, Eline Bodbijl, en ook de documentairemaakster, die e.e.a. nu blootlegt over toestanden in Cuzco, Peru, het is allemaal heel tragisch. Maar...... waarom wordt nu in hemelsnaam ALLE vrijwilligerswerk dezelfde maat genomen?
Zo wordt het de journalisten-hype, voor eventjes dan, totdat de journalisten zich weer op een andere 'toestand' hebben gericht en totdat de shortness of memory van de vrijwilligers z'n werk weer heeft gedaan. En dan gaat alles weer gewoon verder. Die grote vrijwilligerswerkuitzendbureaus, internationaal opererend, laten de wind weer voorbij waaien. Stormpjes gaan liggen.
 
En da's allemaal bijkans net zo cynisch als die lelijke praktijken in de weeshuizen en zo.
 
Toen ik zelf de toestanden met nutteloos vrijwilligerswerk aan den lijve mocht ervaren, heb ik me verschrikkelijk opgewonden. In dezelfde periode echter kreeg ik ook veel zicht op andere projecten. Jawel, die zijn er ook. Prachtige, meest kleinschalige projecten.
Ik bedacht me dus: is het niet veel beter domweg de wereld van het vrijwilligerswerk in de breedte transparanter te maken, opdat alle opportunistische a.s. vrijwilligers (en die veelal niet verder dan hun Google-neus hebben gekeken) ook de eerlijke, ethisch verantwoorde projecten kunnen vinden?
 
Dat is mijn uitgangspunt met www.gotanzania.org. Het is nog maar net gestart. Ik hoop dit platform uit te kunnen bouwen. Nu eerst Tanzania, maar wellicht later wereldwijd. Een benchmark van vrijwilligerswerkaanbod; de organisaties in vergelijkend perspectief.
 

 

GoTanzania onderzoek: uitzendbureaus veel duurder

[12 november 2014]
GoTanzania heeft meer dan 150 organisaties verzameld, die alle vrijwilligerswerk aanbieden in Tanzania. Deze aanbieders variëren van mini-NGO's, initiatieven van een particulier in Tanzania, tot grote internationaal opererende reisbureaus. GoTanzania heeft een typologie van deze aanbiedende organisaties gecreëerd. Ten eerste zijn er de organisaties, die zélf het werk op hun eigen locatie aanbieden (scholen, kindertehuizen, ziekenhuizen etc.). Daarna zijn er de organisaties, die lokaal vrijwilligerswerk in projectsetting aanbieden.

Eén niveau verder zijn er bemiddelingsorganisaties, met soms ook eigen projecten, maar met globale informatie op internet. Tot slot zijn er de grote internationale "vrijwilligerswerk-uitzendbureaus".
Zo is er een schaalmodel gecreëerd, van klein- naar grootschalig, van 'zo dicht mogelijk bij de oorsprong' tot 'een supermarkt van vrijwilligerswerk'. In de praktijk lopen veel andere schalen hiermee parallel. Zoals van individueel naar collectief, van authentiek tot geconstrueerd, van sober naar avontuur-gericht, maar dan zonder dat deze avontuur-kosten zijn ingecalculeerd. Juist dit laatstgenoemde aspect is het meest van toepassing op deze schaalverdeling: van goedkoop naar duur. 

Het vergelijkend perspectief toont aan, dat deze laatste groepen, die door veruit de meeste vrijwilligers worden gebruikt, significant duurder zijn dan de andere groepen. Onderstaande grafiek laat de resultaten van het door GoTanzania zelf uitgevoerde onderzoek aan.  

Het onderzoek wijst uit, dat wanneer je een vrijwilligersreis van 2 maanden maakt en je arrangeert deze reis rechtstreeks met de organisatie, waar je je werk ook gaat doen, je rekening moet houden met ongeveer €1000.
Indien je een vrijwilligersproject aangaat bij één van de grote internationale vrijwilligers-uitzendbureaus, dan lopen de kosten al gauw op tot €2400. 
Let wel: het gaat in beide gevallen alleen om kost en inwoning. 

Soms is er sprake van een 'financiële bijdrage' aan het project in kwestie, maar die mag nooit inhouden, dat het doen van vrijwilligerswerk significant duurder wordt. 

De conclusie is: grote uitzendbureau brengen veel meer kosten in rekening. Kosten, die je als vrijwilliger niét of nauwelijks terugziet in de geleverde diensten. 
(Wordt vervolgd)

Let's save Africa! Who wants to be a volunteer?!

[10 november 2014]
'Let's Save Africa!' is the satirical video''s call to action. It opens with a truck stopping abruptly in a grassy area, ostensibly in Africa because Africa is just one big country.

A white, blond girl jumps out with high-calorie food in hand, dressed in a white tank top, shorts and a stylish bandanna. She runs toward an unknown destination and does what every good volunteer does: starts hurling food at hungry mouths.
After a tour in which she teaches children to read, subsequently posting a selfie with them as her Facebook profile picture, the young woman, Lilly, sits down for a game inspired by "Who Wants to Be a Millionaire. The final question for the satirical game show "Who Wants to Be a Volunteer" How many countries are in Africa?
Lees het gehele artikel op World.mic.

Maar kijk eerst naar de hilarische doch verontrustende video!

Nieuwsuur: "Kinderen zijn geen toeristische attractie"

[23 oktober 2014]
Vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland is populair, vooral met kinderen. Een bijzondere ervaring opdoen en de mensen daar helpen, wat kan ertegen zijn? Toch leiden goede bedoelingen soms tot een ware "vrijwilligersindustrie" en internationaal zijn er steeds meer twijfels over. Is alle hulp goede hulp?

Groeimarkt
Als vrijwilliger in Cambodja, Guatemala of Zuid-Afrika gaan werken met kinderen in een weeshuis of school. We kennen inmiddels allemaal wel iemand die het heeft gedaan of misschien bent u zelf wel op zo'n reis geweest. In deze groeimarkt worden er sinds enkele jaren ook reizen aangeboden voor middelbare scholieren, door. de organisatie Worldmapping. Inmiddels zijn er 34 middelbare scholen mee geweest en de organisatie verwacht te groeien: "Uiteindelijk willen we dat elke Nederlandse jongere de mogelijkheid heeft om dit een keer te doen," zegt directeur Michel Groenenstijn.

Lees verder op de website van Nieuwsuur 

Kijk hier naar de Nieuwsuur-reportage